Hopp til innhold
Jovsset Ánte Sara
Foto: Frode Grønmo / NRK

Jovsset Ánte Sara lágasta stádain

Oppsummert

Nuorra boazosápmelačča Jovsset Ánte Sara stevdnii Norgga stáda, go stáhta gáibidii Sara unnidit iežas ealu 75 heggii. Danne ceggii Sara ášši stáhta vuostá. Son vuittii sihke diggegottis ja lágamannerievttis, muhto vuoittahalai Norgga alimusrievttis.

 • Njuovahat biehttala njuovvamis

  Maiddái boazonjuovahat «Min Boazu» doarju dál Jovsset Ánte Sara. Sosiálamediaid bokte čállet ahte biehttalit viežžamis ja njuovvamis Sara bohccuid. Dan eai daga go Ovttastuvvan Našuvnnaid olmmošvuoigatvuođalávdegoddi ii leat vel meannudan su ášši.

 • Jovsset Ánte Sara vuoittáhalái

  Jovsset Ánte Sara vuoittáhalái Alimusrivttis odne go duopmu celkui diibmu beal guoktenuplogi aiggi. Ovdalaččat vuittii son guovtti rievttis, muhto Alimusriektii ii lean seamma oaivilis. Ieš, Jovsset Ánte Sara lohká leat behtohallan, ja son lea gearggus váidit ášši Olmmošvuoigatvuođa duopmostullui, muitala su advokáhtta Trond Biti.

 : Kommentere Alimusrievtti duomu
Alimusriekti váldá stáhta guoddaleami gieđahallamii maŋŋil go Jovsset Ánte Sara lea vuoitán boazologu vuolidan áššis. Sara vuittii sihke Sis-Finnmárkku Diggegottis ja Hålogalándda Lágamánnerievttis, muhto stáhta guoddala ášši. Sara bealušteaddji Trond Pedersen Biti ii leat hirpmástuvvan go Alimusriekti áigu guorahallat ášši.

Korte nyheter

 • Klima- og miljøministeren overrasket av at fiskere får fiske laks på grensestrekningen av Tanaelva

  Det har ikke vært lov å fiske etter laks i Tanaelven på fire år.

  Men nå har finske myndigheter gitt dispensasjon til 15 organisasjoner og lag til å fiske etter laksen på finsk side av Tanaelva.

  Det reagerer klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen på.

  – Det er svært lite laks i Tanavassdraget, og jeg er bekymret for bestandene. Vi kan ikke tillate fiske når tilstanden til bestandene er så dårlig som den er nå. Det vil i så fall ødelegge for fremtidige generasjoners mulighet til å fiske i elven, sier Eriksen til NRK.

  Det er noe av grunnen for at norske og finske myndigheter valgte å stenge laksefisket, forteller han.

  – Derfor er jeg overrasket over å bli gjort kjent med at det er gitt dispensasjon til å fiske i grenseelva på finsk side, uten at prosedyrene er fulgt. Dette vil vi følge opp med finske myndigheter, sier klima- og miljøministeren.

  Fiskefellen i Tana elven

  Finlenderne får fiske laks på sin side av Tanavassdraget, mens det på norsk side er forbudt

  Miljødirektoratet har avslått en søknad om laksefiske og sier det ikke er nok laks i Tana. Styremedlem i Tanavassdragets Fiskeforvaltning raser mot myndighetene.

 • Trafikkuhell i Tromsø sentrum

  En politipatrulje har torsdag ettermiddag kommet over et trafikkuhell i Tromsø sentrum. En buss har kollidert med et busskur, og det er kun materielle skader.

  Det melder Troms politidistrikt på X.

  Tre kvarter etter den første meldinga kom, opplyser politiet at de har gjennomført innledende etterforskningsskritt og videoovervåking. Det skal ikke være mistanke om ruspåvirket kjøring.

  Bydrift er også på stedet for å gjøre sikringstiltak av busskuret.