Same eller ikke - hvem bestemmer?

Lektor ved Samisk høgskole reagerer på at politiske organisasjoner skal bedømme hvem som er same eller ikke.

Diehtosiida

Den samiske høyskolen har tildelt stipend til en som ikke er same, mener kritikerne. De peker på formålet med stipend er å engasjere unge samiske forskere.

Foto: Johan Ánte Utsi/NRK

Samisk høgskoles lektor Torkel Rasmussen reagerer på at den nyvalgte presidenten i Samerådet Áile Jávo, som også er NSR-representant, uttalte at Erika Sarivaara ikke er same, og dermed ikke kan bli tildelt Israel Ruong-stipendiet.

Rasmussen stiller seg også undrende på de forskjellige kriteriene Sametingene i de nordiske landene har på hvem som er same.

– Det som er interessant i denne saken er at Sarivaara ikke har fått innpass i det finske Sametingets manntall, selv om Sarivaara selv mener at hun oppfyller kravene som Sametinget i Norge har, sier han.

Flere har kritisert stipendtildelingen

Det er ikke bare Jávo som har reagert på Samisk høgskoles tildeling av Israel Ruong-stipendiet på 20 000 kroner til Erika Sarivaara. Også fem finske sameforeninger har kritisert utdelingen av stipendet . De mener at Sarivaara ikke er samisk, og fyller dermed ikke kriteriene for å bli tildelt stipendiet.

Samisk høgskole utsatte overrekkelsen av stipendiet, men har i senere tid bestemt for å opprettholde avgjørelsen .

– Jávos mening eller NSRs politikk?

Selv om mange har kritisert tildelingen av stipendiet, står Rasmussen på sitt. Han retter krass kritikk mot den nyvalgte presidenten i Samerådet, Áile Jávo.

Han lurer blant annet på om hun har ønske om å innskrenke kriteriene for å bli medlem av Sametingets valgmanntall i Norge.

– Jeg er nyskjerrig på om det er hennes private mening, eller NSRs politiske mening, sier en undrende Rasmussen.

– Uttalte meg som president i Samerådet

Áile Jávo

Samerådets president Áile Jávo

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Áile Jávo understreker at hun har uttalt seg om saken som Samerådets president.

– Jeg må visst understreke at uttalelsene mine ikke er knyttet til noen organisasjoner, men kun på vegne av Samerådet, sier hun.

Hun sier hun rettet spørsmålet til Samisk høgskole om hvorfor de har tildelt stipendiet til Sarivaara, siden Sametinget i Finland har vurdert henne som ikke-same.

– Det er ikke jeg eller Samerådet som sier at hun ikke er same, men Sametinget i Finland.

Vil ha like kriterier

Jávo synes det er merkelig at vurderingen om hvem som er same er ulik i de forskjellige landene, og synes det hadde vært naturlig med en lik vurdering.

Jávo forteller at samekonferansen nylig gjorde et vedtak om å be om at kritieriene om hvem som er same skal være den samme både i Sverige, Finland og Norge.

– Hvordan innholdet i det skal være, må avgjøres i en prosess. Det er ikke opp til meg eller Samerådet å bestemme det, sier Jávo.