NRK Meny
Normal

Eldre samiske pasienter får feil diagnose

Eldre samer får feil diagnose i møte med helsevesenet på grunn av feil språkforståelse, sier tidligere helsearbeider Elin Øgsnes. Leder i samisk legeforening vil ha en spesiallege for eldre.

Samiske eldre møtte Sametinget og tidligere helsearbeidere
Foto: Harrieth Aira / NRK-Sapmi

Det var under Sametingets besøk i Tysfjord at det ble arrangert et folkemøte sist onsdag om de eldres møte med helsevesenet hvor språk og kultur var et viktig tema.

Feil diagnose på grunn av språket

Tidligere helsearbeider Elin Øgsnes

Tidligere helsearbeider Elin Øgsnes.

Foto: Harrieth Aira / NRK-Sapmi

Tidligere helsearbeider i Tysfjord og Hamarøy i Nordland, Elin Øgsnes sier at hun har opplevd flere ganger at de eldre samiske pasienter får feil diagnose på grunn av språkproblemer.

- De får feil diagnose da helsepersonell og pasienten ikke forstår hverandre. Helsepersonell har noen ganger ment at pasienten må psykisk hjelp, fordi at pasienter ikke er blitt forstått da de har mistet andre språket sitt og forsterket sitt morsmål, sier Øgsnes.

- Slik har det vært i de siste 20 årene

Leder for samisk legeforening Ole Mathis Hetta sier at slike feil diagnose og medisinering har vært i de siste 20 årene. Og mange ganger skyldes det språkproblemer, da helsevesenet ikke forstår pasienten.

- Dette skjer overalt i Norge, men skjeldnere i tre-fire av de samiske kommunene, sier Hetta. Slike problemer har også skjedd på sykehusene i Tromsø, Kirkenes, Hammerfest og andre sykehus i Norge.

- Få spesiallege for eldre samer

Ole Mathis Hetta

Leder for samisk legeforening, Ole Mathis Hetta foreslår spesiallege for de eldre som ikke har nosk som førstespråk.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

Ole Mathis Hetta sier også at man nå bør opprette en spesiallege for de eldre som reiser fra kommune til kommune for å ivareta de eldre samene. Det er også nødvendig å skolelere helsepersonell slik at de har nødvendig kunnskap i samisk språk og kultur.

- Vi bør også opprette lærings- og mestringssenter som ivaretar de eldre samene og andre som ikke har norsk som hovedspråk, sier Hetta.

Hør tidligere helsearbeider Elin Øgsnes: