Hopp til innhold

Maja Kristine tror hennes kampvilje ligger i blodet

Gjennom hele livet har Maja Kristine Jåma (28) kjent på bekymringer for at hennes kultur og levebrød skal forsvinne. Denne uken er hun til stede i Norges Høyesterett for å følge med på egen fremtid.

Maja Kristine Jåma.

NORGES HØYESTERETT: Maja Kristine Jåma er til stede under Høyesterett, der saken mellom eget reinbeitedistrikt og Fosen vind pågår.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Maja Kristines reinbeitedistrikt har kjempet mot vindkraft på Fosen i 15 år.

Nå er saken oppe i Norges Høyesterett, der det er satt av fem dager til søksmålet reineierne har anlagt mot Fosen Vind.

– Jeg er veldig spent. Jeg håper vårt syn på saken kommer frem. Saken skal opp i storkammer, der det er flere dommere enn vanlig. Så den skal jo bli grundig gjennomgått, sier Maja Kristine til NRK.

Fovsen Njaarke reinbeitedistrikt i Høyesterett i saken mot vindkraftutbygging.

FØLGER MED: Her sitter Maja Kristine (ikledd lyseblå kofte) og følger med på saken som nå er oppe i Høyesterett.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Oppveksten har vært preget av kampen for å verne om reindriften – næringen som for henne betyr alt.

Hun mener tålegrensen er nådd. Hennes største ønske er at inngrepene skal ta slutt, og at det som er igjen av beiteområder skal få stå i fred.

– Det som er utfordrende er at dette kommer på toppen av andre inngrep og problematikk omkring rovdyr, sier hun alvorlig.

NRK forklarer

Hvorfor er det strid om Europas største vindkraftverk?

Fosen Vind skal sette opp 188 vindmøller og bygge 181 km med vei, fordelt på fire vindkraftparker inne i beiteområdene til Fosen reinbeitedistrikt. Det blir et av Europas største vindpark på land. Det skaper en konflikt mellom vindkraftverk-utbyggere og blant annet reineiere i Trøndelag.

Hva betyr det for reindriften?

De mener at mye av beiteområdene går tapt til vindkraftverk, reineiere frykter derfor at to av seks familier må slutte med reindrift. Arbeidsoppgaver som samling, gjeting og merking av rein vil være samme mengde jobb, med med færre arbeidere.

Hva betyr det for Fosen Vind?

Fosen vind mener at driftsgrunnlaget i reindriften ikke blir borte og at vindparkene medfører ulemper for reindriften kun om vinteren. Saken innebærer ikke noen brudd på folkerettigheten og at det er mulig for vindparken og reindriften og sameksistere, mener de.

Hva skjer nå?

I desember 2019 møttes partene i Trondheim tinghus. Der ble lovligheten av utbygginga av vindkraftanlegget på Fosen tatt opp. De skulle også ta stilling til hvor mye som skal gis i erstatning til samene.

Hva sier dommen?

Frostating lagmannsrett kom 8. juni med en enstemmig avgjørelse at beiteområdene til reineierne er tapte. Fosen Vind er dømt til å betale ca. 89 milloner kroner i erstatning til Fovsen-Njaarke som et resultat at distriktet må legge om drifta og begynne med tilleggsforing om vinteren. Saken er anket og blir behandlet i Høyesterett i august 2021.

11. oktober 2021 konkluderer Høyesterett enstemmig at utbyggingen var i strid med urfolks rettigheter, i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Høyesterett kom også fram til at Fosen vind må ut med flere millioner i erstatning til reinbeitedistriktet.

Ulempe for reindriften

Torbjørn Steen ved Fosen vind erkjenner til NRK at vindparken er til ulempe for reindriften. Han håper imidlertid at Høyesterett kommer frem til at tillatelsene departementet har gitt Fosen vind er gyldige.

