– Stort etterslep på samiske bygninger

Ikke siden Østsamisk museum i Neiden ble ferdigstilt for ni år siden, har det blitt bevilget penger til samiske institusjoner. – Vi sitter med bygg som ikke er funksjonelle, sier kulturministeren.

Topp 3 på Sametingets ønskeliste til Kulturministeren
Foto: Aslak Mikal Mienna (Beaivváš), Østsamisk Museum, TOR-EMIL SCHANCHE (NRK)

– Etterslep betyr at vi over lang tid ikke har klart å vedlikeholde, slik at vi sitter med bygg som ikke er funksjonelle, som for Beaivváš sin side er helseskadelige. Og slik kan vi ikke ha det, sier kulturminister Trine Skei Grande (V).

Hun besøkte i går Det Samiske Nasjonalteateret i Kautokeino, og fikk se flere steder i de slitte lokalene der det er påvist muggsopp og ellers lite tilpasset moderne teaterdrift.

Skei Grande sier at det må legges en plan med Sametinget på hvilken rekkefølge ting skal tas, og at de får sikret at de viktigste institusjonene har ordentlige bygg.

– Det er Saemien Sijte og Beaivváš som har de største problemene, slik jeg ser det nå. Vi skal ikke late som om problemene ikke finnes.

Rolf Degerlund og Trine Skei Grande

Teatersjef ved Beaivváš Rolf Degerlund møtte kulturminister Trine Skei Grande (V)

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Viktig med besøk

Teatersjef ved Beaivváš Rolf Degerlund sier kulturministerens besøk er det viktigste de har hatt på mange år.

– Det er fint at hun danner seg et bilde av hvordan vi har det og viser respekt for den samiske kulturen. Det viktige er at ministeren besøker oss for å skaffe seg kunnskap før budsjettforhandlingene. Men vi har store forventninger.

Kulturministeren mener det var viktig for henne å komme til Kautokeino og besøke teateret for å se tilstanden.

– Alle de viktige samiske kulturbyggene har lidd over lang tid. Derfor var det viktig og dra hit fort da jeg ble statsråd.

– Vi er optimistiske

Leder for Saemien Sijte i Snåsa Birgitta Fossum ser lyst på fremtiden, og ser på det som positivt at kulturministeren anerkjenner Saemien Sijtes tilstand.

Birgitta Fossum / lekkasjeskader på Saemien Sijte

Leder i Saemien Sijte Birgitta Fossum

Foto: Marie Elise Nystad, Tor-Emil Schanche / NRK

– Det er veldig bra at ministeren tar opp dette. Vi har kjempet mange år for å få frem nytt bygg. Slike ting gjør at ting øker for å få oss på statsbudsjettet.

I over 30 år har de kjempet for å få nytt bygg på plass. Det har lenge vært kjent at lokalene er rammet av blant annet mugg, lekkasjer og helsefarlig radongass.

Nå ser hun så vidt lyset i enden av tunnelen.

– Jeg er glad for at kulturminister ser alvoret. Vi er optimistisk, og nå ser det ut til at bevillingen vil komme, så det ser lovende ut.

Korte nyheter

  • Ráđđehus veahkeha máksit rehkega

    Ráđđehus lohpida juolludit miljárdda ruvnno oanehis áiggi siskkobeale, vai sáhttet olbmuid veahkehit máksit elrávdnjerehkegiid. Nu dajai stádaministtar Jonas Gahr Støre otná gažadandiimmus stuoradikkis. Árat otne čielggai ahte ráđđehus lasiha ássandoarjaga, ja várre 100 miljovnna ruvnno sidjiide geat ožžot sosiálaveahki, muhto geat eai oaččo ássandoarjaga.

  • Bådåddjo dávk giellaháldadimguovlluj

    Guokta sámegiela li de ráddijiddje jus Bådådjo stádastivrra mierret suohkanav sáme giellaháldadimguovlluj åhtsåt. Åvddånammadus Bådådjon la mielos, ja stádastivrra de vijmak dav mierret. – Mij lip sáme ássjij måttijt jagijt barggam, ja sihtap de dajna buorep suohkanin sjaddat mijá sáme viesádijda, javllá suohkanoajvve Ida Pinnerød. Suohkanoajve mielas la suohkan nav guhkás jåvsådam vaj gárvvása li sáme giellaháldadimsuohkanin sjaddat, ja suohkanoajvve dættot guokta sámegiela lij Bådådjon. Duodden aj nuorttasámegiella ja oarjjelsámegiella anon la. – Gå la buorre barggo dálátjij dagádum, de sihtap ájn åvddålij guovlluj lávkkit. Duodden la aj miján sierra åvdåsvásstádus sáme gielav ábjjat, javllá suohkanoajvve Ida Pinnerød.

    Ida Pinnerød med et samisk flagg i hånd fremfor Bodø kommunes rådhus.
    Foto: Naima Khan Nergård / NRK