Hopp til innhold

Same eller ikke - hvem bestemmer?

Lektor ved Samisk høgskole reagerer på at politiske organisasjoner skal bedømme hvem som er same eller ikke.

Diehtosiida

Den samiske høyskolen har tildelt stipend til en som ikke er same, mener kritikerne. De peker på formålet med stipend er å engasjere unge samiske forskere.

Foto: Johan Ánte Utsi/NRK

Samisk høgskoles lektor Torkel Rasmussen reagerer på at den nyvalgte presidenten i Samerådet Áile Jávo, som også er NSR-representant, uttalte at Erika Sarivaara ikke er same, og dermed ikke kan bli tildelt Israel Ruong-stipendiet.

Rasmussen stiller seg også undrende på de forskjellige kriteriene Sametingene i de nordiske landene har på hvem som er same.

– Det som er interessant i denne saken er at Sarivaara ikke har fått innpass i det finske Sametingets manntall, selv om Sarivaara selv mener at hun oppfyller kravene som Sametinget i Norge har, sier han.

Flere har kritisert stipendtildelingen

Det er ikke bare Jávo som har reagert på Samisk høgskoles tildeling av Israel Ruong-stipendiet på 20 000 kroner til Erika Sarivaara. Også fem finske sameforeninger har kritisert utdelingen av stipendet . De mener at Sarivaara ikke er samisk, og fyller dermed ikke kriteriene for å bli tildelt stipendiet.

Samisk høgskole utsatte overrekkelsen av stipendiet, men har i senere tid bestemt for å opprettholde avgjørelsen .

– Jávos mening eller NSRs politikk?

Selv om mange har kritisert tildelingen av stipendiet, står Rasmussen på sitt. Han retter krass kritikk mot den nyvalgte presidenten i Samerådet, Áile Jávo.

Han lurer blant annet på om hun har ønske om å innskrenke kriteriene for å bli medlem av Sametingets valgmanntall i Norge.

– Jeg er nyskjerrig på om det er hennes private mening, eller NSRs politiske mening, sier en undrende Rasmussen.

– Uttalte meg som president i Samerådet

Áile Jávo

Samerådets president Áile Jávo

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Áile Jávo understreker at hun har uttalt seg om saken som Samerådets president.

– Jeg må visst understreke at uttalelsene mine ikke er knyttet til noen organisasjoner, men kun på vegne av Samerådet, sier hun.

Hun sier hun rettet spørsmålet til Samisk høgskole om hvorfor de har tildelt stipendiet til Sarivaara, siden Sametinget i Finland har vurdert henne som ikke-same.

– Det er ikke jeg eller Samerådet som sier at hun ikke er same, men Sametinget i Finland.

Vil ha like kriterier

Jávo synes det er merkelig at vurderingen om hvem som er same er ulik i de forskjellige landene, og synes det hadde vært naturlig med en lik vurdering.

Jávo forteller at samekonferansen nylig gjorde et vedtak om å be om at kritieriene om hvem som er same skal være den samme både i Sverige, Finland og Norge.

– Hvordan innholdet i det skal være, må avgjøres i en prosess. Det er ikke opp til meg eller Samerådet å bestemme det, sier Jávo.

Korte nyheter

 • Elle Sofe Sara ja Joar Nango vuittiiga Kritihkarbálkkašumi

  Odne almmuhii Kritihkkársearvi ahte Elle Sofe Sara, Joar Nango ja Carte Blanche dat vuitet Kritihkar-bálkkášumi. Dan sii ožžot «Birget; Ways to deal, ways to heal» čájálmasa ovddas. Čájálmassii lea earret eará maid sámi komponista Anders Rimpi bidjan jienaid ja musihka.

  Dánsakrihtikkárbálkkašupmi lea okta Norgga kritihkkáriid searvvi bálkkašumiin.

  Diibmá vuittii Elle Sofe Sara seamma bálkkašumi «Vástádus eana» čájálmasa ovddas.

  Koreograf Elle Sofe Sara og Arkitekt Joar Nango.
  Foto: Kristine Jakobsen / Carte Blanche
 • Dansekritikerpris til forestilling om fornorskningspolitikken

  I dag ble det klart at koreograf, regissør, og kunstner Elle Sofe Sara, kunstneren Joar Nango og Carte Blanche får Dansekritikerprisen 2023. De vinner prisen for forestillinga «Birget- ways to deal, ways to heal».

  Carte Blanche er Norges nasjonale kompani for samtidsdans.

  Den samiske komponisten Anders Rimpi har stått for forestillingas elektroniske komposisjoner.

  Forestillinga ble stemt frem som årets vinner blant norske dansekritikere.

  Utgangspunktet for stykket er forholdet mellom det norske og det samiske, et forhold som av mange oppleves både komplisert og betent.

  Arbeidet med forestillinga skjedde parallelt med innspurten av rapportarbeidet til Sannhets- og forsoningskommisjonen – en rapport som nå foreligger.

  I juryens begrunnelse for årets Dansekritikerpris står det (ekstern lenke).

  «Kunst kan formidle temaer på en mer umiddelbar, engasjerende og nyansert måte enn politisk debatt, og det er årets vinner av Kritikerprisen for dans et lysende eksempel på. Om forestillinga er det blitt sagt at den er menneskelig og nestekjærlig, at den «tør å nærme seg det vanskelige på en forfriskende måte» og at den er ei «fascinerende, fargesterk forestilling om forsoning»

  Dette er andre år på rad Elle Sofe Sara vinner prisen. I fjor mottok hun pris for forestillingen Vástádus Eana.

  Nestleder i styret for Carte Blanche, Suzanne Bjørneboe og forestillingens komponist, Anders Rimpi, tok imot prisen på vegne av alle som står bak forestillingen.

  Suzanne Bjørneboe og Anders Rimpi mottar Dansekritikerprisen 2023
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Vuolidit leahttorájid davvin

  Stáhta geaidnodoaimmahat lea vuolidan leahttorájá logi šalddis Davvi-Norggas. Ođđa leahttorádji lea 50 kilomehter diimmus. Nu dieđihit sii preassadieđáhusas. – Ii leat sáhka šalddiid guoddinnávccas, muhto lea duođaštuvvon ahte áiddit eai leat nu buorit go galggaše leat, ja danne fertet vuolidit leahttoráji. Nu cealká konstituerejuvvon ossodatjođiheaddji Thea Eriksen.

  Leahttorádji lea vuoliduvvon dáin šalddiin:

  * Silisávži, Áltá.

  * Láhtetjohka, Áltá.

  * Iŋggašjohka, Porsáŋgu.

  * Rievdnavákkijohka, Romsa.

  * Innerelva, Gáivuotna.

  * Søvik Midtre, Hárstták.

  * Skáiden, Omasvuotna,

  * Ivgobahta, Omasvuotna.

  * Storelv, Lodegat.

  * Kulvert, Sørfold.

  Kalvebakken bru på innfartsvegen til Tromsø er en av de ti bruene som har fått nedsatt fartsgrense. Rekkverket skal renoveres.
  Foto: Statens vegvesen