Torbjørn Steen

KOMMUNIKASJONSLEDER: Torbjørn Steen er kommunikasjonsleder for Fosen vind.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Statkraft

Samtidig legger han til at Fosen vind har et ønske om å få avklart prinsippene for erstatningsutmåling til det berørte reinbeitedistriktet.

– Vi har lyst å gjøre opp for oss overfor reindriften, og erstatte de tapene som vindkraften påfører dem, sier han.

Beiteområdene er viktigst

Leif Arne Jåma er også til stede under Norges Høyesterett denne uken. Han forteller til NRK at det er beiteområdene som er det viktigste for Fosen reinbeitedistrikt.

– Pengene kommer i andre rekke, opplyser han.

Leif Arne Jåma.

BEITEOMRÅDENE ER VIKTIGST: Leif Arne Jåma ved Fosen reinbeitedistrikt ønsker at reinens beiteområder skal bestå.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Dersom Fosen reinbeitedistrikt ikke får medhold i saken, frykter Leif Arne at distriktet må gå ned i reintall.

– Sannsynligvis må en av oss slutte med reindrift, sier han.

Ligger i blodet

Ifølge Maja Kristine er reindriften en livsstil som er viktig for å holde samisk språk, tradisjoner og kultur i live.

– Når man er oppvokst med det og har vært med i reindrifta helt siden en var liten, så er det jo en del av den du er – av identiteten, forteller hun.

Maja Kristine Jåma.

BETYR ALT: Reindriften er selve fundamentet i Maja Kristines identitet. Det betyr alt.

Foto: Privat

Selv har hun tenkt over hvordan hun klarer å holde motet oppe, og hva som gjør at hun fortsetter å kjempe på.

– Samer har måttet kjempe i uminnelige tider for sin rett. Vi har en sånn type kraft som driver oss fremover i disse spørsmålene. Det tror jeg vi har med oss i blodet. At vi har arvet det, sier Maja Kristine.

Nominert til pris

Maja Kristine er blant de nominerte til prisen «Årets ledestjerne» i Dagens Næringsliv, for sin stemme innenfor samiske rettighetsspørsmål.

Maja Kristine Jåma

BÆREKRAFTIG: Maja Kristine ønsker å påvirke mulighetene til å drive bærekraftig næringsliv og matproduksjon i Sápmi.

Foto: NRK

At juryen valgte ut Maja Kristine begrunnes blant annet med at hun har et stort engasjement for å styrke samenes rett til å bli hørt i saker som angår dem – som vindkraftutbyggingen i reinbeitedistrikter på Fosen.

– Jeg har jo prøvd å ha en tydelig stemme i vindkraftutbyggingen på Fosen. Jeg ser at vår stemme som samer og som reindriftsutøvere ikke kommer tydelig frem i utbyggingssakene, understreker hun.

Hør Podkast om temaet:

Korte nyheter

 • 3 biler involvert i trafikkuhell

  I Tønsvik i Tromsø er 3 biler involvert i trafikkuhell, det er kun materielle skader informere politiet på Twitter

  Tønsvika, Troms
  Foto: NRK Grafikk / Jørgen N. R. Westerberg
 • Brann i bolighus

  Det brenner i et hus på Hamneidet i Nordreisa kommune. Det melder Troms politidistrikt lørdag morgen. Nødetatene er på stedet. Beboerne på adressen er gjort rede for og det er ikke meldt om personskade. Skriver NRK Finnmark og Troms

  Brann i gartneri
  Foto: Vestfold interkommunale brannvesen
 • Støre håpar både Finland og Sverige snart blir Nato-medlemmer

  Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var fredag i Brussel der han møtte Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg.

  Støre sa på pressekonferansen at han håpar både Sverige og Finland er medlemer i forsvarsalliansen innan Nato-toppmøtet i juli.

  – Alle allierte burde føle seg forplikta til å ratifisere dei to landa sine søknader, sa Støre.

  Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg
  Foto: Simen Ekern / NRK