Enighet om politireformen

Regjeringspartiene, Venstre, KrF og Arbeiderpartiet er blitt enige om den såkalte nærpolitireformen.

Enighet om nærpolitireformen

Anders Werp (H), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Ulf Leirstein (Frp), Iselin Nybø (V) og Hadia Tajik (Ap) presenterte avtalen på Stortinget søndag formiddag.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

I dag er det 27 politidistrikter i Norge, men regjeringen og Venstre har gått inn for å redusere dette til tolv.

Ap har gått inn for at nærpolitiet skal styrkes, og vil at flere politidistrikter skal få leve videre.

Etter forhandlinger mellom Høyre, Frp, Venstre, KrF og Arbeiderpartiet er partene enige om følgende tilpasninger:

 • Finnmark fylke blir et politidistrikt
 • Troms fylke blir et politidistrikt
 • Asker og Bærum blir en del av Oslo politidistrikt
 • Bindal kommune i Nordland blir en del av Trøndelag politidistrikt
 • Jevnaker kommune i Oppland blir en del av Sør-Øst politidistrikt
 • Når forventede transportløsninger er på plass, blir kommunene Fitjar, Stord og Bømlo i Hordaland innlemmet i Vest politidistrikt. Dette skal vurderes selv om byggingen ikke er i gang innen 2023. I mellomtiden tilhører de tre kommunene Rogaland politidistrikt.

Dermed blir de tolv nye politidistriktene:

 • Finnmark
 • Troms
 • Nordland
 • Trøndelag
 • Møre og Romsdal
 • Vest (Hordaland og Sogn og Fjordane)
 • Rogaland
 • Agder
 • Sør-Øst (Buskerud, Telemark og Vestfold)
 • Oslo (Oslo og Asker og Bærum)
 • Øst (Follo, Romerike og Østfold)
 • Innlandet (Hedmark og Oppland)

Skal jobbe med ledelseskultur

Partiene er enige om å fremheve arbeidet med kultur og ledelse, at alle kommuner skal få en politikontakt og at nasjonal kriseledelse skal avklares i løpet av 2015. Det skal også legges en nasjonal handlingsplan for etterforskningsfaget.

– Nærpolitireformen vil gi oss et enda bedre politi i fremtiden. Jeg er svært glad for at så mange partier stiller seg bak en viktig reform, sier Iselin Nybø, justispolitisk talsperson i Venstre.

Ved uenighet om nedleggelse av politikontorer skal beslutningene fattes politisk, og alle kommuner skal få en egen politikontakt, noe KrF og Ap sier seg spesielt fornøyde med.

– Lokalkunnskap og nærhet er avgjørende for god forebygging og bekjempelse av kriminalitet. Politiet må både være desentralisert og ha kapasitet til å kunne rykke ut når noe skjer, sier KrFs justispolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad.

– Nå har politiet det brede mandatet de trenger for å gjennomføre nødvendige endringer, sier justiskomiteens leder, Hadia Tajik (Ap).

Stiller krav til respons

Andre krav i avtalen har vært at 90 prosent av innbyggerne i hvert politidistrikt ikke skal ha mer enn 45 minutters kjøretid til tjenestestedet, og at 95 prosent av anropene til nødnummeret 112 skal være besvart innen 20 sekunder.

Samtidig vil regjeringen overføre en rekke politioppgaver til andre aktører, deriblant transport av varetektsfanger og psykisk syke.

Ulf Leirstein, justispolitisk talsperson i Frp, mener avtalen legger til rette for et bedre beredskapsarbeid fremover.

– Man skal merke at økte ressurser gir mer politi og økt trygghet og bedre beredskap, sier han.

Justisminister Anders Anundsen har tidligere slått fast at målet er to polititjenestemenn per 1000 innbyggere.

Iselin Nybø, Erna Solberg og Anders Anundsen

Iselin Nybø (V), Erna Solberg og Anders Anundsen presenterte forslaget til ny politireform i februar.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

SISTE NYTT

Siste meldinger