Hopp til innhold

Kanskje et av årets beste album – se Kajsa Baltos lanseringskonsert

Se Kajsa Balto opptre med nytt album og nye låter.

Loga sámegillii dás.

Kajsa Balto med band.

Kajsa Balto med band. Kajsa Balto iežas joavkkuin.

Foto: Jannik Abel

NRK URBI logo
Foto: NRK

Sterk vokal, urkraft og dyktige musikere gir musikken et magisk lydbilde, som vi har gledet oss til å høre live.

 • Se den digitale lanseringen her:

Musikk med følelser

Der det første albumet til Balto var en fusjon av de to kulturene hun er oppvokst med, har hun fokusert på det samiske i «Buot Eallá».

– Det er viktig å synge på samisk. Språket er truet og vi må alle engasjere oss om det skal overleve.

Kajsa Balto "Buot Eallá" skearru

Kajsa Balto lanserer albumet «Buot Eallá» på konserten i kveld.

Foto: Kajsa Balto

At både Balto og bandet bak er dyktige, er det ingen tvil om. Vokalen gir en følelse av håp, lengsel og stolthet, mens musikken og rytmene legger til kraft og mystikk.

«Buot Eallá» er rett og slett et album som passer til nesten alle anledninger.

Kajsa Balto, sámi ártista
Foto: Karoline Bjørhei

Soaitá leat okta dain buoremus skearruin dán jagi

Kajsa Balto almmuha ođđa skearru, «Buot Eallá», man son ávvudii digitála konsearttain.

 • Geahča konseartta dás:

Boktá dovdduid

Buorre vokála, eamifápmu ja čeahpes musihkkárat dahket ahte dát skearru duođaid boktá dovdduid. Kajsa lávlun ja juoigan buktá doaivaga, háliidusa ja rámi. Musihkkárat fas fámu ja ipmašiid.

Vuosttaš skearrus lávllui sihke sámegillii ja dárogillii. Dál gullo dušše sámegiella ja luohti.

– Munnje lea dehálaš lávlut sámegillii. Giella lea áitojuvvon ja gáibida ahte mii buohkat áimmahuššat iežamet giela.

Korte nyheter

 • 26 elfápmoprošeavtta dieđihuvvon Finnmárkui

  Go NVE áigemearri dievai mánnodaga dán vahkku, de ledje dieđihan 26 elfápmoprošeavtta Finnmárkui. Leat ollu eambbo ohcamušat go masa lea kapasitehta
  NVE áigu vuoruhit prošeavttaid gaskkas ovdal geasi.

  – Livččii boastut geavahit áiggi ja kapasitehta sihke NVE:i ja eará beliide meannudit buot 26 prošeavtta. Ovttas gielddaiguin mii áigut dál válljet guđiid prošeavttaiguin bargat viidáseappot. Geassemánu gaskkamuttus NVE ovddida visogova mii čájeha makkár prošeavttat besset mielde viidáset proseassas, dadjá čázádat- ja energiijadirektevra Kjetil Lund.  

  Oktiibuot leat dieđihuvvon 26 prošeavtta, mat leat juhkkon čuovvovaš logi gildii: Áltá, Bearalváhki, Báhcavuotna, Gáŋgaviika, Hámmerfeasta, Ákŋoluokta, Davvesiida, Davvenjárga, Porsáŋgu ja Čáhcesuolu. Muhtun prošeavttat gusket guovtti gildii.

 • Stor interesse for å bygge ut fornybar kraft i Finnmark

  Da NVEs frist gikk ut mandag denne uken var det meldt inn 26 kraftprosjekter i Finnmark. Det er langt flere enn det vil være kapasitet til, selv ved en kraftig oppgradering av strømnettet i fylket.

  NVE vil prioritere mellom prosjektene før sommeren.

  – Det ville være feil bruk av tid og kapasitet både for NVE og andre parter å ta alle de 26 prosjektene til behandling. I dialog med kommunene vil vi nå gjøre en prioritering av de innsendte meldingene. I midten av juni vil NVE legge fram en oversikt over hvilke prosjekter som blir med videre i prosessen, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.  

  Før fristen 22.april ble det sendt inn 21 nye vindkraftmeldinger, og 1 prosjektbeskrivelse om utvidelse av et vannkraftanlegg. I tillegg er det tidligere sendt inn 3 vindkraftmeldinger og 1 vindkraftsøknad.

  Totalt er det meldt inn 26 prosjekter fordelt på følgende ti kommuner: Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Lebesby, Nordkapp, Porsanger og Vadsø. Noen av prosjektene berører to kommuner.

  Fullstendig liste med beskrivelse av prosjektene finner du på NVEs nettsider.

  NVE arrangerer et digitalt infomøte om arbeidet i Finnmark klokken 09.00 i dag, torsdag 25.april. Møtet er åpent for alle. Her kan du melde deg på møtet.

  Den nye 420 kv-linjen fra Balsfjord til Skaidi nærmer seg ferdig. Her kan man se linjen på Sennalandet.
  Foto: Allan Klo / NRK
 • Davvi-Norgga čáhcemagasiidnan unnán čáhci

  Ii goassige ovdal leat leamaš ná unnán čáhci Davvi-Norgga čáhcemagasiidnan go dál, nu dieđiha Europower. Elfápmoanalytihkkár Olav Botnen dadjá sivvan dása lea dat goike ja gálbma dálvi.

  – Leamaš uhccán muohta ja nu lea čáhcemagasiinnain uhccán čáhci dál, dadjá Botnen.