– Finnmarksklinikken er på rett plass

Fagforbundet i Finnmark er sterkt imot forslaget til Helse Finnmark om å flytte Finnmarksklinikken fra Karasjok til Alta.

Finnmarksklinikken i Karasjok

Finnmarksklinikken i Karasjok

Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK

– Vi ser at da vil det forsvinne 23 arbeidsplasser fra Karasjok og det er mye i en sånn kommune. Det er ikke lett å få seg nye jobber, sier leder i Fagforbundet i Finnmark, Bjørg Tapio.

Bjørg Tapio

Leder i Fagforbundet Finnmark, Bjørg Tapio

Foto: Fagforbundet Finnmark

Under vurdering

Styret i Helse Finnmark vurderer om de skal styrke TSB tilbudet i Karasjok, flytte tilbudet under SANKS, eller flytte døgntilbudet og ruspoliklinikken ved Finnmarksklinikken til Alta.

Styret påpeker at det har vært en utfordring å rekruttere spesialister i konkurranse med tilbud som gis i DPS Midt-Finnmark/SANKS. Da også sett i sammenheng med at det vil være et begrenset rekrutteringsgrunnlag i Karasjok med ca. 2800 innbyggere.

– På rett plass

Finnmarksklinikken har et særlig ansvar for den samiske befolkningen og har fagpersonell som behersker samisk. Derfor synes Tapio at det vil være galt overfor brukerne å flytte tilbudet vekk fra Karasjok.

– Det var i utgangspunktet meningen at det var for den samiske befolkningen og det å ivareta den samiske befolkningen i Karasjok, må jo være den absolutt rette plassen å ha det på.

Ønsker ikke sentralisering

Fagforbundet Finnmark ønsker heller ikke en sentralisering i fylket.

– Vi synes at det gode tilbudet som er opparbeidet i Karasjok må få lov til å være der. Jeg kjenner ikke til at brukere har ønsket at det skal flyttes, at det blir bedre tilbud til brukere ved å flytte det, sier Tapio.