Hopp til innhold

Her må de velge hvilke elever som får undervisning til høsten

Foreldre og lærere frykter man står foran en mulig krise, hvis man ikke får på plass to lulesamiske lærere. De ber at saken må opp til kongens bord.

Drag skole

To av fire lærerstillinger er ubesatte her på Drag skole. Det kan påvirke en stor gruppe elever.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Det går nesten ikke an å sette ord på, for det vil være fatalt for hele vår eksistens. Det vil være en tragedie for språk og kultur, vi tør nesten ikke tenke tanken på akkurat det.

Fatalt. Det er ordet Marita Mikkelsen bruker, når hun forklarer hva det vil bety hvis det blir slutt på samisk undervisning på Drag skole i Hamarøy kommune.

Hun snakker på vegne av de som er organisert i Utdanningsforbundet ved skolen.

Denne uken går nemlig søknadsfristen ut til to lærerstillinger ved skolen. Hittil er det ingen kvalifiserte søkere til stillingene.

Marita Mikkelsen

Marita Mikkelsen.

Foto: Privat

Lærerne ved skolen varsler en mulig krise, hvis ikke alle de fire samiske lærerstillingene fylles.

Et brev med bekymringene er sendt til Hamarøy kommune, Sametinget, Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren i Nordland.

Må velge mellom elever

– Vi står igjen med to lærere som kan undervise i og på samisk, og kan antakeligvis ikke tilby samiskundervisning til alle som ønsker det. Dette gjelder både første- og andrespråkselever, sier Mikkelsen.

Over årene har tallet på lulesamiske elever økt ved skolen. Til høsten skal rundt 60 elever ha undervisning i og på lulesamisk på skolen.

Mikkelsen forteller at de nå må prioritere hvilke elever som skal få undervisning på skolen, og hvilke som får fjernundervisning fra en annen institusjon.

Les også: Stor mangel på samiske fagfolk – særlig kritisk for lule- og sørsamisk

Ingrid Kintel, rektor Drag skole
Ingrid Kintel, rektor Drag skole

Slik det er nå, så er det de laveste trinnene med samisk som førstespråk som går først i prioriteringsrekka.

De er våre fremtidige språkbærere, som skal ta med seg språket inn i fremtiden, sier Mikkelen.

Men utfordringen kan ikke lenger løses bare lokalt, mener Mikkelsen.

Det må løftes til et høyere nivå enn her på Drag skole, det er ikke bare vår oppgave å gjøre det. Og heller ikke kommunens ansvar alene.

Redd for at barna ikke får undervisning

Tre av de fremtidige språkbærerne er barna til Anja Skjelnes. Hun tok tidlig et valg om å flytte fra Trondheim til Drag.

Anja Skjelnes

Anja Katrine Skjelnes.

Foto: Privat

Her har barna fått en reel sjanse til å bli samisktalende. Språket er en del av hverdagen, her er samisk en del av hverdagen, som i butikken og på skolen.

Jeg er redd mine barn ikke skal få opplæring på samisk til høsten, og det er vondt. Skal ikke mine barn få snakke sitt språk på skolen? Skal ikke de få uttrykke seg på hjertespråket, undres Anja.

Les også: MGPjr: Ingebjørg skal synge på lulesamisk

Ingebjørg Lie Jakobsen - MGPjr finalist 2022
Ingebjørg Lie Jakobsen - MGPjr finalist 2022

Denne våren blir eldstegutten ferdig på Drag skole. Han har vært heldig, som har fått samisk gjennom hele skolegangen, til tross for at det i perioder har manglet lulesamiske lærere.

Må løftes til et høyere nivå

Til høsten begynner datteren i 9. klasse. Hun er en av de førstespråklige som kanskje må få fjernundervisning.

I ti år har Anja sett at barna i perioder mister undervisning, fordi det mangler lærere. Sånn som lærerne, mener også hun at saken må tas et steg videre.

Nå må vi løfte saken til et høyere nivå, nå må saken opp til kongens sitt bord, sier Anja.

Les også: Vivian kjemper for at barna skal bli lulesamisktalende

Vivian Aira, Kaija og Erik
Vivian Aira, Kaija og Erik

Tar det på alvor

Kommunalleder for oppvekst i Hamarøy kommune, Gunnar Solstrøm, ønsker ikke å kommentere saken foreløpig.

