Historiker sjokkert over Nesseby

– At Nesseby-politikere foretrekker et kommunalt giftemål med Sør-Varanger framfor Tana, er historieløst, mener historiker og forfatter Aage Solbakk.

Historiker Aage Solbakk og ordfører Knut Store i diskusjon

Historiker Aage Solbakk mener at samiske kommuner må forstå sin egen besøkelsestid. – En sammenslåing av Nesseby og Tana kan føre til et samisk kraftsenter, sier Solbakk i diskusjon med nesseby-ordfører Knut Store.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det var i dagens NRK Sápmis radiosending, Radiosiida, at den anerkjente samiske historikeren og bokforfatteren kom med sitt hjertesukk.

For å kunne orientere seg inn i framtiden, må man kjenne sin egen historie, sa Solbakk og minnet om at Nesseby og Tana også tidligere har vært egen kommune og eget prestegjeld.

– Disse to samiske kommuner har mange bånd som knytter dem sammen, mener Solbakk.

Han frykter for at fornorskningen vil gjenta seg dersom Nesseby inngår ekteskap med Sør-Varanger fremfor Tana.

– Det samiske vil komme i bakevje, påstår Solbakk.

– Kan bli et samisk kraftsenter

Ifølge ham vil det motsatte skje dersom Tana og Nesseby blir slått sammen.

– En slik storregion vil bli et samisk kraftsenter, påstår Solbakk.

Historikeren mener at det vil være fånyttes for en liten kommune som Nesseby å kjempe mot kommunesammenslåing.

– Framtiden har innhentet oss. Da bør samiske kommuner forstå sin besøkelsestid, mener Solbakk.

– Følger folkemeningen

Ordfører Knut Store er ikke enig i at Nesseby har glemt sin historie.

– Også i Sør-Varanger bor det samer, og vi har gjennom tidene hatt et utmerket samarbeid med naboen i øst, svarer nesseby-ordfører Knut Store.

Han sier at nesseby-politikere ikke gjør annet enn å følge folkeavstemningen. Ifølge denne har 70 prosent stemt imot en sammenslåing.

– Men dersom regjeringen tvinger fram et tvangsekteskap, foretrekker nessebyværingene Sør-Varanger fremfor Tana, minner ordføreren.

– Unaturlig ekteskap

Gunnar Kjønnøy

Fylkesmannen i Finnmark, Gunnar Kjønnøy, mener at Tana og Nesseby bør slås sammen.

Foto: Hege Wallenius

Han er ikke blid på fylkesmannen i Finnmark, Gunnar Kjønnøy. Selv om fylkesmannen ennå ikke har trukket noen endelig konklusjon, gir han likevel sterkt til kjenne at et ekteskap mellom Tana og Nesseby vil være det beste.

– Det vil styrke den samiske kapasiteten i kommunen, i motsetning til hvis man hadde anbefalt sammenslåing med en større norsk kommune, svarer justis- og samfunnsdirektør Stian Lindgård ved Fylkesmannen i Finnmark. Han har tidligere vært rådmann i Nesseby kommune.

– En stor samisk kommune vil etter fylkesmannens mening føre til et større fagmiljø. Da kan man bruke samiske midler og tilskudd mer målrettet enn i dag til fordel for den samiske befolkningen, forklarer Stian Lindgård.

Historiker Aage Solbakk er helt enig.