Hopp til innhold

Nå har skolen fått penger til videre drift

Kunstskolen i Karasjok fikk utbetalt for mye penger, klarte ikke betale de tilbake og måtte muligens legge ned. I dag fikk de bevilget nok penger til å fortsette driften av skolen. – Vi jublet og skrek, forteller rektor Eva Aira.

Elever og lærere ved Kunstskolen i Karasjok

Elever og lærere ved Kunstskolen i Karasjok. Fra venstre: Ragnhild Lydia Nystad, Lisa Boine, Elin Andersen, rektor Eva Aira og lærer Annelise Josfefsen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Skolen er nå sikret å få fortsette undervisningen frem til sommerferien neste år, etter at de i høst har slitt med økonomiske problemer og mulig nedleggelse.

I dag kom det nemlig frem at Finnmark Fylkeskommune har gått inn for å bevilge 250.000 kroner til skolen. Dermed gjør også Sametinget og Karasjok kommune det samme. Det redder skolen fra nedleggelse.

– Nå håper vi at vi får en haug med elever neste år, slik at vi ikke havner i samme situasjonen igjen og eventuelt må avslutte driften, sier rektor Eva Aira.

Fikk for mye penger

Ifølge rektoren havnet skolen i økonomiske problemer fordi de tok høyde for flere elever ved skolestart enn det faktiske antallet som møtte opp. Dermed fikk de utbetalt mer penger fra Utdanningsdirektoratet enn de skulle, og var nødt til å betale tilbake over 164.000 kroner.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Laila Labba og Eva Aira

Elev Laila Labba sammen med rektor Eva Aira, før det ble bestemt at skolen får bevilget nok penger til å fortsette driften.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Hva skjedde med pengene dere fikk for mye, brukte dere de opp?

– Ja, de ble brukt opp på husleie og andre ting, sier Aira.

– Hvorfor søkte dere om penger for flere elever enn dere hadde?

– Ja, det er det mange som lurer på. Vi pleier å komme opp med en prognose på antall elever, fordi det alltid begynner noen litt senere ut i semesteret. Det gjorde det ikke i år, og dermed satt vi igjen med for mye penger.

Press

Nå får skolen altså bevilget en sum på totalt 750.000 kroner. Fylkeskommunen sikrer dermed, sammen med Sametinget og Karasjok kommune, at elevene får fortsette ut skoleåret. Fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik (Ap) la tidligere i høst ikke skjul på at de følte et press på å bevilge penger.

Ragnhild Vassvik Kalstad

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det at de to andre instansene (Sametinget og Karasjok, red.anm.) har gitt tilsagn under forutsetning av at vi også gjør det, setter oss under et visst press. Vi er også positive til at kunstskolen skal kunne fortsette. Dette er et viktig bidrag til skoletilbudet her i fylket og ikke minst i Karasjok, forklarte fylkesvaraordfører Ragnild Vassvik til NRK i november.

Det har ikke lykkes NRK Sápmi å få tak i Vassvik for en kommentar.

Kunne vært unngått

Da skolens fremtid fortsatt var usikker, startet elevene opp med aksjonen «Vær med å redd Kunstskolen i Kárášjohka». Den aksjonen kommer til å leve videre også fremover, til tross for bevilgede penger, og munner ut i en støttekonsert i januar.

– På denne måten vil studentene ved Kunstskolen og kunstnere bedre skolens økonomiske situasjon, slik at skolen kan markedsføre seg og få flere studenter fra studieåret 2016 – 2017. Vi vil også sørge for at skolen kan skaffe seg utstyr, som de mangler, skriver studentene Elin Andersen og Ragnhild Nystad i en pressemelding i dag.

Rektor Aira ser også lysere på skolens fremtid.

– Det har vært en tung høst, også for studentene. Det å vite at de nå får fullføre det de har begynt på, er gledelig.

– Kunne situasjonen vært unngått?

– Vi kunne ha gitt beskjed når skolen startet at vi faktisk bare har seks elever, men ettersom vi bestandig får inn elever i etterskudd gjorde vi ikke det. Neste år setter vi søknadsfristen tidligere, avslutter Eira.

Korte nyheter

 • Bálkkašupmi Ellai

  Ikte oaččui Ella Marie Hætta Isaksen Nordic Pioneer Prize bálkkašumi dán jagi ovddas. Son lea okta njealji nuorra olbmos geat dán jagi ožžo bálkkašumi.

  Son oažžu bálkkašumi go áŋgirit bargá sámi kultuvrra gáhttemiin, sihke giela, vuoigatvuođaid ja maiddái iežas dáiddalaš máhtuin, daddjo bálkkašumi čilgejumis.

  Ella jurddaša oppalaččat ja gudnejahttá eamilábmogiid dáiddu. Bálkkašupmi sáhttá movttiidahttit su joatkit bargguinis ja soaitá govket saji dálkkodit Sámi servodaga, daddjo čilgejumis.

  Nordic Pioneer Prize lea oassi Davviriikkaid Ministarráđi nuoraid fierpmádagas man jurdda lea movttiidahttit ođđa jurddašeami vai šattašii eambbo oadjebassan orrut Davviriikkain ja vai Davviriikkat šattašedje eambbo ovttadássásažžan ja demokrahtalažžan.

  Ella Marie Hætta Isaksen på Nordic Pioneer Prize 2023 utdelingen i København med trofeet i handa.
  Foto: Christoffer Asman / Kongshaug Productions
 • Sámegieloahppit gávnnadit stuorra deaivvadeapmái

  Eambbo go 100 sámegieloahppi Romssa fylkka joatkkaskuvllain čoagganit boahtte vahkus giellaovttastallamii Árdnái Davvi-Romssas. Maiddái oahppit geat gáiddusoahpahusa bokte ohppet sámegiela joakkaskuvllas, bohtet gielladeaivvadeapmái.

  Romssa fylkkasuohkan lágida deaivvadeami mii sin dieđu mielde šaddá stuorámus gielladeaivvadeapmin sámegieloahppiide, dieđiha sámegieloahpahusa fylkkakoordináhtor Anne Inger Eira Lilleng.

  Ollu oahppit hálidit oahppat sámegiela Davvi-Romssas, ja oahpaheaddjidilli ge lea buorre.

  – Oahpaheaddjikriisa mii maŋimuš áiggiid lea beaggán medias ii čuoza midjiide nu garrasit, čállá son.

  Anne Inger Eira Lilleng
  Foto: Arne Hauge / Ruijan Kaiku
 • Gonagasa ánsu Rauni Magga Lukkarii

  Ihttin juhkko Gonagasa ánsumedálja sápmelaš girječállái, Rauni Magga Lukkari.

  Son oažžu medálja go máŋga jagi lea áŋgiruššan ovddidit sámi girjjálašvuođa sihke girječállin ja girjegoastideaddjin.

  Medálja geigejuvvo Romssas ávvučájálmasa «80 nuorra poehtalaš jagi», mii čájehuvvo «Mun dajan sámi girječálliidsearvvi» girjjálašvuođariemuid oktavuođas.

  Rauni Magga Lukkari deavdá dán mánus 80 jagi.

  Rauni Magga Lukkari har skrevet "En lykkens mann".
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK