Her prøver man blant lekkasjer og mugg å berge truet språk og kultur

Her huses en unik del av norsk kulturarv, men blant annet fukt og gass gjør forholdene uholdbare. Siden 1986 år har frustrerte ansatte ventet på nytt bygg. – Regjeringen har ikke levert, mener Ap-representant.

Birgitta Fossum inspiserer lekkasjeskader på Saemien Sijte

SE VIDEO: NRK fikk en omvisning av senterdirektør Birgitta Fossum på det sørsamiske kultursenteret på Snåsa, som etter 31 år er i en noe stusslig forfatning. (Video: Even Langmo. Redigering: Tor-Emil Schanche/NRK).

Det er en smule motvillig senterdirektør som gir NRK en omvisning.

– Men skal man få forståelse for vårt behov for nytt bygg, så må vi vel vise frem skavankene, sukker Birgitta Fossum.

Hun leder det sørsamiske museet og kultursenteret «Saemien Sijte» på Snåsa i Nord-Trøndelag.

Det har i mange år vært kjent at lokalene er rammet av blant annet mugg, lekkasjer og helsefarlig radongass.

Plassmangelen er akutt.

Birgitta Fossum på Saemien Sijte

OPPGITT: – Vanligvis prøver vi å skjule skadene og manglene her. Vi vil jo gjerne presentere de sørsamiske kulturskattene i verdige former, sier direktør ved Saemien Sijte, Birgitta Fossum.

Foto: Even Langmo

Har ansvar for unik kultur

Senteret arrangerer innimellom kurs i det utrydningstruede sørsamiske språket.

Saemien Sijte har også det museale ansvaret for hele det sørsamiske området på norsk side (ekstern lenke).

Området omfatter søndre deler av Nordland, begge trøndelagsfylkene, og nesten hele nordlige del av Sør-Norge.

I likhet med andre samiske grupper, har sørsamene tidligere i historien vært utsatt for en brutal fornorskningspolitikk av norske myndigheter

Den sørsamiske kulturarven er dermed en del av den norske kulturarv.

Birgitta Fossum og Anna Liisa Jåma

KULTURSKATTER BAK LÅS OG SLÅ: Plassmangel og uforsvarlig inneklima på selve senteret, har tvunget de Saemien Sijte-ansatte til å stue vekk store deler av museumssamlingen i en nedlagt NATO-bunker et stykke utenfor Snåsa. Birgitta Fossum og Anna Liisa Jåma må begge ta i et tak for å få opp de solide bunkerdørene.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK
Museumsteknikker Nils Ove Gustafsson på Saemien Sijte

«GASSKAMMER»: Museumsteknikker Nils Ove Gustafsson forteller at det er avdekket innsiv av radon, blant annet her i verkstedet hvor han jobber. Radon er en luktfri og radioaktiv gass som dannes kontinuerlig nede i bakken fra naturlige stoffer som eksempelvis uran. Radon er helseskadelig for mennesker.

Foto: Even Langmo

Har jobbet i 31 år for nye lokaler

Senteret har holdt til i de nåværende lokalene siden 1980, og jobbet for nye lokaler siden 1986 – hittil uten resultat.

– Det er nok en kombinasjon av politisk uvilje, og at man mener at nybygg er for kostbart, sier senterdirektør Birgitta Fossum.

Nybyggplanene ble Kulturdepartementets ansvar for 12 år siden.

Kostnadsrammen er på 140 millioner kroner.

– Samtidig kan man spørre; hvorfor kan ikke samiske kulturbygg koste litt? Vi bygger jo operaer og museer i Oslo som koster milliarder, sier hun.

Kontorlokaler i form av brakker, ved Saemien Sijte

«KONTORLOKALER»: Brakkene på Saemien Sijtes gårdsplass har i lengre tid fungert som provisoriske kontorer for de ansatte. Disse brukes vanligvis og normalt på midlertidige byggeplasser.

Foto: Even Langmo
Anna Liisa Jåma viser frem internettkabelen ved Saemien Sijte

HUNDESPIST INTERNETT: Prosjektmedarbeider Anna Liisa Jåma viser frem en henslengt lurvete fiberkabel som fører til Saemien Sijte. Den skal sørge for internettforbindelsen til senteret. – Den ble faktisk gnaget i stykker av en hund, forklarer senterdirektør Birgitta Fossum.

Foto: Even Langmo

Høyre-lovnad til «fjøs» bekymrer

Nylig gikk Høyres Frank Bakke-Jensen ut og garanterte for et nybygg i Kautokeino til det samiske nasjonalteatret Beaivváš.

Teatret har som kjent holdt til i forfalne lokaler over lengre tid, noe som fikk Aps Helga Pedersen til å døpe lokalene for et «fjøs».

– Jeg har full forståelse for at Beaivváš har behov for nye lokaler, men jeg er redd for at vi atter en gang havner bak i køen, sier Saemien Sijte-direktør Fossum.

