Hopp til innhold

Gruvemotstandere: – Vi lover et helvete

OSLO/TANA (NRK): På vei til statsrådsmøte på slottet ble regjeringsmedlemmene møtt med sinte tilrop fra demonstranter som er imot gruvedrift i Kvalsund.

Natur og Ungdom med demonstrasjon foran Slottet i anledning kobberutslipp i Kvalsund

KVESSER KLØRNE: Hundretalls personer møtte opp foran slottet for å si sin mening om regjeringas ja til gruvedrift på Nussir-feltet i Kvalsund kommune.

Mens lokalpolitikere jubler, er Natur og ungdom i ferd med å kvesse klørne mot regjeringens Nussir-vedtak:

«Ikke bruk havet som dass på grunn av en arbeidsplass»

«Vi lover et helvete. Nei til gruvedumping i Repparfjord».

«Ikke ran Samelandet»

Dette var noen av slagordene som regjeringsmedlemmene ble møtt med på veien til slottet.

Natur og Ungdom med demonstrasjon foran Slottet i anledning kobberutslipp i Kvalsund

SAMISKE INTERESSER: Demonstrantene mener at gruvedrift vil fortrenge reindrifta bort fra området.

Det var Natur og ungdom som arrangerte demonstrasjoner mot regjeringas ja til gruvedrift på Nussir-feltet i Kvalsund kommune. Men også ungdomspartiene i Venstre og KrF støttet aksjonen.

– Vedtaket er helt hinsides og kan føre til en miljøkatastrofe, mener Natur og ungdom.

Næringsministeren vil møte ungdommen

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er derimot trygg på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen.

Han sier seg villig til å høre på hva ungdommen mener, og har derfor invitert Natur og ungdom til et møte for å prate om Nussir.

– Vi prøver å få til et slikt møte allerede neste uke, sier Røe Isaksen.

Nussir har fått utslippstillatelse til å dumpe 30 millioner tonn avfall i bunnen av Repparfjorden. Ifølge Natur og Ungdom tilsvarer dette 17 lastebillass i timen.

– Dette er korttenkt og gammeldags politikk som bare fire andre land driver på med i verden, sier leder i Natur og ungdom, Gaute Eiterjord.

Flere av demonstranter hadde lenker rundt halsen.

Venstrelederen heier på ungdommen

Trine Skei Grande (V) møter demonstranter utenfor slottet

NORGES SKAM? Statsråd Trine Skei Grande (V) vil ikke svare på om dumping av gruveslam i fjorder er en skam for Norge slik gruvemotstanderne mener.

Foto: NRK

Venstres leder Trine Skei Grande tok seg tid til å stoppe, men ble møtt med tilrop:

«Gruveslam er Norges skam.»

– Jeg skjønner godt ungdommens frustrasjon. Men det er massiv flertall på Stortinget til gruvevedtak, sa Skei Grande.

Og la til:

– Jeg heier på ungdommen, og håper at det blir lovendring slik at det ikke blir mulig å foreta slamdeponering i sjøen. Jeg skjønner at unge vil ty til sivil ulydighet. Men som statsråd kan jeg ikke oppfordre til det, sa Skei Grande.

– Er deponering av gruveslam i fjordene en skam for Norge?

– Jeg mener at vi ikke skal bruke fjordene våre som søppelplass, svarte Grande.

– Ikke ran Sameland

Vedtaket om gruvedrift i Repparfjord vil berøre også samiske interesser. Leder i Norske Samers Riksforbund, Runar Myrnes Balto, var blant demonstrantene.

– Dette er den viktigste politiske sak i min tid. Regjeringas ja vil få uante konsekvenser for reindrifta. Kalvingsområdet er i ferd med å bli et industriområde, sier Balto.

Aksjonene utvides

Protestaksjonene fortsetter lørdag på Eidsvoll plass foran Stortinget og andre steder i landet. Miljøorganisasjonen skal blant annet demonstrere i Tromsø, Alta, Bergen, Hamar og Trondheim i løpet av lørdagen.

– Vi kommer til å rasle med lenker for å vise at vi er villig til å bryte loven for å få omgjort vedtaket, forteller Eiterjord.

Antallet som vil slutte seg til lenkegjengen har ifølge ham økt fra 2900 til 3400 siden i går.

Demonstrantene mener det brygger opp til ny altaaksjon.

Miljøorganisasjonen Natur og ungdom avholdt demonstrasjon utenfor Slottet mot gruveprosjektet i Kvalsund.

Repparfjorden

Korte nyheter

 • Girkoválggaid evttohaslisttut

  Čakčamánu 10 ja 11. beaivve dán jagi leat maid kirkoválggat Norggas mas 1200 searvegoddái jienastit áirasiid.

  Buot miellahtut Norgga girkus sáhttet jienastit dan jagi rájes go devdet 15 jagi.

  Dán jagi sáhttá maid jienastit ovddalgihtii jos geavaha BankID čovdosa dahje sullasaš beassamiid, ja dan sáhttá dahkat borgemánu 10. beaivve rájes ja čakčamánu 6. beaivve rádjai.

  Seamma áigge maid sáhttá jienastit áirasiid bismagodderáđiide.

  Nu go gieldda- ja fylkkadiggeválgii, galget evttohaslisttut leat siste ovdal diibmu 12;ii njukčamánu 31. beaivve, vahkku geahčen.

  Kirkevalget 2019
  Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK
 • Goddon riidduin Brasilas

  Unnimustá 13 olbmo leat jápmán Brasilas Rio de Janeiro gávpoga lahka, bolesa ja rihkolaččaid váldaleamis.

  Buot dat jápmán olbmot leat rihkolaččat, dieđihit bolesis. Válddahallan dáhpáhuvai duorastaga Sao Goncalo gávpogis.

  Boles dagai akšuvnna váldin dihte gitta navdon narkotihkkajoavkku jođiheaddji.

 • Márjjábeaivi maid dálkemearkabeaivi

  Ihttin, njukčamánu 25. beaivve lea sámi leavgabeaivi go dán jagi lea Márjjabeaivi dien beaivve alde.

  Beaivi lea nieida Márjjá muitobeaivi.

  Dálkemearkkaid hárrái dán beaivve de dádju, jos bivalda ja njázuda ovdal Márjjábeaivvi de šaddá Goavvegiđđa.

  Jos bivalda ja njázuda maŋŋá́ Márjjábeaivvi de šaddá oanehis giđđa ja sáhttá dulvat.

  Eará lea ahte jos borga dán beaivve, de šaddá buorre luossa- ja šaddojahki.

  Sámi leavga