Lidji gus dån máhttet liehket tjiegos agænnta?

Gehtja man ålov máhtá sjievsjadime birra. Tjoavde kvissav váj dujna l vejulasjvuohta IMaš-agænntan sjaddat, ja juojddá vuojttet!

1/9 Majt merkaj IMaš?

Imas sesong 2 key art logo

NRK Superin la vuostasj vuosádus nuppát gávdas sáme realityrájdos IMaš.

2/9 Mij la dåbdos karaktiera James Bond kåvddånamma?

James Bond logo

3/9 Goassa sjattaj sjiektjat almma barggo?

Spion

4/9 Mij lij Sovjetlihto sjiektjamdievnastusá ja sihkarvuohtapolitija namma?

KGB-logo

5/9 Majt jáhká dát la?

Spion
Foto: Skjermdump camerapedia

6/9 Mij la dan dåbdos doarroájge vuosteldiddje ja skiektje namma filman ... Manus?

Video Max Manus for alltid stå i nordmenns bevissthet
Foto: Nyhetsspiller

7/9 Mij la værálda dåbdosamos nissun sjiektje namma?

Kvinnelig spion.

8/9 Majt jáhká dát la?

leppestift-pistol
Foto: Skjermdump/spymuseum.org

9/9 Mij la vuonarijka sihkarvuodadievnastusá oanádus?

Logo for sikkerhetspolitiet i Norge
Foto: NTB scanpix

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.