Krever at undervisningen starter omgående

I Tysfjord holdes elever hjemme i protest mot midlertidig nedleggelse av ungdomstrinnet på Storjord. Nå krever flertallet i kommunestyret at undervisningen settes i gang omgående.

Storjord oppvekstsenter

MIDLERTIDIG NEDLAGT: Administrasjonen har midlertidig lagt ned undervisningen for ungdomsskoleelevene på Storjord oppvekstsenter i Tysfjord.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

«Undertegnede, som representerer et flertall av kommunestyremedlemmene i Tysfjord, krever herved at ordføreren sørger for at rektor ved Storjord oppvekstsenter sitt opplegg av 28.09.2016 for forsvarlig bemanning for å ivareta opplæringen for 1.-10. klasse omgående iverksettes av kommunen.»

Det skriver 10 av 17 kommunestyrerepresentanter i et brev til ordføreren onsdag.

Hjemmeundervisning

Fem barn er tatt ut i streik fra skolen i ren protest mot midlertidig nedleggelse av ungdomstrinnet på Storjord i Tysfjord. Kommunen skylder på lærermangel.

Tor Asgeir Johansen

Ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) må sove på brevet før han svarer på hva han skal gjøre med saken.

Foto: Naima Khan Nergård / NRK

Disse barna har i ettertid fått hjemmeundervisning i påvente av en løsning på konflikten mellom familiene og kommunen.

Etter det NRK erfarer skal uenigheter om lønn være én av årsakene til at problemet med lærermangel enda ikke er løst.

Bakgrunnen for kravet i brevet til ordføreren er at ordføreren avviste et ekstraordinært kommunestyremøte fra syv politikere, der skolekonflikten skulle løses.

Rektoren foreslo løsning

Brevet er signert av fem politikere på vegne av Senterpartiet (2 representanter), Felleslista (4), Sosialistisk venstreparti (1), Tverrpolitisk liste (2) og én uavhengig representant som stilte til valg for Arbeiderpartiet.

Rektorens forslag, som ble sendt til kommunen 29. september, innebærer ansettelse av to navngitte lærere, slik at skolen er bemannet med totalt fem personer. Disse skal etter planen undervise alle elevene fra 1. til 10. klasse.

«Dette vil være forsvarlig bemanning for å ivareta opplæringen for 1.-10. klasse», skrev rektor Sissel Norås til kommunen, uten at situasjonen løste seg da.

Mottatt brevet

Ordføreren bekrefter å ha mottatt brevet, men sier det er for tidlig å svare på hva som kommer til å skje nå.

– Jeg har mottatt brevet nå i kveld. Men hva vi skal gjøre med saken kan jeg ikke svare på stående fot. Det må jeg komme tilbake til i morgen, svarer ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap).

Dersom ordføreren ikke innfrir kravet, krever politikerne et ekstraordinært kommunestyremøte omgående, for å finne en forsvarlig løsning.

Korte nyheter

 • Rektorvirggáj Hábmerin fáladum

  Ingrid Kintel (33) Divtasvuonas Hábmerin la rektorvirgev fáladum Ájluovta skåvlån Hábmerin. Kintel la dálla åhpadiddjevirgen sæmmi skåvlån. Åvdutjis la giellaguovdátja jådediddjen Árranin barggam. Gålmås lidjin dán virggáj åhtsåm. Sån guhti l ájn virgen rektorin danna, Britt Karin Hansen, hæjtta dán máno maññegietjen, ja álggá virggáj sadjásasj rektorin Stangnes joarkkaskåvlån Hársttágin. Jus Kintel rektorvirgev válddá, de álggá nav ruvva gå la praktihkalattjat vejulasj.

  Ingrid Katrine Kintel er tilbudt stillingen som rektor ved Drag skole i Hamarøy kommune
  Foto: Privat
 • Govvačájáhus rahppon Oslos

  Oslos rahppui otne govvačájáhus «Árbi - Arv». Govaide leat čállon oanehaš cealkagat sámegillii mat leat jorgaluvvon dárogillii. Gieldda- ja guovlluministtar Bjørn Arild Gram ja sámediggepresideanta Silje Karine Muotka dat rabaiga čájáhusa otne. Mihttu čájáhusain lea čalmmustahttit sámegiela gávpogis ja čájáhus lea maid oassin sámi giellavahku čalmmustahttimis.

  Čájáhusas leat 12 gova mat ovdal leat čájehuvvon earret eará Álttás ja maiddái olggobealde Opera viesu Oslos. Dál leat govat lahka ođđa Munchmusea, báikkis mii gohčoduvvo Stasjonsallmenningen Bjørvikas.

  Fotoutstilling Árbi - Arv. Utstillingen er ved Munchmuseet i Bjørvika.
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Lær samisk ved Munchmuseet

  I forbindelse med markeringen av samisk språkuke ble fotoutstillingen «Árbi - Arv» åpnet i Oslo i dag. Det var kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) som stod for åpningen.

  Utstillingen består av 12 bilder fra Finnmark, med enkle samiske setninger og norsk oversettelse på. Gram og Muotka håper de inspirerer folk til å lære seg noen enkle samiske ord. Utstillingen er i Stasjonsallmenningen i Bjørvika, ikke langt fra Munchmuseet. Samisk språkuke markeres samtidig i Norge, Sverige og Finland.

  Silje Karine Muotka (NSR) og Bjørn Arild Gram (Sp).
  Foto: Mette Ballovara / NRK