NRK Meny
Normal

Sametinget hardt ut mot regjering og Storting

Dersom Stortinget ikke går inn for å lovfeste sjøsamiske fiskerettigheter, vil Sametingspresidenten melde regjeringen inn for internasjonale domstoler.

Sametingspresident Egil Olli (Ap)

Sametingspresident Egil Olli er ikke redd for å løfte saken om sjøsamiske fiskerettigheter til internasjonale fora.

Foto: Thor Thrane / NRK

– Jeg håper i det lengste å unngå det, men denne saken er så viktig for befolkningen langs finnmarkskysten at jeg er villig til å løfte saken inn for internasjonale domstoler. Jeg har ikke mandat til å ta fra folk rettigheter som dem har og det har ikke regjering eller Storting heller, sier sametingspresident Egil Olli til NRK Sámi Radio.

Olli som sammen med resten av Sametingsrådet i dag hadde invitert til en pressekonferanse der de offentliggjorde sitt politiske halvårsregnskap, kunne i dag konstatere at de er på god vei i å lykkes med politikken sin. Det samme gjelder også Kystfiskeutvalgets innstilling.

– Vi er flinke til å skryte av det gode samarbeidet og samspillet mellom myndighetene og urbefolkningen i internasjonale fora, men da mener jeg at vi må også være klare til å gjennomføre det her hjemme. Jeg tror at vi kan løse denne saken nasjonalt, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Visepresident Laila Susanne Vars og sametingspresident Egil Olli

Visepresident Laila Susanne Vars og sametingspresident Egil Olli under dagens pressekonferanse der Sametingsrådet offentliggjorde rådets politiske halvårsregnskap. – Vi har store ambisjoner for de kommende år, sier Olli.

Foto: Thor Thrane / NRK

Konsultasjonsarbeidet er i gang

Sametinget og Fiskeridepartementet har nylig kommet i gang med konsultasjonsmøter om Kystfiskeutvalgets innstilling som mener at «på grunnlag av historisk bruk og folkerettens regler om urfolk og minoriteter, har folk bosatt ved fjordene og kysten i Finnmark retten til fisk i havet utenfor fylket».

Sjøsamiske fiskerettigheter har vært og er en av de store politiske sakene som Sametinget jobber med. Allerede i prosessen med en egen Finnmarkslov var sjøsamiske fiskerettigheter et hovedfokus fra Sametingets side.

Står på rettighetene

– Stortinget aksepterte allerede i 2005 at sjøsamene har særegne fiskerettigheter, men at man måtte utrede nærmere hvordan man skal løse det rent praktisk. Den utredningen har man fått nå med et enstemmig forslag på hvordan man skal gjøre det. Og det er der vi står i dag, sier Olli.

Sametingspresidenten sikter til arbeidet gjort av Kystfiskeutvalget, som ble ledet av Carsten Smith. Utvalget kom til at befolkningen i Finnmark har fiskerettigheter. Utvalgets innstilling har møtt sterk motstand, blant annet fra regjeringsadvokaten som mener at det ikke foreligger holdepunkter på historisk grunnlag å tilkjenne en generell særrett til fiske for befolkningen.

– Det betyr at sametingspresidenten ikke vil godta et stortingsvedtak som går imot å lovfeste sjøsamiske fiskerettigheter?

– Nei, det kan vi ikke gjøre.

– Men det kan få store konsekvenser for Sametinget?

– Ja, det er riktig, men jeg tror at det vil få store konsekvenser også for Storting og regjering dersom man fratar folk rettigheter. Det er ikke så lett å gjøre det heller. Sametinget er tydelig på at rettighetene er der. Det er dem fullstendig klar over, sier Egil Olli.