Her er kandidatene i Karasjok

I Kárášjohka/karasjok kan folk velge mellom ni lister. 179 kandidater kjemper om 19 plasser i kommunestyret. Fire av ni ordførerkandidater er kvinner.

HER ER PARTIENE OG LISTENE SOM STILLER TIL VALG:

 • Det norske Arbeiderparti
 • Høyre
 • Karasjok flyttsamelagets liste
 • Kristelig Folkeparti
 • Samefolkets Parti
 • Senterpartiet
 • Venstre
 • Árja
 • Karasjok lista - Kárášjot` Lista

KANDIDATENE

Det norske Arbeiderparti:

1 Solveig Boine Nikkinen 1958
2 Åsmund Samuelsen 1954
3 Anne May Olli 1975
4 Jan Gunnar Johansen 1963
5 Frøydis Andersen Lindseth 1966
6 Issát Ánde Jovnna Eira 1992
7 Inga Porsanger 1961
8 Lars Nils Gaup 1962
9 Elen Anne Grete Sara Utsi 1973
10 Nils Anders Eira 1943
11 Anna Kirsten Holmestrand Hanssen 1949
12 Raymond Sakshaug 1968
13 Eldbjørg Mathisen 1955
14 Olav Sara Nikkinen 1952
15 Mari Benedicte Johnsen 1992
16 Hans Ingvald Hansen 1947
17 Kari Høgden 1940
18 Jan Petter Nedrejord 1988
19 Mona Larsen 1978
20 Mikkel Nils Sara 1959
21 Inger Anna Mienna 1962
22 Tom Lindbäck 1991
23 Ragnhild Varsi Dahl 1963
24 Piera Mosebakken 1953

Høyre:

1 Håkon Bysheim 1951
2 Magnus Halonen 1944
3 Ågot Tapio 1952
4 Nina Halgjerd Boine 1970
5 Jan Østmo 1968
6 Rune Rasmussen 1966
7 Torgrim Fredeng Kemi 1964
8 Anne-Marit Eira 1980

Karasjok flyttsamelagets liste:

1 Kirsten Gunnhild Annie Appfjell-Eira 1977
2 Leif Ande Somby 1977
3 Marianna Sara Gaup 1964
4 John Tor Gaup 1960
5 Anne Louise Næss Gaup 1988
6 John Anders D Sara 1964
7 Marit M Anti 1948
8 Rasmus Mathis Utsi 1958
9 Nils Aslak J Guttorm 1967
10 Anne Marit Eira 1976
11 John Idar Anti 1964
12 Inger Elisabeth Utsi 1972
13 Johan Aslak Eira 1978
14 Mette Anti Gaup 1970
15 Anders Jr Somby 1960
16 Anne Jannok Eira 1963
17 Nils Jovnna Eira 1978
18 Anni Vigdis Sara 1954
19 Nils Lars Eira 1972
20 Maret Sara 1947

Kristelig Folkeparti:

1 Johan Bakken Sandvik 1942
2 Helge Borud 1947
3 Berit Frøydis S Johnsen 1956
4 Kristine Gaup Grønmo 1955
5 Davik Aslak Daviksen Sara 1961
6 Ruth Somby 1944
7 Svein Erik Nilsen 1969
8 Ravna Guttorm 1953
9 Per Kirkeng 1949
10 Ann Solveig Nystad 1961
11 Arja Kirkeng 1952
12 Marit Kiil Anti 1947
13 Hjalmar Salamonsen 1934
14 Line Berit Skotnes 1967
15 Berit Anna Balto Gulbrandsen 1947
16 Leif Petter Grønmo 1943
17 Berit Alette Anti 1937
18 Amalie Bæverud 1949
19 Anna Berit N Anti 1945
20 Alf Kristian Tellefsen 1938

Samefolkets Parti:

1 John Nystad 1960
2 Anna Ravna Gaup 1966
3 Nils Peder Eriksen 1952
4 Eli Julianne Dalsen 1954
5 Jon Petter P Anti 1980
6 Laila Somby Sandvik 1942
7 Ammon Piera Nystad 1993
8 May-Britt Hansen Balto 1972
9 Arne Skoglund 1952
10 Åse Svineng Ahlstad 1956
11 Alvin Vuolab 1966
12 Berit Ravna J Guttorm 1963
13 Klemet Ingolf Kildedam 1955
14 Gudrun Eliissa E Lindi 1959
15 Nils Anders Bieska 1946
16 Laila Katrine Holmestrand 1991
17 Per Persen Gaup 1958
18 Anita Anti 1966
19 Jon Morten Somby 1986
20 Petter J E Kemi 1951
21 Samuel John N Anti 1951
22 Anders Hans Nordsletta 1934

Senterpartiet:

1 Anne Toril Eriksen Balto 1977
2 Amund Peder Teigmo 1969
3 Frode Tangen 1972
4 Hege Joks 1972
5 Bjarne Rikardsen 1943
6 Kajsa Kemi Gjerpe 1988
7 Geir Svestøl 1966
8 Ristin Kemi 1957
9 Nils Jovnna Meløy 1975
10 Torsten Søgård 1990
11 Gunn Anette Anti Aslaksen 1965
12 Tina Soleng 1968
13 Lars Persen Gaup 1954
14 Kirsten Inger Anti 1975
15 Fritz Erlandsen 1955
16 Emily Siopan Pope Bjørsmo 1972
17 Anders Guttorm 1966
18 Gunn Anita Skoglund Sara 1965
19 Ole Bartnes 1944
20 Inter Alma Helander 1951
21 Arne Kristian Balto 1974
22 Nils Rolf Johnsen 1952
23 Kjetil Lund Boine 1974
24 Marit Ragnhild Johnsdatter Eira Utsi 1951

