Håper at etableringen løfter det samiske

Planen om å etablere et språksenter i byen er nå et faktum. Bodøs innbyggere håper at tilbudet når ut til alle i området, og at nivået på det samiske løftes opp fra dagens symbolnivå.

Stormen bibliotek
Foto: Sander Andersen / NRK

– I Bodø har vi vært på symbolnivå når det gjelder det samiske, sier lærer og forelder Ivan Johnsen. Johnsen håper at etableringen av språksenteret i byen løfter det samiske til et nivå videre.

Ivan Johnsen

Ivan Johnsen er glad for at byen han bor i får et samisk språksenter. Og håpet for ham er at det samiske løftes opp fra et symbolnivå som det er i dag.

Foto: Sander Andersen / NRK

Samisk løft

Stormen bibliotek i Bodø søker nå etter en samisk rådgiver i hel stilling der en del av arbeidet er å etablere samisk språksenter i Bodø.

Sametinget har bevilget penger til første del av etableringen, som tar tre år.

Bodø vil med dette gi et løft til samisk språk og kultur, og språksenteret skal også utvikle dette i samarbeid med Nord Universitet.

– Personen vi søker etter skal starte det samiske språksenteret, og samtidig sørge for ulike aktiviteter og "guts" i Bodø. Gi samisk språk og kultur et løft i byen, sier Trud Bergh, leder av Stormen bibliotek.

Trud Bergh

Daglig leder Trud Bergh i Stormen bibliotek håper på søkere som kan jobbe for å løfte det samiske i Bodø.

Foto: Sander Andersen / NRK

Bodø, en samisk by

Bergh ønsker å styrke det samiske nærværet i byen, og setter nå vekt på samisk satsning.

– Det startet med at man ønsket et språksenter i byen. Dette ble forsterket av utredningen "Hjertespråket". I tillegg har vi opplevd sterk støtte fra det samiske miljøet, og ikke minst fra kommunen og alle institusjoner, at det er viktig å bli tydeligere og mer synlig på det samiske i Bodø.

– Bodø er jo en samisk by, men det er jo ikke så veldig tydelig som den er nå.

På symbolnivå

Ivan Johnsen håper at senteret kommer den kommende generasjonen til gode, med at skolene i området får nytte av språksenteret.

– Jeg håper at tilbudet gir et løft slik at skolene i Bodø får et enda bedre tilbud. At både skole og barnehage kan ta i bruk språksenteret.

Søknadsfristen for stillingen er 1. april.

Pitesamisk må inkluderes

Daglig leder i det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe, Stig Morten Kristensen, har tidligere sagt til NRK at han er glad for at et samisk språksenter etableres i Bodø.

Han ønsker at samiske miljøer er tidlig med i prosessen, og at alle de fire språkene i Nordland tas med.

– Pitesamisk er i en revitaliseringsfase, andre samiske språk er i en bevaringsfase. Dette må et språksenter ta høyde for, sier Kristensen.