Hopp til innhold

Jovsset Ánte Sara: – Jeg har hatt vondt inni meg

En beveget Jovsset Ánte Sara (25) uttalte seg på direkten om det at Staten anker dommen i saken om tvangsslakt av hans rein.

Jovsset Ante Sara

Jovsset Ánte Sara ble intervjuet av programleder Ronald Pulk i kveld i det direktesendte programmet «Reinflytting minutt for minutt».

Foto: NRK

– Jeg har hatt vondt inni meg, å vite at de ikke ser at det ikke er rett det som skjer. 75 dyr er rett og slett et avvikslingsvedtak. Man får ikke en gang en skuter av å selge 75 dyr, sier Jovsset Ánte Sara til NRK.

Den unge mannen har vunnet mot staten i to rettssaker, og kan nå måtte møte i Høyesterett. For Staten har besluttet å anke.

Sara er en av reineierne som nå fører flokken sin over Finnmarksvidda direkte på TV-sendingen «Reinflytting minutt for minutt», og gikk til sak mot landbruksdepartementets krav om at han måtte redusere reinflokken sin fra 150 til 75 dyr.

– Jeg som ung mann da jeg startet med reindrift, overtok familiens drift, holder nå på å bygge opp flokken, slik som det vil være naturlig i reindrifta. Da fikk jeg dette tvangsreduksjonsvedtaket. For meg er dette egentlig et tvangsavviklingsvedtak, mener Jovsset Ánte Sara.

Advokat Trond Biti og Jovsset Ante Sara i retten

Advokat Trond Biti og Jovsset Ánte Sara har vunnet mot Staten i to rettssinstanser. Nå kan de bli nødt til å forsvare seg også i Høyesterett.

Foto: Liv Inger Somby

– Uenige med dommen

Sara har til nå argumentert for sin sak i to rettsinstanser. Indre Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

I begge instansene vant han.

Lagmannsretten mente at kravet fra Landbruks- og matdepartementet er ugyldig.

I dommens konklusjon la retten til grunn at det ikke ville være mulig for Sara å drive med økonomisk overskudd, dersom han skulle redusere til 75 dyr.

Anne Marie Glosli.

Ekspedisjonssjef Anne Marie Glosli bekrefter at departementet anker dommen til Høyesterett.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Ekspedisjonssjef Anne Marie Glosli i Landbruks- og matdepartementet bekrefter overfor NRK Sápmi at staten anker dommen i saken mellom staten og Jovsset Ante Sara fordi de er uenige i lagmannsrettens dom.

Staten mener det aktuelle vedtaket om forholdsmessig reduksjon ligger innenfor rammene av statens folkerettslige forpliktelser. En forholdsmessig reduksjon innebærer at alle siidaandelene må bidra til å bringe reintallet ned på et bærekraftig nivå, men likevel slik at de største siidaandelene tar den største delen av reduksjonen, uttaler Glosli til NRK Sápmi.

Glosli forklarer at regelen tar dermed hensyn til alle siidaandelene. Samtidig ivaretar regelen behovet for å kunne opprettholde en hensiktsmessig næringsstruktur i reduksjonsperioden.

– Regelen innebærer derfor ingen krenkelse av retten til å utøve samisk kultur etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, mener Glosli.

Den videre prosessen i saken er at Høyesterett først skal ta stilling til om anken tillates fremmet. Hvis ankesaken fremmes, vil ankeforhandlingen sannsynligvis berammes innen utløpet av 2017.

Landbruks- og matdepartementet kommenterer ikke saken utover dette.

– Vanskelig å forstå

Jovsset Ante Sara sier at for ham og familien var en rettssak eneste måten de kunne løse konflikten med Staten på.

– Vi så ingen annen utvei, jeg og min familie, enn at vi måtte avvise Statens reduksjonskrav. Det er nemlig ikke bare snakk om meg. Dette gjelder hele min familie. Vår familie har drevet med reindrift i disse områdene så lenge man kan huske. Min far. Min oldefar. Hans far. Og hans far. I alle generasjoner har vi drevet med reindrift her. Å få en sånn beskjed alt det skal det bli slutt på, og ikke forstå begrunnelsen for det, er utrolig hardt, sier Sara.

Han mener at hele denne saken dreier seg om reindriftas fremtid og rekrutteringen til yrket.

Korte nyheter

 • En person til sykehus etter trafikkulykke

  En person blir flydd til sykehus med helikopter etter trafikkulykken på E6 ved Indre Kjerringdal i Langfjorden i Alta, ifølge politiet i Finnmark på Twitter. Trafikken på veien dirigeres i påvente av bilberging.

 • Njulgen boastut čállojuvvon šilttaid

  Dál lea Stáhta geaidnodoaimmat divvon dáid boastut čállojuvvon šilttaid Evenáššis, Nordlánddas. Šilttat leat čužžon masa vihta jagi. Várdobáikki sámi guovddáža báikenammalávdegoddi lea máŋgii cuiggodan dán ja dáhttun divvut dáid. Lávdegotte-jođiheaddji Gudmund Johnsen lea duhtavaš.

  – Dat orru hui vuogas, viimmat leat guldalan min. Dát lea leamaš lossa proseassa, go bohtet boastut čállojuvvon namat, seammás go báikenammalávdegoddi geahččala oažžut dáid riekta čállojuvvon, dadjá Johnsen.

  Lidaláddi / Liland
  Foto: Mathis Eira / NRK
 • Badjel 14 miljon ruvnnu oahpponeavvuide

  Sámediggi juolluda 14.366.000 ruvnnu ođđa oahpponeavvuide, čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  Dál buvttadišgohtet oahpponeavvuid lullisámegiel fágas 1. - 4. ceahkkái, julevsámegiel nubbingiellan vuođđooahpahussii ja davvisámegiella nubbingiellan joatkkaskuvladásis, čállá Sámediggi.

  – Lea dehálaš buvttadit oahpponeavvuid buot golmma sámegillii, dárbu ođasmahtton ja áigeguovdilis oahpponeavvuide lea stuoris. Lean duhtavaš go vuoruhuvvojit oahpponeavvut sihke vuosttaš- ja nuppegielagiidda, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).
  Foto: Vaino Rensberg / Sametinget