Vurderer å flytte rustilbud

Styret i Helse Finnmark vurderer å flytte døgntilbudet og ruspoliklinikken ved Finnmarksklinikken til Alta.

Finnmarksklinikken i Karasjok

Finnmarksklinikken som ligger i Karasjok, vurderes nå flyttet til Alta.

Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK

Styret gjennomgår tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) tilbudet i hele Finnmark, skriver den samiske avisa Ávvir .

Et av de viktigste punktene i dette arbeidet har vært å se på dagens tilbud i Karasjok.

Styret i Helse Finnmark vurderer om de skal styrke TSB tilbudet i Karasjok, flytte tilbudet under SANKS , eller flytte døgntilbudet og ruspoliklinikken ved Finnmarksklinikken til Alta.

Styret påpeker at det har vært en utfordring å rekruttere spesialister i konkurranse med tilbud som gis i DPS Midt-Finnmark / SANKS.

Da også sett i sammenheng med at det vil være et begrenset rekrutteringsgrunnlag i Karasjok med ca. 2800 innbyggere.

– Ingenting bestemt

Klinikksjef Inger Lise Balandin for psykisk helsevern og rus sier til avisa Ávvir at ingenting er bestemt, men at styret ser på mulighetene.

– Med tanke på folketallet så passer et slikt tilbud bedre til Alta. Det er heller ikke å skjule at det er vanskelig å få spesialister til Karasjok og at reisetiden til Karasjok er slitsom for pasientene, sier Balandin.

Finnmarksklinikken består av en døgnenhet med 10 plasser og en ruspoliklinikk. All behandling er frivillig og tilpasses den enkeltes behov. I følge nettsidene til Helse Finnmark , så har klinikken et særlig ansvar for den samiske befolkningen.