Hopp til innhold

Her må de velge hvilke elever som får undervisning til høsten

Foreldre og lærere frykter man står foran en mulig krise, hvis man ikke får på plass to lulesamiske lærere. De ber at saken må opp til kongens bord.

Drag skole

To av fire lærerstillinger er ubesatte her på Drag skole. Det kan påvirke en stor gruppe elever.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Det går nesten ikke an å sette ord på, for det vil være fatalt for hele vår eksistens. Det vil være en tragedie for språk og kultur, vi tør nesten ikke tenke tanken på akkurat det.

Fatalt. Det er ordet Marita Mikkelsen bruker, når hun forklarer hva det vil bety hvis det blir slutt på samisk undervisning på Drag skole i Hamarøy kommune.

Hun snakker på vegne av de som er organisert i Utdanningsforbundet ved skolen.

Denne uken går nemlig søknadsfristen ut til to lærerstillinger ved skolen. Hittil er det ingen kvalifiserte søkere til stillingene.

Marita Mikkelsen

Marita Mikkelsen.

Foto: Privat

Lærerne ved skolen varsler en mulig krise, hvis ikke alle de fire samiske lærerstillingene fylles.

Et brev med bekymringene er sendt til Hamarøy kommune, Sametinget, Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren i Nordland.

Må velge mellom elever

– Vi står igjen med to lærere som kan undervise i og på samisk, og kan antakeligvis ikke tilby samiskundervisning til alle som ønsker det. Dette gjelder både første- og andrespråkselever, sier Mikkelsen.

Over årene har tallet på lulesamiske elever økt ved skolen. Til høsten skal rundt 60 elever ha undervisning i og på lulesamisk på skolen.

Mikkelsen forteller at de nå må prioritere hvilke elever som skal få undervisning på skolen, og hvilke som får fjernundervisning fra en annen institusjon.

Les også: Stor mangel på samiske fagfolk – særlig kritisk for lule- og sørsamisk

Ingrid Kintel, rektor Drag skole
Ingrid Kintel, rektor Drag skole

Slik det er nå, så er det de laveste trinnene med samisk som førstespråk som går først i prioriteringsrekka.

De er våre fremtidige språkbærere, som skal ta med seg språket inn i fremtiden, sier Mikkelen.

Men utfordringen kan ikke lenger løses bare lokalt, mener Mikkelsen.

Det må løftes til et høyere nivå enn her på Drag skole, det er ikke bare vår oppgave å gjøre det. Og heller ikke kommunens ansvar alene.

Redd for at barna ikke får undervisning

Tre av de fremtidige språkbærerne er barna til Anja Skjelnes. Hun tok tidlig et valg om å flytte fra Trondheim til Drag.

Anja Skjelnes

Anja Katrine Skjelnes.

Foto: Privat

Her har barna fått en reel sjanse til å bli samisktalende. Språket er en del av hverdagen, her er samisk en del av hverdagen, som i butikken og på skolen.

Jeg er redd mine barn ikke skal få opplæring på samisk til høsten, og det er vondt. Skal ikke mine barn få snakke sitt språk på skolen? Skal ikke de få uttrykke seg på hjertespråket, undres Anja.

Les også: MGPjr: Ingebjørg skal synge på lulesamisk

Ingebjørg Lie Jakobsen - MGPjr finalist 2022
Ingebjørg Lie Jakobsen - MGPjr finalist 2022

Denne våren blir eldstegutten ferdig på Drag skole. Han har vært heldig, som har fått samisk gjennom hele skolegangen, til tross for at det i perioder har manglet lulesamiske lærere.

Må løftes til et høyere nivå

Til høsten begynner datteren i 9. klasse. Hun er en av de førstespråklige som kanskje må få fjernundervisning.

I ti år har Anja sett at barna i perioder mister undervisning, fordi det mangler lærere. Sånn som lærerne, mener også hun at saken må tas et steg videre.

Nå må vi løfte saken til et høyere nivå, nå må saken opp til kongens sitt bord, sier Anja.

Les også: Vivian kjemper for at barna skal bli lulesamisktalende

Vivian Aira, Kaija og Erik
Vivian Aira, Kaija og Erik

Tar det på alvor

Kommunalleder for oppvekst i Hamarøy kommune, Gunnar Solstrøm, ønsker ikke å kommentere saken foreløpig.

Gunnar Solstrøm

Gunnar Solstrøm.

Foto: Svetlana Gracheva / Hamarøy kommune

Solstrøm legger til at kommunen tar det med høyeste alvor, og at kommunen vet godt hvor utfordrende det er å få tak i kvalifiserte samisklærere.

En annen som har mottatt brevet er Statsforvalteren i Nordland.

Direktør Guri Adelsten Iversen skriver i en e-post til NRK at de deler bekymringen til foreldre og lærere:

Fra: Guri Adelsten Iversen
Til: NRK
Utfordringene Ájluovta skåvllå nå står overfor er en situasjon vi følger nøye. Statsforvalteren har tett dialog med skoleeier, altså Hamarøy kommune, og vi som tilsynsmyndighet ser det som svært viktig at opplæringslovens kapittel 6 om samiske elevers rettigheter følges. I den situasjonen kommunen nå står overfor må man i en midlertidig periode trolig basere noe av opplæringa med personell uten godkjent utdanning. Det er samtidig viktig å sikre samarbeid med andre aktører slik at lærerressursene benyttes mest mulig hensiktsmessig, for å avhjelpe den prekære situasjonen.

Korte nyheter

 • Norggas 114 miljárdda inkassovealggi

  Norggas oktasaš vealgebearran, dahjege inkássovealgi, lea dál 114 miljárdda ruvnnu, ja ballet dákkár inkássovealgeáššiid lassánit 50:in proseanttain čakčii.

  Geir Grindland, Kristiansanda Inkassopartner AS beaivválaš jođiheaddji dadjá min dili rievdan. Dál lea nu ahte dat olbmot, geat ovdal leat nákcen máksit, eai nákce máksit.

 • Dohkkehit Ruoŧa ja Suoma Nato-searvama

  – Dá lea historjjálaš beaivi Supmii, Ruŧŧii, Nato:i ja euro-atlantalaš sihkarvuhtii.

  Nu dajai Nato váldočálli Jens Stoltenberg preassakonferánssas maŋŋebárgga, ovttas Ruoŧa ja Suoma olgoriikaministariiguin.

  Buot Nato 30 miellahttoriikka leat dál vuolláičállán Ruoŧa ja Suoma searvanbeavdegirjji. Dál leat riikkat almmolaččat «bovdejuvvon miellahttun» Nato:i.

  Pekka Haavisto, Jens Stoltenberg og Ann Linde
  Foto: YVES HERMAN / Reuters
 • Midnattsrocken eahpesihkaris dilis

  – Mii leat eahpesihkaris dilis dál.

  Dan dadjá Midnattsrockena festiválahoavda, Stian Labahå. Midnattsrocken lágiduvvo Leavnnjas dán vahkkoloahpa, duorastaga rájes.

  SAS-pilohtaid bargoheaitta dagaha váttisvuođaid festiválii.

  Labahå muitala ahte sii barget dál birra jándora gávdnat eará mátkečovdosiid artisttaide ja bargiide.

  Midnattssol på Midnattsrocken
  Foto: Anders Boine Verstad / NRK