NRK Meny
Normal

Samisk selvbestemmelse er det som skiller dem

Samene har allerede nå mulighet til selvbestemmelse gjennom kommunen, fylket og Stortinget, mener APs presidentkandidat. NSRs presidentkandidat mener dette ikke er samisk selvbestemmelse, heller lokal bestemmelse.

Aili Keskitalo og Ronny Wilhelmsen

PRESIDENTKANTIDATER: Aili Keskitalo i Norske Samers Riksforbund og Ronny Wilhelmsen i Arbeiderpartiet er før valget de mest sannsynlige kandidatene til å bli den neste sametingspresidenten.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det er ikke mye Sametinget selv får bestemme over, for til nå har det meste av statens bevilgning fra statsbudsjettet vært øremerket på hva pengene skal gå til.

Sametinget ønsker mer selvbestemmlese.

– Vi kunne bestemt at vi vil bygge nytt samisk kultursenter til Snåsa, eller at vi kunne bygge nytt bygg til Beaivváš samiske nasjonalteater. Vi burde kunne bestemme at samisk læreplan ikke skal endres før nye lærebøker blir produsert. Sametinget bør selv bestemme hva som ville vært best for det samiske samfunnet, sier NSRs preidentkandidat Aili Keskitalo.

AP i Sametinget mener selvbestemmelse er gjennomførbart allerede

– Samisk selvbestemmelse er det mulig å gjennomføre allerede nå gjennom kommuner, fylker og Stortinget. Arbeiderpartiets presidentkandidat Ronny Wilhelmsen mener at samisk selvbestemmelse også kan gjennomføres uten Sametingets vedtak.

Begge er enige om at for å kunne gjennomføre tiltak som Sametinget beslutter innen samisk språk og kultur så må det sikres økonomi til dette fra statsbudsjettet.

APs Ronny Wilhelmsen er bekymret for Sametingets fremtid, for det finnes ingen garantier med skiftende regjeringer.

– I Grunnloven står det at samisk språk og kultur skal ivaretas, men det står ingen økonomiske garantier for fremtiden, det bekymrer meg, sier APs Ronny Wilhelmsen.