Hopp til innhold

Har lenket seg foran Statsministerens kontor

Aksjonistene ber statsministeren ta ansvar for Fosen-saken, og skal blokkere kontoret hans. Natur og ungdom varsler at de vil lenke seg fast med kjetting.

Benedicte Olli Lien og Julius Mihkkal Lindi har lenket seg fast foran ingangene til SMK.

Benedicte Olli Lien og Julius Mihkkal Lindi lenket sammen foran statsministerens kontor.

Foto: Aleksander Snarheim / natur og ungdom

– For det første så er jeg glad for å møte dere her. Vi har vært i statsråd nå, og jeg vil si til dere at saken står ikke stille, sa statsminister Jonas Gahr Støre da han møtte aksjonistene utenfor Slottet.

Fosenaksjonistene startet demonstrasjonen foran Slottet fredag. Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland møtte aksjonistene på slottsplassen.

– Det har snart gått 100 nye dager med rettighetsbrudd og tillitsbrudd. Det er uakseptabelt. Vi har gitt opp på Aasland og OED, som insisterer på omkamp gjennom nye utredninger i stedet for å rette seg etter Høyesterettsdommen, sier leder for NSR-u Elle Nystad.

Fredag formiddag satt aksjonistene opp lavvoer utenfor alle inngangene til Statsministerens kontor. Nå har flere av aksjonistene også lenket seg sammen.

Fosen-aksjonistene utenfor en av inngangene til Statsministerens kontor.

Fosen-aksjonistene utenfor en av inngangene til Statsministerens kontor

Foto: Dag Robert Johansen / NRK

– Det setter hele demokratiet og rettsstaten i stor fare. Nå ber vi statsministeren ta ansvar, slik han lovet oss personlig under de forrige aksjonene. Derfor camper vi utenfor kontoret hans og vokter over inngangen de siste timene før 600-dagen. Vi krever at turbinene rives og landet tilbakeføres reindrifta, sier Nystad.

Skal overnatte

Etter statsråd varslet aksjonistene at de skulle videre til Statsministerens kontor for å etablere blokade og sette opp lavvoer.

De planlegger å overnatte utenfor Statsministerens kontor de siste timene fram mot 3. juni da det har gått 600 dager siden Høyesterett slo fast at vindkraftanleggene på Fosen medfører et pågående menneskerettighetsbrudd mot samene.

I en pressemelding skriver aksjonistene at de har med seg soveposer og lenker, og at de ikke vil flytte seg dersom politiet ber dem om det.

Fosenaksjonistene på Karl Johan
Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Aksjonerte tidligere

Natt til mandag, 27. februar, ble 13 unge båret ut av politiet etter å ha aksjonert ved Olje- og energidepartementet (OED) i nesten fire døgn.

Aksjonen startet 500 dager etter Høyesterett, 11. oktober 2021, slo fast at vindkraftanlegget på Fosen i Trøndelag strider med urfolksrettigheter.

De aksjonerte med krav om at Høyesterettsdommen måtte få følger og vindturbinene rives.

Les også: Aktivister er klare for å aksjonere på nytt i Fosen-saken

Ella Marie Hætta Isaksen og Gina Gylver på tilhørerbenken i Stortinget når Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken.
Ella Marie Hætta Isaksen og Gina Gylver på tilhørerbenken i Stortinget når Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken.

Lar de markere seg

Operasjonsleder i Oslopolitiet, Sven Christian Lie, svarer dette på hvordan politiet reagerer på aksjonen.

– Nå markerer de seg, og det skal de få gjøre.

– Har dere satt inn noe ekstra mannskap?

– Nå har vi lang erfaring med markeringer og demonstrasjoner i Oslo by, og planlegger fra det vi får inn. Vi har nok personell til å håndtere dette.

Elle Rávdná Näkkäläjärvi demonstrerer mot Fosen-vindkraft utenfor slottet.

En av demonstrantene hytter neven mot en av regjeringens biler fredag formiddag.

Foto: Inga Maret Solberg / NRK

– Trist og flaut

Tidligere sametingspresident og nå rådgiver i Amnesty, Aili Keskitalo, sier det ikke er tilfeldig at de aksjonerer igjen akkurat i dag.

