NRK Meny
Normal

Laksefiskere føler seg overkjørt av embetsmenn

Fiskeberettigede på finsk og norsk side mener forhandlingene om nye fiskerforskrifter for Tanavassdraget er gjennomført i strid med loven.

Laks tatt i Tanaelva

Lokale fiskeberettigede på finsk og norsk side frykter for at embetsmenn er i ferd med å kaste dem på land. Nå krever de nye forhandlinger om Tanaoverenskomsten.

Foto: Nils Henrik Måsø

Nå krever de at forhandlingene om ny overenskomst videreføres med de formelt oppnevnte forhandlingsdelegasjonene.

– Vi aksepterer ikke at forhandlingene uhjemlet er overført til noen få embetsmenn, heter det i fellesoppropet som de har sendt til norske og finske myndigheter.

Det er forvaltningsorganene for Tanadalens fiskeberettigede, Tanavassdragets fiskeforvaltning på norsk side og fire fiskefellesskap fra finsk side, som har avholdt fellesmøte. De finner prosessen ved forhandlinger om en ny Tanaoverenskomst ganske påfallende.

– Embetsmenn fra Oslo og Helsinki ser ut til å forsøke å overkjøre de lokale rettighetshaverne og forhandle om Tanavassdraget langt borte fra Tana, og uten lokale rettighetshavere tilstede, sier nestleder for Tanavassdragets fiskeforvaltning, Edvard Nordsletta, i en pressemelding.

– Fiskeberettigede kastes på

Bakgrunnen for den skarpe reaksjonen er de forhandlinger som hittil er blitt gjennomført på vegne av den finske og norske stat. Her er det lagt opp til sterke begrensninger i fisket, både for lokale og tilreisende fiskere.

Fellesmøtet mellom de finske og norske rettighetshavere, mener at forhandlingsresultatet vil helt og holdent kaste de samiske tradisjonelle fiskerettighetshaverne på land.

– Dette har de forhandlet fram uten de formelt oppnevnte forhandlingsorganene for Norge og Finland, og uten at regjeringene har gitt dem fullmakt til å forhandle om Tanavassdraget. Lederne for de norske og finske forhandlingsorganene har fulgt deres anbefalinger og avvist de formelle forhandlingsorganene helt. Sentrale myndigheter i Norge og Finland ser ut til å forsøke å forbigå oss som parter i saken, heter det i fellesvedtaket.

Krever opprydding

Nå krever de opprydding i forhandlingsprosedyrene, slik at de fiskeberettigede for alvor tas inn i forhandlingsprosessen igjen.

Fellesmøtet foreslår for de videre forhandlingene at man i første omgang kommer til enighet om midlertidige fiskeforskrifter for å bevare vassdragets laksebestander inntil forhandlingene kan sluttføres. Etter deres mening må de midlertidige begrensningene gjelde kun de punkter der man er enige:

Billige fiskekort til turister, som familie- og ungdomskort, fjernes. Pris på turistkort økes slik Tanavassdragets fiskeforvaltning og fiskefelleskapene på finsk side foreslo i oktober 2014 (Båtkort 600 kr/ 66 € og fiske fra land mellom 300-600 kr/ 33-66 €) . Regelverk for båtregistrering endres slik at antall båter på finsk side av reduseres betraktelig.