Hopp til innhold
Kronikk

Jeg lenker meg for fjorden, om jeg må

Jeg blir forbanna av at regjeringen fortsatt ser på fjordene våre som avfallsplasser.

Ella Marie Hætta Isaksen

Jeg har stor respekt for norsk lov, men for meg er det ingen tvil – jeg gjør nærmest hva som helst for å stoppe gruvedriften i Kvalsund, skriver artisten Ella Marie Hætta Isaksen, vinner av årets «Stjernekamp», i kronikken.

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Jeg blir utrolig provosert og trist når jeg hører Erna snakke om sin våte gruve-drøm i Kvalsund. En drøm som hun tror hun bare er en driftskonsesjon unna å få i oppfyllelse. Gruveselskapet Nussir ASA har søkt om å få starte en gruve ved Repparfjord, og gruveavfallet vil de dumpe i fjorden. Ikke bare en skvett avfall, men hele 30 millioner tonn giftig avfall inneholdende kobber, nikkel og krom!

30 millioner tonn gruveavfall som kommer fra en gruve som vil skade et reinbeitedistrikt hvor over 8000 rein beiter årlig.

30 millioner tonn betyr 17 lastebillass i timen. I 20 år. Gruve-drømmen til Erna er for meg et forferdelig mareritt.

Har vi ikke lært nok av våre tidligere feil?

Før jul er det helt opp til regjeringen å bestemme om Nussir ASA skal få starte gruvedrift i Kvalsund i Finnmark. For å unngå en miljøkatastrofe og for å unngå et overtramp på samiske rettigheter, bør de si nei. Dette er en sak som bør varme kampånden i oss alle.

Jeg er en flink pike med to politiforeldre, og har en stor respekt for norsk lov, men for meg er det ingen tvil – jeg gjør nærmest hva som helst for å stoppe dette gruvehelvetet.

Ordfører på villspor

Ordføreren i Kvalsund, Terje Wikstrøm, mener at det er feil å omtale konflikten om gruvedumping som en «samesak». Dette mener han til tross for overveldende bevis som taler for at det nettopp er en såkalt «samesak». La oss se på fakta:

– Et overveldende flertall på sametinget har stemt imot driftskonsesjonen. Den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh og den sjøsamiske fangst- og fiskeriorganisasjonen Bivdi går også sterkt imot planene om sjødeponi.

Terje Wikstrøm

Terje Wikstrøm er ordfører i Kvalsund kommune. Han ønsker gruvedriften velkommen.

Foto: Allan Klo

– Reinbeitedistriktet Fiettar 22 vil bli sterkt berørt av gruvedriften. Området rundt Ulveryggen er viktig for reindriften, og over 8000 rein beiter der årlig. Dette er svært kritisk for reindriftsnæringen, og det saboterer for samiske interesser som ønsker å holde tradisjonell kultur i live.

– Konsekvensene prosjektet vil medføre for samiske områder har allerede vakt oppsikt over hele landet, og rundt 2600 mennesker har allerede skrevet under på at de vil aksjonere sivilt ulydig for å redde Førdefjorden og Repparfjord. Dette er allerede en «samesak», og kan bli en ny Alta-sak.

Norge er en miljøversting

I tillegg er det høyst relevant å trekke frem de katastrofale miljøkonsekvensene dumpingen av giftig gruveslam i fjorden vil medføre. Miljøgifter har vært, og er, et stort problem i norske fjorder. Fortsatt må det ryddes opp i mange gamle miljøsynder. Naturtypen fjord står dessuten oppført på den norske rødlista over trua naturtyper i Norge.

Dette er pinlig.

Derfor blir jeg forbanna av å se at regjeringen fortsetter å se på fjordene våre som potensielle avfallsplasser, fremfor dyrebar natur full av fornybare ressurser. Repparfjord er en nasjonal laksefjord med flere rødlistede arter. Har vi ikke lært nok av våre tidligere feil til å forstå at denne fjorden ikke vil tåle et sjødeponi?

I alle fall har resten av verden forstått noe som ser ut til å gå rett over hodet på Erna. Norge er nemlig et av kun fem land som driver med dumping av gruveavfall i sjø. Av disse er Norge det eneste som planlegger ny dumping i fremtiden. Dette er pinlig.

Les også: Spørsmål og svar om gruvedriften på regjeringen.no

Regjeringen kan enda si nei

Vi skal ikke dumpe 30 millioner tonn gruveslam i en nasjonal laksefjord, og det burde vært en selvfølge! Vi skyter oss selv i foten ved å ødelegge fiskebestandene som er en viktig ressurs for oss alle.

Jeg gjør nærmest hva som helst for å stoppe dette gruvehelvetet.

Flere organisasjoner og aktører har gått sterkt ut mot gruveprosjektet i Repparfjord, men vi blir ikke hørt. Derfor må vi nå samles og si et klart nei til Nussir sin driftskonsesjon, og regjeringen må gjøre det samme.

De må si nei til et overtramp av samiske rettigheter, og et nei til en miljøkatastrofe! Over 2600 mennesker vil aksjonere mot gruvedriften.

Jeg er en av dem. Dette er ikke en trussel. Det er et løfte.