– Det er en spesiell dag. Sannhets- og forskningskommisjonen overrak i går sin rapport. Det er trist og flaut at statsministeren, Jonas Gahr Støre, som jeg kjenner som en menneskerettighetsforkjemper i alle andre sammenhenger, at han virkelig kan bryte løftene til samiske ungdom, sier Keskitalo.

Korte nyheter

 • Saminor 3-undersøkelsen har «kick-off» i dag

  Saminor 3 har i dag avspark på den sørsamiske kulturfestivalen Rasten Rastah.

  Selv om undersøkelsene ikke setter i gang før i slutten av oktober, fikk besøkende teste sin egen gripestyrke og ta en titt inne i undersøkelsesvogna.

  Saminor 3 er en omfattende helse- og levekårsundersøkelse i områder med samisk og norsk bosetting, som består av spørreskjema og kliniske undersøkelser.

  Det er tredje gang Saminor gjennomføres.

  Faglig leder for prosjektet, Ann Ragnhild Broderstad, forteller at denne rundens undersøkelser er større og mer omfattende.

  – Vi har gjort en altfor dårlig jobb i det sør- og lulesamiske området tidligere, forteller Broderstad.

  – Derfor bestemte vi oss tidlig for at hvis vi noen gang skal gjøre Saminor på nytt, så skulle vi jobbe mye mer og få inn bedre data fra Trøndelag og Nordland, sånn at vi også får med minoriteten i minoriteten, legger hun til.

  Det skal blant annet tas blodprøver, EKG, måling av blodtrykk, puls og gripestyrke, hårprøver og urinprøver, forteller prosjektkoordinator, Isalill Finn.

  – Oppdraget vårt er å se på om det er forskjell i helse mellom den samiske og ikke-samiske befolkningen, sier Finn

  Undersøkelsen starter i Røros, og skal etter planen avsluttes i Sør-Varanger i desember 2025. Alle mellom 40-79 år i de inkluderte kommunene kan delta.

  Bilde av faglig leder for Saminor 3-undersøkelsen, Ann Ragnhild Broderstad, foran Saminor-bussen.
  Foto: Solveig Norberg / NRK
 • Kultuvrskåvlå jådediddjevirgge ij la hájn virgádam

  Hábmera suohkan galggi nuppádis kultuvrskåvlå jådediddjevirgev almodit. Sivvan dási la Hábmera suohkanin ettjin oattjo náginav virggáj biejaduvvam vuostasj åhtsåmvuorruj, subtsas HR-oajvve Beate Bye Strand.

  Torgeir Steinsland (48) fáladuváj virgev, valla ittjij bargov sidá dan diehti gå bálkká l ilá nievret, suv mielas. Dav tjállá avijssa Avisa Nordland.

  – Mån dav dahkiv dan diehti gå bálkkáfálaldahka majt suohkanis oadtjuv lij 100.000 kråvnå vuollel gasskamærrásasj bálkká. Statistihkalasj guovdásjdåjmadagá milta la gasskamærrásasj bálkká åhpadusá ja åhpadime jådediddjijda 786.000 kråvnå jahkáj.

  Steinsland boahtá Hábmeris ja subtsas Hábmer la lagámus suv vájmmuj ja sihtá oassálasstet suohkanav åvddånahtátjit buorre láhkáj.

  – Luonndo ja moattegielakvuohta l aj ájnas manen åhtsiv. Muv mielas kulturskåvllå máhtá liehket ájnas oassálasste viehkedit julevsámegielav bisodittjat. Dat lij ájnas motivasjåvnnå manen virgev åhtsij.

  Svein Schultz virgev hiejtij gidágiesen.

  Hamarøy kulturskole
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
 • Kárášjogaášši Alimusriektái

  Guoddaluslávdegoddi lea mearridan ahte Kárášjoga eananášši galga meannuduvvot Alimusrievttis.

  Finnmárkku Meahcceduopmostuollu celkkii duomustis 21.04.23 ahte Kárášjoga álbmot oamasta Kárášjoga eatnamiid.

  Finnmárkkuopmodat guoddali duomu, ja dál manna ášši Alimusriektái.

  Ášši galga meannuduvvot stuorakammaris, gos leat 11 duopmara. Dat dáhpáhuvvá dušše dalle go Alimusriekti oaivvilda ahte ášši lea erenoamáš dehálaš dahje váttis.

  Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen