Indianer-demonstrasjon mot OL

Indianere i Canada mener områdene hvor OL arrangeres, er frarøvet fra dem.

Demonstrerer mot OL

OL-ilden i Vancouver
Foto: Martti Kainulainen / Scanpix

Sist helg demonstrerte urfolket mot Vancouver-lekene. Blant annet ble butikkvinduer knust.

– Demonstrantene ønsker å vise at deres landområder er tatt med makt, forklarer journalist Rob Smith i urfolkskanalen APTN i Canada.

Det har vært indiansk bosetning i Vancouver-området i mellom 4500 og 9000 år.

– Best med samarbeid

Likevel har lederne for indianerne godkjent OL. Shawn Atleo er leder i Canada First Nation som er en organisasjon for urfolket. Han forsvarer lekene.

– OL er en fin mulighet til å vise verden at urfolk er en del av Canada. Det er på tide å godta urfolks rettigheter til land, og å bedre vår sosiale situasjon. Gjennom samarbeid vil vi lykkes best, sier Atleo.

Indianere i området viser også sin motstand mot norsk lakseoppdrett . Kong Harald har fått invitasjon til å møte indianderhøvdingene, men konger kommer ikke til å gjøre det .

Canadiske indianerhøvdinger startet sultestreike i protest mot norskeide oppdrettsanlegg i British Columbia mandag.

Fasten vil vare i 29 timer, én time for hvert oppdrettsanlegg, sier Bob Chamberlin, leder for stammerådet Musgamagw Tsawataineuk i British Columbia. Oppdrettsanleggene er eid av norske Marine Harvest og Cermaq.

Korte nyheter

 • Evttohit heaittihit

  Norgga oaivegávpoga Sámi mánáidgárdi, sáhttá massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame. Geahča dán ášši dás.

  Norga oaivegávpot Sámi mánáidgárdi, sáhttá šaddá dahe bahát massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Gávpotráđi direktevra, Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame dan áššis.
 • Eai áiggošii giddet Oslo

  Oslos leat maŋemus jándora leamaš badjel 831 koronanjoammuma. Ja dat lea ođđa olahus. Dál lohka Oslo gávpotráđejođiheaddji Raymond Johansen ahte sii eai áiggošii giddet gávpoga, muhto atnet čalmmis mo dillii ovdána. – Lea olu maid eat dieđe omikron-virusa birra, ja eat dieđe movt dat leavvá ja doaibmago boahkku dasa, lohka son. Sii leat ovdalaččas ávžžuhan buohkaid geavahit njálbmesuoji go vánddardit dakkár báikkiin gos ii leat vejolaš gaska doallat. Árabut otne de bohte ođđa nationála korona ávžžuhusat.

 • Thor Martin bisseha buot biillaid

  Norgga boles bisseha dál buot biillaid, mat bohtet Suomas, go ođđa ráddjehusat gáibidit riikaboahtinalmmuhusa, dieđiha Yle Sápmi. Norga lea mannan vahkus fas čavgen rádjerasttildannjuolggadusaid. Riikaboahtinalmmuhus registeren lea bákkolaš ja dan galgá dahkat golbma jándora ovdal go áigu rasttildit rájá Suomas Norgii. Dan lassin gáibiduvvo juogo negatiivvalaš koronateastaboađus dahje koronapássa. Dárkkisteamit bohte fápmui mannan bearjadaga. Biillat bissehuvvojit dál viššalit. – Mii Norgga politiijas leat dál ožžon dieđu, ahte mii galgat dál kontrolleret biillaid, mat bohtet Suomas Norgii, ja juohke biila kontrollerejuvvo dan dihte go mii galgat oaidnit, ahte buohkat leat čađahan dan registerema, muitala boles Thor Martin Balto.

   Thor Martin Balto
  Foto: Sara Kelemeny / Yle / Yle