Venstre:

1 Nils Nilsen Gaup 1955
2 Berit Dagny Anti 1963
3 Kai Jøran Mienna 1977
4 Evald Nordsletta 1958
5 Eli Ristin Nergård 1974
6 Kåre Teodorsen 1953
7 Nils Ragnvald Dalsen 1947
8 Dagny Sofie Boine 1958
9 Fritjof Berglund 1936
10 Kim Stian Hegge 1990
11 Janne Holmestrand 1963
12 Runar Balto 1966
13 John Samuel Utsi 1970
14 Kari Ann Sara Turi 1973
15 Nils Torfinn Balto 1984
16 Jens Heim 1964
17 Lill Hege Anti 1982
18 Lemet Ande Utsi 1985
19 Tordis Solborg Gaup 1958

Árja:

1 Alf Isaksen 1946
2 Vivian Boine 1978
3 Nils Sverre Eriksen 1950
4 Åshild Joks Andresen 1971
5 Jan Idar Somby 1967
6 May Rita Hansen 1969
7 Pau Inge Turi 1961
8 Rosie Holmestrand 1970
9 Knut Frode Berg 1965
10 John J. Boine 1948
11 Ellen Nora Johnsen 1955
12 Frode Gulbjørnsen 1956
13 Gunn Eva Nedredal 1971
14 Kjell Magne Grønnli 1979
15 Reidun Rasmussen 1972
16 Jan Inge Paulsen 1976
17 Kirsten Turi 1936
18 Nils Anders Rasmus 1939

Karasjok lista:

1 Sissel Gaup 1962
2 Sammol Jovnna Nystad 1985
3 Ragnhild Kildedam Maurstad 1963
4 Odd Markussen 1958
5 Berit Kisten Sara 1960
6 Hans F. Solbakken 1953
7 Anne Karin Steffensen 1967
8 Silje Helene Halonen 1978
9 Asbjørn Guttorm 1957
10 Siv Anita Aslaksen 1975
11 Hans Petter Boyne 1943
12 Helene Weydahl Guttorm 1977
13 Mathis Nilsen Eira 1949
14 Tove Laiti 1963
15 Magnar Aslaksen 1964
16 Ellen Brita Anti 1967
17 Johannse Mattis Anti 1950
18 Dan Vidar Rasmus 1975
19 Synnøve Solbakken-Härkönen 1958
20 Torgeir Nordsletta 1968
21 Nils Yngve Vuolab 1976
22 Áile Jávo 1978
23 Carl-Gøran Larsson 1981
24 Egil Utsi 1949

Kilde: www. regjeringen.no

Korte nyheter

 • Mikkel Isaks rein blir påkjørt

  Loga dán sámegillii. Ifjor ble 416 rein påkjørt i Troms og Finnmark og i hele landet er tallet nærmere 800 rein, viser tall. Reineier i Fávrrosorda Mikkel Isak Eira er plaget med reinpåkjørsler da det er bygd bilvei gjennom vinterbeitet deres, og reinbeitedistriktet har hittil i høst mistet allerede 15 rein. – Nå har jeg lagd et skilt med blinkende lys for å forhindre, sier Eira. Han mener at Statens Vegvesen burde gjøre mer for å hindre reinpåkjørsler. Vegvesenets Brede Thomassen sier at de vurderer å sette opp flere skilt og strø mer sand slik at stopplengden blir kortere. Se hele videoen her.

  Tromssa - ja Finnmárkku fylkkas vuojáhalle mannan jagi 416 bohcco ja olles Norggas lahka 800, čajehit logut. Mikkel Isak Eira oaivvilda Geaidnodoaimmahat sáhtášii eanet bargat eastadan dihte vuojahallamiid. 
 • Áigot eanet ovttasbargat

  Davviriikkain áigot lasihit ovttasbarggu sámeoahpahusáššiin. Otne leat suokkardallan sámeoahpahusbarggu čuolmmaid ja ohcan daidda čovdosiid. Čovdosat galget leat davviriikkalaččat ja guoskkat boahtteáiggis buot golmma davviriikkas. – Nu ahte mis lea dakkár sohppojuvvon vuohki das, ahte mo mii bargat ovttas, okta ovdamearka lea mo oktasaš dilálašvuođain mii basttit hábmet dan oppalaš gova ja soahpat, ahte mo mii ovdánit, lohka Anni Koivisto
  Suoma Sámedikke 1. várreságajođiheaddji.

  Anni Koivisto
Sámedikke 1. várreságajođiheaddji
  Foto: Yle Sapmi
 • Mihkkal Issahis vuddjojit bohccot

  Tromssa - ja Finnmárkku fylkkas vuddjojedje mannan jagi 416 bohcco ja olles Norggas lahka 800, oidno Tromssa - ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji loguin. Fávrrosordda boazoeaiggát Mikkel Isak Eira lea hutkan goansta vai eastadivčče vuddjomiid. Sin dálveorohaga čađa lea biilaluodda ráhkaduvvon, ja sii leat dán skábma massán jo 15 heakka. – Dál lean mun ráhkadan ovtta dakkár luoddagalbba mas lea čuovga mii coahkká. Eira oaivvilda Geaidnodoaimmahat sáhtášii eanet bargat. Geahča eanet dán videos. Les på norsk.

  Tromssa - ja Finnmárkku fylkkas vuojáhalle mannan jagi 416 bohcco ja olles Norggas lahka 800, čajehit logut. Mikkel Isak Eira oaivvilda Geaidnodoaimmahat sáhtášii eanet bargat eastadan dihte vuojahallamiid.