Hopp til innhold

Krever at undervisningen starter omgående

I Tysfjord holdes elever hjemme i protest mot midlertidig nedleggelse av ungdomstrinnet på Storjord. Nå krever flertallet i kommunestyret at undervisningen settes i gang omgående.

Storjord oppvekstsenter

MIDLERTIDIG NEDLAGT: Administrasjonen har midlertidig lagt ned undervisningen for ungdomsskoleelevene på Storjord oppvekstsenter i Tysfjord.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

«Undertegnede, som representerer et flertall av kommunestyremedlemmene i Tysfjord, krever herved at ordføreren sørger for at rektor ved Storjord oppvekstsenter sitt opplegg av 28.09.2016 for forsvarlig bemanning for å ivareta opplæringen for 1.-10. klasse omgående iverksettes av kommunen.»

Det skriver 10 av 17 kommunestyrerepresentanter i et brev til ordføreren onsdag.

Hjemmeundervisning

Fem barn er tatt ut i streik fra skolen i ren protest mot midlertidig nedleggelse av ungdomstrinnet på Storjord i Tysfjord. Kommunen skylder på lærermangel.

Tor Asgeir Johansen

Ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) må sove på brevet før han svarer på hva han skal gjøre med saken.

Foto: Naima Khan Nergård / NRK

Disse barna har i ettertid fått hjemmeundervisning i påvente av en løsning på konflikten mellom familiene og kommunen.

Etter det NRK erfarer skal uenigheter om lønn være én av årsakene til at problemet med lærermangel enda ikke er løst.

Bakgrunnen for kravet i brevet til ordføreren er at ordføreren avviste et ekstraordinært kommunestyremøte fra syv politikere, der skolekonflikten skulle løses.

Rektoren foreslo løsning

Brevet er signert av fem politikere på vegne av Senterpartiet (2 representanter), Felleslista (4), Sosialistisk venstreparti (1), Tverrpolitisk liste (2) og én uavhengig representant som stilte til valg for Arbeiderpartiet.

Rektorens forslag, som ble sendt til kommunen 29. september, innebærer ansettelse av to navngitte lærere, slik at skolen er bemannet med totalt fem personer. Disse skal etter planen undervise alle elevene fra 1. til 10. klasse.

«Dette vil være forsvarlig bemanning for å ivareta opplæringen for 1.-10. klasse», skrev rektor Sissel Norås til kommunen, uten at situasjonen løste seg da.

Mottatt brevet

Ordføreren bekrefter å ha mottatt brevet, men sier det er for tidlig å svare på hva som kommer til å skje nå.

– Jeg har mottatt brevet nå i kveld. Men hva vi skal gjøre med saken kan jeg ikke svare på stående fot. Det må jeg komme tilbake til i morgen, svarer ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap).

Dersom ordføreren ikke innfrir kravet, krever politikerne et ekstraordinært kommunestyremøte omgående, for å finne en forsvarlig løsning.

Korte nyheter

 • 26 elfápmoprošeavtta dieđihuvvon Finnmárkui

  Go NVE áigemearri dievai mánnodaga dán vahkku, de ledje dieđihan 26 elfápmoprošeavtta Finnmárkui. Leat ollu eambbo ohcamušat go masa lea kapasitehta
  NVE áigu vuoruhit prošeavttaid gaskkas ovdal geasi.

  – Livččii boastut geavahit áiggi ja kapasitehta sihke NVE:i ja eará beliide meannudit buot 26 prošeavtta. Ovttas gielddaiguin mii áigut dál válljet guđiid prošeavttaiguin bargat viidáseappot. Geassemánu gaskkamuttus NVE ovddida visogova mii čájeha makkár prošeavttat besset mielde viidáset proseassas, dadjá čázádat- ja energiijadirektevra Kjetil Lund.  

  Oktiibuot leat dieđihuvvon 26 prošeavtta, mat leat juhkkon čuovvovaš logi gildii: Áltá, Bearalváhki, Báhcavuotna, Gáŋgaviika, Hámmerfeasta, Ákŋoluokta, Davvesiida, Davvenjárga, Porsáŋgu ja Čáhcesuolu. Muhtun prošeavttat gusket guovtti gildii.

 • Stor interesse for å bygge ut fornybar kraft i Finnmark

  Da NVEs frist gikk ut mandag denne uken var det meldt inn 26 kraftprosjekter i Finnmark. Det er langt flere enn det vil være kapasitet til, selv ved en kraftig oppgradering av strømnettet i fylket.

  NVE vil prioritere mellom prosjektene før sommeren.

  – Det ville være feil bruk av tid og kapasitet både for NVE og andre parter å ta alle de 26 prosjektene til behandling. I dialog med kommunene vil vi nå gjøre en prioritering av de innsendte meldingene. I midten av juni vil NVE legge fram en oversikt over hvilke prosjekter som blir med videre i prosessen, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.  

  Før fristen 22.april ble det sendt inn 21 nye vindkraftmeldinger, og 1 prosjektbeskrivelse om utvidelse av et vannkraftanlegg. I tillegg er det tidligere sendt inn 3 vindkraftmeldinger og 1 vindkraftsøknad.

  Totalt er det meldt inn 26 prosjekter fordelt på følgende ti kommuner: Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Lebesby, Nordkapp, Porsanger og Vadsø. Noen av prosjektene berører to kommuner.

  Fullstendig liste med beskrivelse av prosjektene finner du på NVEs nettsider.

  NVE arrangerer et digitalt infomøte om arbeidet i Finnmark klokken 09.00 i dag, torsdag 25.april. Møtet er åpent for alle. Her kan du melde deg på møtet.

  Den nye 420 kv-linjen fra Balsfjord til Skaidi nærmer seg ferdig. Her kan man se linjen på Sennalandet.
  Foto: Allan Klo / NRK
 • Davvi-Norgga čáhcemagasiidnan unnán čáhci

  Ii goassige ovdal leat leamaš ná unnán čáhci Davvi-Norgga čáhcemagasiidnan go dál, nu dieđiha Europower. Elfápmoanalytihkkár Olav Botnen dadjá sivvan dása lea dat goike ja gálbma dálvi.

  – Leamaš uhccán muohta ja nu lea čáhcemagasiinnain uhccán čáhci dál, dadjá Botnen.