Kan bli færre reineiere

Reindriftsleder og landbruksminister er enige om at det kan være for mange utøvere i noen områder.

Reindrift

Landbruksministeren skal vurdere om det er for mange utøvere (illustrasjonsfoto).

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Lars Peder Brekk

Landbruksminister Lars Peder Brekk.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Økonomien i næringen er avhengig av antall rein. I noen områder er det blitt svært mange utøvere, og dette setter ekstra press på den økonomiske utviklingen. Vi er opptatt av å få ned reintallet, og da må vi også se på antall utøvere, sier landbruksminister Lars Peder Brekk til NRK.

For lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Nils Henrik Sara, er ikke temaet ukjent.

– Vi har diskutert dette internt. Distriktene har hatt gjennomgang på hvor mange aktører som være i et område. De beskjedene vi har fått, tyder på at det er for mange utøvere i enkelte distrikter, sier han til NRK.

Både Sara og Brekk er enige om at mengden reineiere vanskeliggjør tilpasningen av et reintall som er bærekraftig i forhold til beitene.

– Bestemmer selv

Likevel trenger ikke noen av utøverne som utgjør de 1.016 årsverkene på landsbasis, å bekymre seg for at statsråden skal kaste noen ut av næringen.

– Dette er et tema vi vurderer og ser nærmere på nå. Fortsatt er det jo slik at det er lederen for siidaandelen som bestemmer hvem som skal ha rein i vedkommende siida. Derfor vil jeg ikke konkretisere dette noe mer, sier Brekk.

De produksjonsbaserte inntektene økte noe fra 2008 til 2009, mens vederlag for arbeid og kapital hadde en nedgang i samme periode. Kostnadene har økt betydelig.

«Reindriftsutøverne er private næringsdrivende som selv er ansvarlig for kostnadene i driften. Den sterke kostnadsøkningen kan likevel vurderes som bekymringsfull», sier regjeringen i forslaget til årets reindriftsoppgjør.

Landbruksministeren mener det er viktig å undersøke hvordan antallet utøvere påvirker økonomien.

– Det er mange som ikke har sin hovedaktivitet i næringen, og som har rein. Dette er med på å sette ekstra press på enkelte distrikter, sier han til NRK.

– Altfor mange

Torgeir Trældal (Frp) er saksordfører for reindriftsoppgjøret i næringskomiteen.

– Jeg mener at det er for mange reineiere i mange siidaer. Dette bidrar til at de som skal leve av drifta hver eneste dag, og som ikke har andre inntekter, får det vanskeligere å få til en god økonomisk drift, sier han til NRK.

Nå vil Trældal følge opp uttalelsene til landbruksministeren, og sende et brev til Stortinget om saken.

– Slik får vi en bredere debatt om dette, sier han.

– For liten «fallskjerm»

I løpet av de siste tiårene har det vært ulike ordninger for utøvere som ønsker å avvikle. Nå kan en reineier som avvikler, få 450.000 kroner.

– Størrelsen på «fallskjermen» er ikke stor nok når man skal si i fra seg rettigheter til en næring, kultur og livsstil. Hadde beløpet på avviklingsordningen vært større, ville nok flere trolig ha benyttet seg av den. Men dette må vi selvfølgelig være en frivillig sak, sier NRL-leder Nils Henrik Sara.