NRK Meny
Normal

- Vi har en lang marsj foran oss

Knut Storberget gikk fra Kautokeino til Karasjok da han bidro til å få finnmarksloven i havn på Stortinget.

Knut Storberget og Egil Olli

Knut Storberget (t.v.) og Egil Olli gikk på ski fra Kautokeino til Karasjok da arbeidet med finnmarksloven ble vedtatt.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Lignende løfte våger ikke justisministeren å komme med når det gjelder de samiske rettighetene i Nordland og Troms.

- Jeg er stolt av det vi fikk til med finnmarksloven på Stortinget. Det var stort å oppleve at vi klarte å få til en bred enighet om dette. Da vi begynte med arbeidet med finnmarksloven, lovte jeg at jeg skulle gå fra Karasjok til Kautokeino hvis vi klarte å få til enighet. Når det gjelder denne innstillingen, tør jeg ikke å love noe, men det kommer til å bli lange marsjer, sier han.

Egil Olli og Knut Storberget

Egil Olli og Knut Storberget da de gikk på ski fra Kautokeino til Karasjok våren 2006.

Foto: Åse Pulk / NRK

- Samenes rett er viktig

Under behandlingen av finnmarksloven i 2005 var Storberget medlem av Stortingets justiskomité.

Justisministeren gleder seg til å gå løs på det 1300 siders store dokumentet som samerettsutvalget har laget. I går overrakte utvalgsleder Jon Gauslaa innstillingen.

- Jeg er opptatt av slike spørsmål. Samenes rett er viktig. Det er naturlig at man vurderer rettsforhold utenfor Finnmark, sier han til NRK Sami Radio.

Han sier det er altfor tidlig å si hva som kan bli sluttresultatet av samerettsutvalgets forslag.

- Alle skal bli hørt

Erfaringen fra arbeidet med samiske rettigheter og finnmarksloven i Stortinget hvor man fikk til en kompromissløsning, er noe justisministeren mener er viktig å ta med seg videre i arbeidet.

- Alle skal bli hørt. Politikk er mulighetens landskap. Jeg mener uansett det er viktig at samiske rettigheter skal bli tatt på alvor. Dette er et arbeid vi skal bruke god tid på og er absolutt ingen hastesak. Vi må også få til konsultasjoner med flest mulig slik at det skapes forståelse, sier statsråden.

Knut Storberget mener det er for tidlig å si noe om hvilket eierorgan som skal forvalte land, vann og ressurser i Nordland og Troms.

- Vi har nettopp fått innstillingen, og jeg ønsker ikke å gå inn i detaljer.