Natt-taxien var fra Gardermoen

Sametingets tidligere visepresident Johan Mikkel Saras nattlige taxitur i romjula 2009, var lenger enn 100 meter.

Johan Mikkel Sara

Johan Mikkel Sara representerer lista Samer bosatt i Sør-Norge.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Taxikvitteringen

Her er kvitteringen som finnes i materialet som SBS har sendt til Sametinget.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Tidligere i dag publiserte NRK en sak hvor det framgikk at Sara hadde betalt 750 kroner for en taxi-tur på 100 meter. Dette var opplysninger som var hentet fra bilaget som sametingspolitikeren har sendt til Sametinget.

Opplysningene som framkom av kvitteringen, er undersøkt grundigere av Oslo Taxi.

– Vi kan se at den aktuelle turen har gått fra Gardermoen og inn til Oslo. Hele turen har kostet 1.750 kroner, og at det har vært flere enn en passasjer med, forteller saksbehandler Sigurd Haavold i Oslo Taxi til NRK.

Bekrefter Saras forklaring

En time etter at artikkelen ble publisert i dag, mottok NRK en e-post fra Johan Mikkel Sara.

«Nå vet jeg hva det er. Det er taxi fra Gardermoen til Oslo. Pga forsinket fly gikk det hverken buss eller tog», skrev han.

Oslo Taxi bekrefter altså overfor NRK samepolitikerens versjon.

Turen fra Gardermoen startet klokken 01.43 den 28. desember 2009. Den ble avsluttet i Asker klokken 02.49. Ifølge Oslo Taxi er det betalt 750 kr klokken 02.17. Denne delen av kvitteringen er altså i bilagssamlingen Sara sendte til Sametinget.

Husket ikke

Etter skriftlig korrespondanse med Johan Mikkel Sara i forrige uke og denne uken, svarte han at han ikke «kan huske å ha ført opp en taxiregning på 750 kroner.»

Samer bosatt i Sør-Norge (SBS) er en av listene som ikke sendte inn regnskap for 2009 til Sametinget innen fristen. Bilagene er derfor ikke revidert av Sametingets revisor. Tilsammen fikk SBS 93.947 kr som ble overført Saras private konto.

Ettersom Sametinget ikke har fått mulighet til å revidere regnskapet, er det sendt til skattemyndighetene.

– Må sannsynliggjøres

Seksjonssjef Stein Østmo i Skatt Nord sier til NRK på en generelt grunnlag at også taxikvitteringer må sannsynliggjøres at disse stammer fra politisk virksomhet .

– Det som må sannsynliggjøres, er hvorfor taxien er brukt i et bestemt tidsrom og hvorfor denne strekningen er kjørt. Slik kan man finne ut om tilskuddet er brukt til riktig formål. Det er ikke et krav om at dette må framgå av selve kvitteringen, men på et eget skriv om at dette skjedde for eksempel i forbindelse med et møte, sier Østmo.

Skatt Nord vurderer om det kan foreligge utbetalinger som kan få skattemessige konsekvenser for enkelt personer. Dette skjer dersom etaten åpner sak i forhold til tilskuddene som Sametinget har gitt til de politiske gruppene.

Korte nyheter

  • Eanetlohku rihkku árbevieru

    Ođđa sámediggeráđđi ja Bargiidbellodat lea soahpan válgateknihkalaš ovttasbarggu, mii dáhkida Bargiidbellodahkii sihke dievasčoahkkinjođiheaddji ja bajásšaddan-, fuolahus- ja oahpahuslávdegotti jođiheaddji. Dáinna rihkku eanetlohku Sámedikki árbevieru, go Nordkalottfolket dat livččii nubbin stuorámus bellodahkan oažžut dievasčoahkkinjođiheaddji. Dál beassá Bb Tom Sottinen joatkit.

    Sametingsrådet og Ap samarbeid
    Foto: John Henrik Guttorm / Ap
  • Galgá leat časkan nuppi

    Okta Sis-Finnmárku dievdu lea áššáskuhtton go galgá leat nuppi olbmo časkán ovtta barttas mannan čavčča. Diggebáhpiriin boahtá ovdan ahte son oaččo 10 000 ruvdnosaš sáhku. Ášši gieđahallo Sis ja Nuorta Finnmárkku diggegottis skábmamánu 15.beaivvi Čáhcesullos.