Kystopprøret kommer til Lakselv

Lørdag skal det være markeringer i Lakselv hvor man ønsker å vise misnøye med regjeringas fiskeripolitikk.

Beaska Niillas
Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Vi ønsker å vise vår støtte til kystbefolkningen, samtidig som vi vil blåse støvet at Smith-utvalgets innstiling, sier yrkesfisker og sametingsrepresentant Beaska Niillas, en av seks som skal holde appell på torget i Lakselv lørdag formiddag.

Beaska Niillas representerer Norske Samers Riksforbund (NSR) på Sametinget, og holder appell lørdag for NSR.

– Her er det snakk om rettigheter, og siden det er et opprør på gang passer det fint å sette søkelys på Smith-utvalgets innstiling som regjeringen vraket, sier Beaska Niillas.

De øvrige appellantene i Lakselv lørdag er stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV), Bivdi-leder Torulf Olsen, fisker og Stortings-vara Jonny Ingebrigtsen (SV) og sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) .

Hovedparoler under markeringen er:
-Røkke svindler kysten!
-Fisken tilhører oss som bor her. Både vi som ror og de som arbeider på land!
-Vi blåser støvet av Smith-utvalgets innstilling!