– Det samiske kan forsvinne

Kriteriene for Finnmarksklinikken kan forsvinne hvis den blir flyttet fra samiske Karasjok til Alta, mener Hjalmar Strømeng som var med på å etablere institusjonen.

Finnmarksklinikken i Karasjok
Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK

Hjalmar Strømeng

Vil ikke at Finnmarksklinikken skal flyttes vekk fra et samisk kjerneområde.

Foto: Berit Marie Lise Eira / NRK

Hjalmar Strømeng fra Karasjok var i sin tid med på å planlegge opprettelsen av Finnmarksklinikken. Strømeng sier at han er sjokkert over at det nå vurderes å flytte klinikken til Alta og er redd for hvordan dette påvirker rusbehandlingstilbudet til samiske pasienter.

– Så dette var et sjokk for meg sist fredag da jeg hørte på nyhetene at Helse Nord er i ferd med å flytte institusjonen fra Karasjok til Alta, og jeg tviler på at de har et like godt tilbud, iallfall ikke når det gjelder det samiske, sier Strømeng.

Finnmarksklinikken som ligger i Karasjok, er et senter hvor rusmisbrukere får behandling, og klinikken har et særlig ansvar for den samiske befolkningen.

Hør saken her:

Hjalmar Strømeng var på 70- tallet leder av Helse- og sosialutvalget ved Karasjok kommune, og var med på å planlegge opprettelsen av Finnmarksklinikken.
Han forteller at han opplevde det slik at det samiske samfunnet hadde store sosiale problemer på den tiden, og at mange slet med rusproblemer.

Dengang fantes det ikke et samiskspråklig rusbehandlingstilbud for samiske pasienter, og de ble derfor sendt sørover i landet for behandling.

– Har vi andre alternativer for den samiske befolkningen, det finnes samiske rusmisbrukere utenom Karasjok også, som foreksempel hele Indre-Finnmark, sier Strømeng.

Skal utrede det samiske tilbudet

Forrige fredag skrev avisa Ávvir at Helse Finnmark vurderer å flytte Finnmarksklinikken til Alta. Sjef ved klinikk for Helsevern og rus, Inger Lise Baladin forteller at de nå skal utrede hvorvodt klinikken skal flyttes.

– På lang sikt skal man jo ha denne utredningen, og styret har sagt at i den forbindelse skal man også utrede tilbudet til den samiske befolkningen, sier Baladin.