Ikke fulltallig styre ved stipendvedtak

Israel Ruong-stipendstyret var ikke fulltallig da de de gjorde det omstridte vedtaket om å gi stipendet til Erika Sarivaara.

Jelena Porsanger

Rektor ved Samisk høgskole Jelena Porsanger

Foto: Liv Inger Somby

Styret for Samisk høgskole overtok forvaltningen av Israel Ruong stipendiefond fra 2007.

Da ble det vedtatt at det skulle være tre personer i stiftelsesstyret, nemlig rektor, en professor og leder for forskningsenheten. Det er dette styret som forvalter stipendiefondet og deler ut stipend i henhold til formål og regler.

En i styret trakk seg

Selv om det i henhold til vedtak gjort i 2007 skal være tre personer i styret, så var det bare to personer som gjorde det omstridte vedtaket om å gi stipendet til Erika Sarivaara.

Rektor i Samisk høgskole Jelena Porsanger, som også sitter i dette styret, forteller at professoren som er utnevnt til styret spurte om å få lov til å trekke seg da de skulle behandle stipendtildelingen. Han har nemlig vært prosjektleder og erklærte seg derfor inhabil.

Det ble ikke satt inn en vararepresentant for vedkommende som trakk seg. Rektor mener at det ikke var grunn til å finne en erstatter.

– I styremøtet var det enighet om at vi likevel avholder møtet, forteller Porsanger.

Porsanger tror ikke at vedtaket vil bli omgjort, selv om de bare var to som gjorde dette vedtaket.

– Vedtaket er gjort på grunnlag av en faglig vurdering, sier Porsanger.

Omstridt vedtak

Erika Sarivaara

Vedtaket om å gi Israel Ruong-stipendet til Erika Sarivaara har vært omstridt

Foto: Yle Sápmi

For ca. en måned siden ble det kunngjort at Israel Ruong-stipendet 2012 går til forsker Erika Katjaana Sarivaara. Hun får stipendet for forskningen sin om revitalisering av samisk språk, om samisk identitet og om samer på finsk side som ikke er anerkjent som samer.

Samerådet og fem finske sameforeninger kritiserte tildelingen av Israel Ruong-stipendet til Sarivaara . De mener at Sarivaara ikke er samisk, og at hun derfor ikke oppfyller kravene for å kunne tildeles stipendet.

Etter at kritikken kom besluttet Samisk høgskole å utsette overrekkelsen fram til de hadde hørt argumentasjonen for at Sarivaara ikke skal få tildelt stipendiet. Stipendstyret kom likevel fram til at de opprettholder vedtaket . Det er likevel fortsatt ikke bestemt når stipendet skal overrekkes Sarivaara.