Krever forebyggende tiltak mot dette

Tog dreper tusenvis av reinsdyr i Nordland. Nå vil Sametinget møte Samferdselsdepartementet.

reinpåkjørsel
Foto: Olof-Anders Kuhmunen

– Stadig vekk blir reinsdyr påkjørt i Nordlandsbanen. Dette må vi prøve å få bukt med, sier sametingsråd Thomas Åhren.

Sametinget er blitt lovd tiltak, men saksgangen går for sakte. Nå ønsker sametingsråd fortgang i saken.

Tog dreper tusener

Ifølge reineier Torstein Appfjell i Nordland ble 50-60 reinsdyr drept av toget på Nordlandsbanen i fjor. Dette er ikke noe ekstremt år.

I 2009 ble 220 reinsdyr drept, ifølge NTB.

En arbeidsgruppe oppnevnt av Fylkesmannen i Nordland la i juni i år fram en rapport som viser at cirka 4.700 elg og tamrein er blitt drept av tog på Nordlandsbanen siden 2000, skriver NTB.

– Tar altfor lang tid

I Sverige har de satt opp gjerde i store strekninger langs jernbane, mens i Norge er det bare satt opp gjerde i noen kilometer.

Selv om rådsmedlem ser at den beste forebyggende løsning er å sette opp gjerde langs Nordlandsbanen, så er det enklere sagt enn gjort.

Før et gjerde kan bli satt opp så må dette på høring gjennom flere instanser, men nå ønsker Sametinget fortgang.

– Det tar altfor lang tid. Det vi ønsker er å få i gang prosessen slik at det kan gå raskere.Saken har vært oppe tidligere, og det er blitt utarbeidet et tiltaksplan som skal gi resultater, men det går altfor sakte, sier Åhren

Hva vil dere gjøre med det?

– Vi har bedt om et møte og vi skal møte departementet om et par uker, svarer han.

Sametinget krever en redegjørelse over hva som er blitt gjort med saken, og hva har de tenkt å gjøre med det. I tillegg ønsker Sametinget et tidsplan om når ting skal skje på Nordlandsbanen.

Forsømmer myndighetene sitt ansvar overfor reindriftsutøver når ingenting er blitt gjort med saken?

– Ut i fra reineiernes ståsted så blir dette en forsømmelse, avslutter Åhren.