Hopp til innhold

Aktivister er klare for å aksjonere på nytt i Fosen-saken

Aksjonistene truer med nye aksjoner etter at olje- og energiministeren kom til Stortinget uten noen løsning på Fosen-saken.

Ella Marie Hætta Isaksen og Gina Gylver på tilhørerbenken i Stortinget når Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken.

MISFORNØYDE: Ella Marie Hætta Isaksen, Gina Gylver og andre aktivister fulgte med fra galleriet på Stortinget da olje- og energiminister Terje Aasland redegjorde om Fosen-saken.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vi står fast på at turbinene må rives og landet tilbakeføres, sier aktivist Ella Marie Hætta Isaksen til NRK.

– Det er fordi det ikke finnes noe avbøtende tiltak som sørger for at menneskerettsbruddet opphøres. Det har også Høyesterett slått fast.

Hætta og andre aktivister fulgte mandag nøye med på redegjørelsen olje- og energiminister Terje Aasland holdt for Stortinget.

De er skuffet. Aasland lovet verken å rive vindturbinene eller noen andre konkrete tiltak.

– Er dere klare for å aksjonere på nytt?

– Det er vi. Det har vi sagt fra start, sier Elle Nystad, lederen i NSR-N, ungdomsutvalget til Norske Samers Riksforbund.

– Om det går mye lengre tid så er vi klare til å aksjonere på nytt fordi vi kan ikke vente i 500 dager til, sier Nystad.

De ser ingen annen mulighet enn at vindturbinene rives omgående.

– For oss er det viktig å ikke gi regjeringen mer tid. De skulle aldri vært bygd, sier Hætta.

– Det er viktig å understreke hvor akutt tillitskrisa samer har til norske stat er. Menneskerettsbrudd bør opphøres så fort som mulig.

Ella Marie Hætta Isaksen og Elle Nystad er klare for å aksjonere på nytt.

Elle Nystad og Ella Marie Hætta Isaksen på Stortinget.

Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Mener høyesterett ikke krever riving

– Regjeringens budskap er tydelig og klart. Vi skal følge opp Høyesteretts dom slik at rettighetene til reindriftssamene på Fosen blir ivaretatt, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Han sier han har beklaget til reindriftssamer på Fosen.

Aasland mener dommen fra Høyesterett ikke gjør det klart at vindturbinene må rives, slik reindrifta og aktivister krever.

– Dommen betyr heller ikke at konsesjonene til vindkraftverkene på Storheia og Roan har falt bort. Inntil nye vedtak kommer på plass, drives vindkraftverkene i henhold til de opprinnelige konsesjonene. Vindkraftselskapene gjør derfor ikke noe ulovlig.

Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken

Olje- og energiminister Terje Aasland informerte mandag Stortinget om Fosen-saken.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Olje- og energiministeren fortalte Stortinget at energibehov var bakgrunnen for Fosen-utbyggingen, og sa at man hele tiden har forsøkt å ta hensyn til reindriftssamenes interesser og behov.

– Nå må vi få på plass et utredningsprogram som viser hva som må undersøkes nærmere, og få gjennomført utredningene så raskt som mulig.

Aasland sier at han ikke vil utelukke noen alternativer.

Demonstrasjoner satte Fosen-saken på agendaen

Det var sinte aktivister som inntok regjeringskvartalet 23. februar.

Det lyktes ikke før statsministeren 3. mars innrømmet at det pågår et menneskerettsbrudd.

Aktivistene krever at vindmøllene på Fosen skal rives.

Det var i oktober 2021 at Høyesterett slo fast at oppføringen av vindmøllene på Fosen var et menneskerettsbrudd overfor reindriftssamene i området.

Da det var gått 500 dager startet demonstrasjonene. I ni dager stengte demonstrantene inngangen til det ene departementet etter det andre.

Aksjonister utenfor Olje- og energidepartementet

Ella Marie Hætta Isaksen og andre demonstranter stengte inngangen til Olje- og energidepartementet 28. februar.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Aasland: – Trenerer ikke

Aasland mener det ikke er statens skyld at man brutt reindriftssamenes rettigheter da man ga tillatelse til oppføring av vindturbinene.

