Trekker ikke tilbake stipend til Sarivaara

Israel Ruong-stipendstyret opprettholder vedtaket om å gi stipend til Erika Sarivaara.

Erika Sarivaara

Mottaker av Israel Ruong-stipendet 2012, Erika Sarivaara

Foto: Yle

Samerådet og fem finske sameforeninger har kritisert tildelingen av Israel Ruong-stipendet til forsker Erika Katjaana Sarivaara. De mener at Sarivaara ikke er samisk, og at hun derfor ikke oppfyller kravene for å kunne tildeles stipendet.

Kritisert

Etter at kritikken kom besluttet Samisk høgskole å utsette overrekkelsen av stipendet fram til de har hørt argumentasjonen for at Sarivaara ikke skal få tildelt stipendet.

Nå har stipendstyret besluttet at de opprettholder vedtaket om å gi stipendet til Sarivaara.

Arrangerer fagseminar om temaet

Samisk høgskole skriver i en pressemelding at Samisk høgskole er en allsamisk akademisk institusjon, som ser det som utfordrende at det finnes forskjellige syn i Sápmi på hvem som er same.

Derfor vil høgskolen neste høst arrangere fagseminar om temaet.

«Samisk høgskoles verdier er åpen, fornyende og likestilt. Høgskolen respekterer folks identitet», skriver høgskolen i pressemeldingen.

Det er ikke bestemt når stipendet skal tildeles Sarivaara.