– Jeg hadde håpet at vi får bevilget penger til begge to – uavhengig av hvorvidt vi får en ny regjering eller ikke, tilføyer hun.

Filt i taket på Saemien Sijte

PROVISORISK STØVFILTER: De ansatte har vært nødt å montere denne filtmatta i taket innendørs, for å hindre at støv og luftforurensede partikler drysser ned og forpester arbeidsrommet.

Foto: Even Langmo
Ellinor Marita Jåma

REFSER MYNDIGHETENE: – Jeg forventer at Saemien Sijte er å finne på det kommende statsbudsjettet, sier Ellinor Marita Jåma. Hun er sametingsrepresentant og førstekandidat for Åarjel-Saemiej Gïelh (Sørsamisk røst) til sametingsvalget.

Foto: Even Langmo

– Skam for Norge

Sametingsrepresentant Ellinor Marita Jåma synes den 31-årige ventetiden er svært beklagelig.

– Det er en stor skam for nasjonen Norge at man ennå ikke har satt nybygg til Saemien Sijte på statsbudsjettet, sier Jåma.

Hun har fått med seg Høyres nylige teaterlovnad i Kautokeino.

– Jeg unner virkelig at man får et nytt nasjonalteaterbygg, men jeg skulle ønske at noen også hadde kommet hit med likelydende garantier til Saemien Sijte, legger hun til.

Birgitta Fossum i nedlagt NATO-bunker

UTILGJENGELIGE: Saemien Sijte-direktør Birgitta Fossum beskuer museumsgjenstandene i den nedlagte NATO-bunkeren. – Her er de godt beskyttet, men utilgjengelig for publikum. Kulturskattene hadde virkelig fortjent bedre, og dette er en uverdig måte å oppbevare dem på, sier senterdirektøren.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Mener regjeringen ikke har levert – lover ingenting selv

Arild Grande (Ap) på besøk hos Saemien Sijte på Snåsa

KRITISERER DE BLÅBLÅ: – Hadde regjeringen hatt penger til nytt bygg, så er jeg sikker på at de hadde lansert det nå i valgkampen. Nå er det kort tid igjen av valgkampen og vi har enda ikke hørt noe, så nå er jeg bekymret, sier Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsmann, Arild Grande, som er innvalgt fra Nord-Trøndelag på Stortinget. (Videofotograf: Even Langmo).

Foto: Even Langmo

Arild Grande (Ap) hadde forventet at Høyre-Frp-regjeringen nå blar opp statsbudsjettpenger.

– Da hadde man kunnet komme i gang med byggingen i 2018.

– Men dere satt jo i åtte år med regjeringsmakt før den borgerlige regjeringen. Hvorfor ble ikke nytt bygg bygget under de rødgrønnes regjeringstid?

– Vi var nesten i havn i 2013. Så ble det regjeringsskifte – og regjeringen har ikke levert, svarer Grande.

Men lover Arbeiderpartiet selv å sørge for nytt bygg, dersom partiet danner flertall i Stortinget og får regjeringsmakt?

– Jeg kan ikke stå her og dele ut penger her og nå, men det er helt åpenbart at vi ønsker raskere framdrift. Vi har lagt inn penger til Saemien Sijte i alle våre alternative budsjettforslag den siste stortingsperioden, og er klar til å sørge for at man kan ta det første spadetaket, sier Grande.

Må vente på statsbudsjettet

Bård Folke Fredriksen

NULL LOVNAD: – Kulturdepartementet har bidratt til at forprosjektet ved Saemien Sijte er realisert. Den videre realiseringen av bygget vil selvfølgelig bli et budsjettspørsmål, skriver Høyres statssekretær i Kulturdepartementet, Bård Folke Fredriksen, i en knapp kommentar til NRK.

Foto: Olav Juven / NRK

Høyres stortingsrepresentant Elin Agdestein benekter overfor Trønder-Avisa at Saemien Sijte er glemt.

– De fikk seks millioner kroner sist vinter for å gjøre ferdig det nye forprosjektet. Prosjektet er spilt inn til budsjettet for 2018, så det har vi fullt trykk på.

Agdestein hevder at det sørsamiske kultursenteret skal realiseres.

Redd for å bli glemt

Birgitta Fossum er engstelig for følgene, dersom regjeringen og Stortinget ikke realiserer nytt senterbygg innen neste års statsbudsjett.

– Da tror jeg vi kan være rimelig sikker på at det er snakk om politisk uvilje, sier Fossum.

– Er du redd for at dere blir glemt for evig og alltid da?

– Det er jeg veldig redd for, ja.

Saemien Sijte på Snåsa

HAR STORT ANSVAR: Saemien Sijte har som formål å være i bresjen for å ivareta og styrke – og rett og slett berge – den sørsamiske kulturen og det sørsamiske språket.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK