Utsetter stipendoverrekkelse etter kritikk

Samerådet og seks finske sameforeninger kritiserer tildelingen av Israel Ruong-stipendet til forsker Erika Katjaana Sarivaara. Nå har Samisk høgskole utsatt overrekkelsen.

Erika Sarivaara

Forsker Erika Sarivaara

Foto: Yle

Forrige uke ble det kunngjort at Israel Ruong-stipendet 2012 går til forsker Erika Katjaana Sarivaara. Hun får stipendet for forskningen sin om revitalisering av samisk språk, om samisk identitet og om samer på finsk side som ikke er anerkjent som samer.

Stiftelsesstyret begrunner tildelingen med at det blitt forsket lite på dette tidligere. Sarivaara har også vist i sin doktorgradsforskning at hun er en flink forsker, mener stiftelsesstyret.

Skal tildeles samisk forsker

Israel Ruong-stipendiet skal være et bidrag til fremme av samisk forskning og kan årlig utdeles til en ung samisk forsker som arbeider med forskningsmessige problemstillinger innen en eller flere av de feltene professor Israel Ruong har vært opptatt av.

Samerådet og de seks finske sameforeningene mener at Sarivaara ikke er samisk, og at hun derfor ikke oppfyller kravene for å kunne tildeles stipendet.

Áile Jávo

President i Samerådet Áile Jávo

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

President i Samerådet Áile Jávo har i et brev til stiftelsesstyret påpekt at Sarivaara ikke er same og at beslutningen om å gi henne stipendet derfor ikke er i samsvar med fondets vedtekter . Jávo ber om en begrunnelse fra Samisk høgskole om hvorfor de har valgt å bryte fondets vedtekter i stipendtildelingen.

Krever at stipendet ikke gis

Samerådet på finsk side og de finske sameforeningene Johtti Sápmelaččat rs, Suoma boazosámit rs, Suoma Sámi Nuorat rs, City Sámit rs og Roavvenjárgga sámi searvi Mii rs har gått sammen om å skrive et brev til Samisk høgskole om tildelingen.

Også de skriver at Sarivaara ikke er same og at det er upassende å tildele henne stipendet fordi det er mot fondets vedtekter. De krever at stipendet ikke tildeles Sarivaara.

Utsetter overrekkelse

Jelena Porsanger

Rektor ved Samisk høgskole Jelena Porsanger

Foto: Sámi allaskuvla

Stipendet skulle etter planen overrekkes Erika Katjaana Sarivaara tirsdag 14. mai på Samisk høgskole i Kautokeino, men er nå utsatt.

Samisk høgskole vil ta kontakt med Samerådet og sameforeningene som kritiserer tildelingen, for å høre argumentasjonen deres for at Sarivaara ikke skal få tildelt stipendet. Det sier rektor og styreleder ved Samisk høgskole Jelena Porsanger, som ikke vil kommentere saken ytterligere.

Sarivaara selv vil heller ikke kommentere kritikken fra Samerådet og sameforeningene. Hun sier bare at hun gleder seg over at hun er blitt tildelt stipendet.