Gunnar Solstrøm

Gunnar Solstrøm.

Foto: Svetlana Gracheva / Hamarøy kommune

Solstrøm legger til at kommunen tar det med høyeste alvor, og at kommunen vet godt hvor utfordrende det er å få tak i kvalifiserte samisklærere.

En annen som har mottatt brevet er Statsforvalteren i Nordland.

Direktør Guri Adelsten Iversen skriver i en e-post til NRK at de deler bekymringen til foreldre og lærere:

Korte nyheter

 • Siste rettsrunde om gruvedrift i Kallak er avsluttet 

  Onsdag fortsatte den siste rettsrunden i Sveriges Høyeste forvaltningsdomstol i saken om gruveåpning i Kallak, det skriver SVT Sápmi.

  Nå skal regjeringen ta stilling til om regjeringens vedtak skal stå eller ikke.

  Vedtaket gir grønt lys til gruveåpning i Kallak, som ligger i utenfor Jokkmokk i Sverige.

  Siri Länta fra Jåhkågasska tjiellde var en av de som vitnet om hvilke konsekvenser gruva kan gi for reindrifta.

  – Det har vært to lange dager så nå blir det godt å komme hjem. Det har vært en uro for hvordan det skal bli, men jeg er også full av håp for at vi skal kunne stanse gruven, sier hun til SVT.

  Dommen forventes å komme i løpet av noen måneder.

 • Direktør i Helse Nord: – Jeg var ikke kjent med det dokumentet

  Administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind (bildet til venstre, her sammen med styreleder Renate Larsen i Helse Nord) kom i dag med en kronikk der hun skriver «vi har ingen skjult agenda» etter at et internt arbeidsdokument fra Helse Nord ble lekket onsdag. I dokumentet sto det blant annet at Nord-Norge kan miste flere akuttsykehus.

  Til NRK sier direktøren at hun ikke hadde sett dokumentet før media skrev om saken.

  – Dette var et dokument på et tidlig stadium fra ei arbeidsgruppe som ikke har levert noe til oss enda. Så jeg var ikke kjent med det dokumentet da jeg hadde møte med kommunene.

  Arbeidsdokumentet viser hvilke alternativer som Helse Nord vurderer angående struktur og innhold i sykehusene.

  Det man skal vurdere er blant annet:

  Fjerne akuttkirurgi ved sykehusene i Kirkenes, Narvik, Lofoten og ved ett sykehus på Helgeland.

  Lind sier at dette dokumentet ikke må leses som en konklusjon.

  – Det er et dokument tidlig i en diskusjonsprosess.

  Skjønner du at folk for eksempel i Narvik, Gravdal og Kirkenes nå blir bekymret?

  – Det har jeg ingen problem med å skjønne. Alle er opptatt av gode helsetjenester. Vi har også presisert at uansett hva vi ender opp med av eventuelle endringer, så skal vi fortsatt gi gode likeverdige tjenester og ha god akuttberedskap framover.

  På spørsmål om noen akuttsykehus kan bli lagt ned, svarer Lind at hun ikke kan si noe om.

  – Men det som er helt åpenbart er at vi er nødt til å drifte annerledes enn vi gjør i dag.

  Adm. dir. Marit Lind og styreleder Renate Larsen i Helse Nord
  Foto: Barbro Andersen / NRK
 • Dáhttu kártejuvvot makkár eanadárbbut bohtet dálkkádatrievdama geažil

  Sámediggi váillaha analysaid ja kártema das makkár dárbbut šaddet eatnamiidda dálkkádatrievdamiid geažil.

  Nu daddjo áššečilgehusas dálkkádatrievdamiid áššái maid Sámediggi gieđahallá dievasčoahkkimis boahtte vahkus.

  Daddjo maiddái ahte ferte dárkilit guorahallat mo dálkkádatrievdamat ja doaimmat daid hárrái, čuhcet sámeriektái.

  Nu gáibida Sámediggi ahte sámiid vuoigatvuođat vuhtii váldojit boahtteáiggi dálkkádatbarggus, árvaluvvo áššečilgehusas.

  Støre + Muotka Sametinget
  Foto: Inga Máret Solberg Åhrén / NRK