Ber om statlig hjelp til å gi skolestreikende ungdom et skoletilbud

Opposisjonspolitikere ber fylkesmannen sørge for et ekstra kommunestyremøte. ­­– Vi gjør dette fordi ordføreren ikke etterkommer kravet, sier lokalpolitiker.

Storjord oppvekstsenter

INGEN UNGDOMSTRINN HER: Ved Storjord oppvekstsenter i Tysfjord er det per i dag ingen undervisningstilbud for fem ungdomsskoleelever.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Ifølge opposisjonspolitiker i Tysfjord kommune, Felleslistas Filip Mikkelsen, krever åtte av 17 representanter i kommunestyret et ekstraordinært kommunestyremøte for å finne en løsning for ungdomsskoleelevene ved oppvekstsenteret på Storjord.

Bakgrunnen for kravet er at fem barn er tatt ut i streik fra skolen i ren protest mot midlertidig nedleggelse av ungdomstrinnet på skolen.

Disse barna har i ettertid fått hjemmeundervisning i påvente av en løsning på konflikten mellom familiene og kommunen.

Vårt ansvar

Mikkelsen viser til kommunelovens paragraf 32 om fastsetting av møter.

Paragrafen sier at dersom en tredjedel av kommunestyrets medlemmer krever det, skal det innkalles til møte.

– Ordføreren etterkommer ikke dette kravet. Derfor har vi henvendt oss til fylkesmannen for å få en vurdering av dette. Ordføreren kaller dette for en «politisk omkamp», sier Mikkelsen.

– Hvilket tilbud skal vi gi til barna på Storjord? Som politiker er det vårt ansvar å finne løsninger. Det er jo derfor vi er valgt inn i kommunestyret. Ordførerens bruk av uttrykket «politisk omkamp» gjør han for å ta fokuset vekk fra saken, tillegger Fellelista-politikeren.

Filip Mikkelsen og Tor Asgeir Johansen har ulike oppfatninger om ekstraordinært kommunestyremøte.

UENIGE: Filip Mikkelsen og Tor Asgeir Johansen har ulike oppfatninger om ekstraordinært kommunestyremøte.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Ingen nye momenter i saken

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om unntaksbestemmelsene for å innkalle til et nytt møte.

– KMD sjøl har sagt dette må anses å være en unntaksbestemmelse, og har begrenset rekkevidde. Etter departementets syn er det ikke intensjonen å opphøye alminnelig adgang til politisk omkamp etter at saken er avgjort – spesielt hvis det ikke foreligger nye opplysninger i saken, sier Johansen.

Ordføreren viser til at Tysfjord kommune nylig avholdt et ekstraordinært kommunestyremøte om saken.

– Å komme med et krav om et ekstraordinært møte 14 dager etter, anser jeg for å være en omkamp. I saken finnes ikke nye momenter. Vi har et ordinært møte første november, og det får holde, sier Johansen.