Stjernekamp-vinner samler kjendiser for å stoppe gruvedrift

I dag sa regjeringen ja til gruvedrift i Kvalsund. Den samiske artisten Ella Marie er klar til å bryte loven.

Ella Marie Hætta Isaksen

Ella Marie Hætta Isaksen vil gå langt for å stanse gruvedriften i Kvalsund

Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Regjeringen ga idag tillatelse til å starte opp omstridt gruvedrift på Nussir-feltet i Kvalsund i Finnmark.

Stjernekamp-artisten er klar til å bryte loven i håp om å stoppe gruvedriften.

– Dette er ikke en gledens dag. Jeg har frykter denne avgjørelsen i flere år, sier den samiske artisten Ella Marie Hætta Isaksen.

Hun har engasjert seg sterkt ved å vise motstand mot gruveplanene. Hun frykter at gruven vil forgifte fjorden og ødelegge for reindrifta i området.

– Jeg hadde håpet på at det skulle bli en annen skjebne for denne fjorden.

Nå har hun startet jakten på flere kjendiser som kan være med å lenke seg fast. Erik Sæter, kjent fra Paradise Hotel og Farmen Kjendis, har allerede takket ja.

Dette skriver hun på Instagram:

Ella Marie Hætta Isaksen på Instagram
Foto: Skjermbilde / Instagram

– Mareritt

Ella Marie kaller dette for en mareritt. Hun er villig til å bryte loven for å stoppe gruven.

– Jeg er klar til å lenke meg fast til sammen med 2500 andre når anleggsmaskinene kommer til området.

Også Sametinget er i mot.

– Det viser en ufattelig arroganse overfor rettighetene til samiske reindriftsfamilier. I praksis sier regjeringa at selv om familiene er helt avhengige av disse
arealene for å kunne drive reindrift, så betyr ikke det noe når utbyggere banker på, sier leder Runar Myrnes Balto i Norske Samers Riksforbund (NSR).

Sametingsrådet har varsla at de kommer til å bruke muligheten til å klage vedtaket inn for Kongen i statsråd.


Unge Venstre-leder Sondre Hansmark sier til NTB at han vil lenke seg fast for å hindre gruvedrift i Kvalsund i Finnmark. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom hevder på sin side å ha flere tusen frivillige klare til lenkeaksjoner.

Truer med lenkeaksjoner

Også Natur og Ungdom er sterkt kritisk og kaller regjeringens avgjørelse helt hinsides. Alle miljøfaglige råd tilsier at dette vil være svært alvorlig for livet i Repparfjorden, men regjeringen bare kjører på. Dette er en miljøkatastrofe, sier nestleder Jørgen Næss Karlsen.

Dersom gruvedriften blir en realitet, har mange varslet at de vil bryte loven for å stanse prosjektet. Ifølge de to organisasjonene har 2.900 personer skrevet under på
en liste hvor de sier seg villige til å bryte loven.

– Dette er en miljøskandale av dimensjoner. Regjeringen sikrer med dette at Norge er et av svært få land i verden som bruker våre fjorder som søppelplass for gruveindustrien, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV)

Fornøyd gruvedirektør

Øystein Rushfeldt

Kravene om avbøtende og kompenserende tiltak overfor reindrifta, mener direktør Øystein Rushfelt vil bli krevende.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Direktør i Nussir ASA, Øystein Rushfeldt, er glad for regjeringens beslutning.

– Dette er en historisk hendelse for Kvalsund. Dette gir en endring for bygda som nå går fra fraflytting til en plass hvor det skjer mye spennende, sier Øystein Rushfeldt i
Nussir til NRK.

Kravene om avbøtende og kompenserende tiltak overfor reindrifta, mener Rushfelt vil bli krevende.

– Vi ser jo at reindrifta har fått fullt gjennomslag, så hvordan vi skal løse det rent praktisk vil vi se på med en gang. Det blir en tøff utfordring, sier direktøren.

Gruveprosjektet blir sett på som kontroversielt blant annet i Sametinget og i NSR på grunn av konsekvensene det vil ha for den samiske reindrifta og miljøet.

– Samiske hensyn har vært viktig

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier gruveprosjektet omfatter to reinbeitedistrikt og understreker at reindriftsinteressene og hensynet til samisk kultur har vært viktig i vurderinga av søknaden.

Departementet opplyser at gruvedrifta skal tilpasses for å redusere konsekvensene for beiteområdene. Ett av tiltakene er at det ikke skal være drift på Ulveryggen i kalvingsperioden (1. mai til 15. juni). Departementet mener gruvedriften derfor ikke vil
hindre eller innsnevre reindriften eller samisk kulturutøvelse, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.