NRK Meny
Normal

Her er den nye politimesteren i Finnmark

– Det er ikke alle netter jeg har sovet like godt, sier Ellen Katrine Hætta som siden 2011 har voktet den norsk-russiske grensen. I dag ble hun utnevnt som politimester for det nye Finnmark politidistrikt.

Ellen Katrine Hætta

– I dag vil jeg koste på meg å være aller mest opptatt av det nye Finnmark politidistrikt. Jeg gleder meg til å jobbe med engasjerte ansatte øst og vest i Finnmark, sier nyutnevnt politimester Ellen Katrine Hætta.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Ellen Katrine Hætta er glad for utnevnelsen som skjedde i dag av Kongen i statsråd

– Den siste tida forteller oss det vi alltid har visst, at Finnmark ligger midt i verden, sier Hætta.

Siden september har de stått i en svært krevende situasjon på Storskog grensestasjon.

– Samtidig skal vi gjennomføre politireformen og etablere Finnmark politidistrikt. Det er to store og utfordrende oppgaver. Jeg er klar til å ta fatt på utfordringene. Den største fordelen er at vi har husene fulle av flinke folk, fortsetter Hætta.

Den nye nærpolitireformen fører til at dagens 27 politidistrikter skal senkes til 12 fra 1. januar neste år.

Hætta mener at befolkningen i Finnmark fortjener en likeverdig polititjeneste med resten av landet.

– Vi som bor her vet at vi har store avstander og mye vær, som gjør det krevende å planlegge og drive polititjeneste. Men sammen skal vi videreutvikle polititjenestene for befolkningen i Norges mest spennende fylke, understreker politimesteren.

Passer på russegrensa

Finnmark er i dag delt i to politidistrikter, Øst-Finnmark politidistrikt og Vest-Finnmark politidistrikt. Fra nyttår slås distriktene sammen til ett, Finnmark politidistrikt.

Flyktninger ankommer Storskog tollstasjon

Ad situasjonen på Storskog: – Jeg er veldig glad for at Politiets utlendingsenhet og UDI er til stede, og at vi samarbeider godt, sier Ellen Katrine Hætta

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Strømmen av flyktninger og migranter til Norge via Storskog tollstasjon i Sør-Varanger, har ført til at Ellen Katrine Hætta har vært mye i media i høst. Som politimester i Øst-Finnmark, har hun hatt hovedansvaret for å passe på at ingen passerer den norsk-russiske grensen ulovlig.

– Dette er et stort ansvar. Hvis ikke vi gjør et godt nok arbeid her, kan det ha store følger for hele det norske samfunnet, sier Ellen Katrine Hætta i et TV-portrettintervju som Ođđasat sender i dag.

Er i en særstilling

Selv om hun mener å ha kontroll over situasjonen, innrømmer hun likevel at det har vært netter hvor hun har sovet dårlig.

– Det kan være ubehagelig å tenke på hvordan uroligheter ute i den store verden også kan påvirke vår hverdag, sier Hætta i portrettintervjuet.

Nærheten til russegrensa setter nemlig politiet i Øst-Finnmark i en særstilling. Enhver passering over grensen medfører nøye dokumentkontroll og sjekk av innreisetillatelse.

Dette har Ellen Katrine Hætta fått erfare ikke minst i den siste tida med den store strømmen av flyktninger og migranter over grensen fra Russland ved Storskog tollstasjon.

Kommando over soldater

Norsk-russiske grense i Pasvikdalen

Grensestolpe ved Grense Jakobselv: Russergrensen er en populær betegnelse på riksgrensen mellom Norge og Russland. Den strekker seg 196 kilometer fra Treriksrøysen i Pasvikdalen, der Finland, Norge og Russland treffes, til Grense Jakobselv

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Den 196 km lange grensa mot Russland er Norges eneste yttergrense til land som ikke er medlem i Schengen. Hun er den eneste politmesteren i landet som har fått opereativt ansvar for militære patruljer langs grensen.

Til nå har hun vært politimester i et distrikt som er 107 ganger større enn Oslo, og hatt 202 ansatte under seg. Fra nyåret er hun sjef for 350 ansatte i et distrikt som er nesten like stort som Telemark, Vestfold, Buskerud, Møre og Romsdal, Akershus, Oslo og Østfold til sammen.