– Det er kunnskap og vurderinger av vindkraftverkenes faktiske virkninger på reindrifta som har kommet til etter vedtakstidspunktet som gjør at Høyesterett har kommet til en annen konklusjon.

Han påpeker at det er snakk om politiske dilemmaer.

Det er snakk om at man både skal ha akseptable strømpriser, ny grønn energi, reduksjoner i utslipp av klimagasser, natur og miljø og ta hensyn til urfolks rettigheter.

Det er gått 16 måneder siden Høyesterett slo fast at vindturbinen på Fosen var et menneskerettsbrudd.

Aasland understreker at regjeringen ikke trenerer saken.

Tidligere olje- og energiminister Marte Mjøs Persen besøkte Fosen i november 2021.

Tidligere olje- og energiminister Marte Mjøs Persen besøkte Fosen i november 2021 en måned etter at samene hadde vunnet i Høyesterett.

Foto: Ole Martin Wold / NTB

Oppgitt sametingspresident

– Aaslands bortforklaring viser etter min mening det store behovet for uavhengig gransking av hele saken, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

Sametingspresident Silje Karine Muotka ønsker at regjeringen skal invitere henne til Stortinget for en egen redegjørelse.

– Jeg tenker at enhver fortelling har to sider. Stortinget vil kun bli kjent med statsråden sin side. Men vi er et folkevalgt organ som Stortinget burde få informasjon fra.

Sametinget har ikke forslagsrett, men Muotka viser til Miljøpartiet De Grønnes forslag fra 3. mars.

I forrige uke snakket statsminister Jonas Gahr Støre fra Sametingets talerstol.

Han kom altså ikke med noen løsning i Fosen-saken, men uttrykte bekymring for hetsen mot samer.

Støre + Muotka Sametinget

Sametingspresident Silje Karine Muotka og statsminister Jonas Gahr Støre i Sametinget 9. mars.

Foto: Inga Máret Solberg Åhrén / NRK

Sametingspresidenten mener det er rimelig at muligheten til å tale gjelder begge veier.

– En sametingspresident har aldri fått tale i Stortinget. Da tenker jeg at det er tid for det nå, sier Muotka.

Stortingets presidentskap har bestemt at Sametingspresidenten ikke får tale fra Stortingets talerstol i forbindelse med Fosen-saken, skriver NTB.

Det taler for seg selv og føyer seg godt inn i saker der makthaverne ikke ønsket å lytte til den samiske stemmen i denne saken, sier Muotka.

Ikke støtte fra støtteparti

– Det er ikke sånn at regjeringen kan utrede seg bort fra denne høyesterettsdommen. Den er klinkende klar. Det pågår menneskerettsbrudd på Fosen hver eneste dag., sier energipolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken til NRK.

Regjeringens støtteparti i Stortinget er på ingen måte imponert etter Aaslands redegjørelse. De ser ingen forslag til løsninger i det som ble lagt frem.

– Overhodet ikke. Og det er helt utrolig at regjeringen ikke har kommet et skritt videre og ikke klarer å presentere en plan for hvordan brudd på menneskerett skal avsluttes, sier Haltbrekken.

–Hvis alle turbinene rives vil det føre til dramatisk behov for kraft?

– Vi trenger fornybar energi men vi kan ikke bryte menneskerettigheter.

Høyre mener først og fremst at regjeringen har brukt altfor lang tid.

Konsekvensene av at Fosen-dommen ikke er fulgt opp raskt nok, ble tatt opp fra Høyres side i en interpellasjon allerede i januar i år. Det er nå regjeringens ansvar å finne gode løsninger som ivaretar samenes rett til kulturutøvelse, sier Høyres Bård Ludvig Thorheim.

Vindparken på Fosen mars 2023.

Vindparken på Fosen mars 2023.

Foto: Helge Bull-Engelstad / NRK

AKTUELT NÅ