NRK Meny
Normal

Hvor blir det av legene som skulle hjelpe Anne Margrethe?

Det skulle utdannes leger som forsto Anne Margrethe. Hun skulle selv fortelle om sine lidelser - på samisk. Men fortsatt forstår ikke legene hva 67-åringen har på hjertet.

Anne Margrethe Turi Gaup
Foto: Vigdis Wågø / NRK

Og stort bedre er det ikke motsatt vei:

- Jeg skjønner lite av det legen sier. Det er også vanskelig å fortelle legen om sine plager og lidelser. Det er flaut på en måte, forteller Anne Margrethe Turi Gaup fra Kautokeino.

For henne er det også flaut å fortelle om plagene via en tolk.

Egne samiske leger

Det kunne ha vært annerledes. Siden 1963 har det vært egne samiske kvoter på medisinstudiet i Bergen. Senere ble det også slike kvoter i Tromsø.

- Det er ingen som har undersøkt effekten av denne kvoten før. Vi vet imidlertid at det er for få samisktalende leger både i samiske kjerneområder og på sykehusene, forteller Margrethe Gaski til NRK Sámi Radio.

Gaski er med på  forskningsprosjektet ved Norut NIBR Finnmark: Hvor blir det av de samiske legene? .

- Mye blir usagt

Tiltross denne ordningen er det likevel stor mangel på samisktalende leger.

- Jeg kan ikke formidle alt; noe må bare bli inn i meg, usagt. Jeg er klar over at dette ikke er tilfredsstillende, men slik er det bare. Det er ekkelt.

Anne Margrethe Turi Gaup mener det skulle vært flere samisktalende leger.

- Studentene som er i ferd med å utdanne seg til leger, burde ha kommet hit. Det skulle vært et krav. 

Suksess eller fiasko?

Forsker Margrethe Gaski
Foto: Vigdis Wågø / NRK

- Vi skal finne ut hvor mange som er utdannet gjennom kvoteordningen; om det har vært en suksess. Vi skal også finne ut om de rekrutteres tilbake til de samiske områdene, forteller forsker Margrethe Gaski.

Hun mener det er interessant å se om kvoten virker. Bidrar den til å rekruttere leger eller gjør den det ikke?

- Det er viktig å huske på at legene som er utdannet gjennom kvoteordningen, ikke har noen større forpliktelser å komme tilbake til samiske områder enn en hvilken som helst annen lege har.

Tidligere eksisterte en pliktordning om å komme tilbake.