Kunnskapsministeren vil diskutere rekruttering til Samisk høgskole

Representanter for regjeringen, Sametinget og Samisk høgskole møtes om drøye to uker for å finne løsninger for den manglende rekrutteringen til høgskolen i Kautokeino.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at han ikke er ute etter kortsiktige løsninger, men løsninger som kan stå seg over tid.

Foto: Tom Ingebrigtsen / NRK

– Vi inviterer sammen med kommunaldepartementet og Sametinget til et møte i Oslo 20. april. Her skal vi finne tiltak som vi kan stå sammen om for å bedre rekrutteringen av studenter til Samisk høgskole, opplyser kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NRK Sápmi.

Hva vil dere kontret ta opp på det møtet?

– Hensikten med det møtet 20. april er rett og slett å finne tiltak som kan bedre rekrutteringen til Samisk høgskole. Da er vi ikke bare ute etter kortsiktige tiltak, men tiltak som kan stå seg over flere år, forklarer Røe Isaksen.

– Ikke sitte i Oslo å lage tiltak

Røe Isaksen var nylig i Tromsø der han hadde møte med Universitetet i Tromsø og Arktisk universitet om hvordan de skulle løse utfordringene med rekruttering av studenter.

Ministeren ønsker nå å kjøre en lignende prosess med Samisk høgskole.

– Det er ingen veldig god idè at vi sitter i Oslo og forsøker å lage tiltak som vi så sender nordover, men at vi heller setter oss ned sammen og finner tiltak sammen. Departementet kommer til å høre hva Samisk høyskole har å si og vil også lytte til hva Sametinget har å si. Så skal vi finne tiltak sammen, sier Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren har tidligere i et radiointervju kritisert Samisk høgskole for å være passive i rekrutteringsarbeidet.

Gunvor Guttorm

Rektor Gunvor Guttorm sier at hun selvsagt er villig til å ta ansvar, men at det er viktig å ha med departementet på dette arbeidet.

Foto: Marie Elise Nystad

– Det er ikke departementet egentlig som har ansvaret for å rekruttere til utdanningene i Norge. Det er det jo institusjonene selv som har, også Samisk høgskole. Så det vi kan gjøre er ikke å ta over det ansvaret, men vi kan bidra med hjelp og støtte. Det er derfor vi inviterer til møtet 20. april for å høre hvilke tiltak Samisk høgskole synes er fornuftig, forklarer Røe Isaksen i dag.

Rektor Gunvor Guttorm sier at Samisk høgskole er klar til å ta utfordringen.

– Vi har i lengre tid jobbet for å fylle skolen med et samisk innhold og det er viktig at vi ikke ødelegger dette. Vi skal gjøre vårt for å forbedre dette, men da er det også viktig at departementet er sitt ansvar bevisst, sier Guttorm.