Tar tak i læreboksituasjonen

Mer lønn til forfatterne og sanksjonering av forlag hvis bøker ikke blir ferdig innen to år. Slik vil sametingsrådet få skikk på samisk lærebokproduksjon.

Jørn Are Gaski
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Ifølge rådsmedlem Jørn Are Gaski har Sametinget i neste års budsjett, økt forfatterhonorarene for å styrke rekrutteringen av fagpersoner til prosjektene.

– Samtidig strammer vi inn retningslinjene for tildelingene og åpner for sanksjoner hvis forlagene ikke får ferdig bøkene, sier Gaski.

GULDAL: Čorget dili dál

Stensilbarna

I går sendte NRK1 dokumentaren Stensilbarna , som viste læremiddelsituasjonen i samiske skoler. Programmet fortalte om total mangel på samiske lærebøker og hvordan den truer framtiden for samisk språk

Staten har bevilget flere titalls millioner kroner til Sametinget, men fremdeles må lærere selv lage og kopiere læremidler til samiske barn. I høst avdekket en rapport at Sametinget ikke har hatt kontroll på prosjektbevilgningene til forlagene og at 12 millioner kroner var tapt .

Politikerne har skulket

Gaski mener at politikerne på Sametinget ikke har vist nok interesse for læreboksituasjonen.

– Sametinget har sammen med forlagene og skoleeierne et felles ansvar for at samiske barn har tilgang til samiske læremidler, sier Gaski.

Tidligere rådsmedlem Terje Tretnes er ikke enig i at Sametinget ikke har gjort jobben sin.

– Vi har hatt flere kartlegginger og omorganiseringer, som er gjort i en felles forståelse for hva som er best for de samiske forlagene, sier Tretnes.

Konsulentene forsvant

Forlagsjef i Iđut, Åge Persen, sier at den største synden Sametinget har gjort, var å avslutte Utdaninningsrådet.

– Selv om rådet ble erstatte med avdeling for opplæring, språk og kultur, fikk de ansatte nye oppgaver og konsulentene som jobbet med læremidler forsvant, sier Pedersen.

– Det nye sametingsrådet er tilfreds over at det blir satt fokus på situasjonen med samiske læremidler og ønsker en klar forbedring av forholdene for lærere og elever, sier Gaski.