Hopp til innhold

– Samer har ikke eiendomsrett til fisk

Regjeringen vil ikke gi særegne fiskerettigheter til fjord- og sjøsamiske fiskere i Finnmark ved å innlemme nye paragrafer til den nye Havressursloven.

Helga Pedersen
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

– Regjeringen har på en veldig tydelig måte slått fast at det er ingen som har eiendomsretten til fiske, verken samer eller nordmenn, sier tidligere Kyst- og Fiskeriminister og nåværende parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen.

– Fiske er en ressurs som tilhører fellesskapet, og ikke enkeltpersoner, understreker Pedersen.

Ingen hensikt

Helga Pedersen ga på sin siste dag som fiskeriminister uttrykk for at regjeringen ikke mener at en egen lov som beskytter fiskerettigheter i Finnmark er hensiktsmessig. Eventuelle foreslåtte lovendringer kan i stedet innlemmes i den nye Havressursloven.

Det på tross av at Kystfiskeutvalget konkluderte med at folk bosatt ved fjordene og langs kysten i Finnmark har særskilt rett til havfiske, og at det skulle gjennomføres ved en egen lov.

Tidligere sametingsrepresentant Berit Ranveig Nilsen var med i det regjeringsoppnevnte Havressurslovutvalget. Hun mener at allerede i forarbeidet med den nye havressursloven ble sjøsamiske fiskeri-interesser avvist.

– Jeg satt i lovutvalget og jeg la frem et forslag om at vi skal ha en paragraf hvor vi kunne sikre at sjøsamene også har rettigheter innenfor fiskeriene. Jeg fikk ingen medhold i utvalget og jeg ble alene om forslaget.

– Et gjennombrudd

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, mener at fiskere i Finnmark bør være glade for de nye lovparagrafene.

– Det viktigste for fjordfiskerne og sjøsamene er jo hva som faktisk står i lovparagrafene, og ikke i hvilken lov de står, sier Pedersen.

– Det er et gjennombrudd at regjeringen går inn for å lovfeste adgangen til fiske og at fjordfiskerne får doblet sitt kvotegrunnlag. Det her gjelder de fiskerne som ble stående igjen på kaikanten da fartøykvotene ble delt ut på 80-tallet, og jeg mener at det er riktig å prioritere denne gruppen, sier Pedersen.

Korte nyheter

 • Gjev pris til UiT-professor

  Professor emeritus Ola Graff mottok fredag Prisen for folkemusikk og folkedans 2022, melder UiT. Graff har samlet inn både norsk, kvensk og samisk musikk – til det som i dag er verdens største samling av joik. Prisen ble delt ut på Riksscenen i Oslo.

  Professor Ola Graff i Tromsø Museum
  Foto: Mariela Idivuoma / NRK
 • Samiske redaktører krangler om pressestøtte

  Den samiske avis- og forleggerforeningen Sálas krever at pressestøtten til SamiMag tilbakebetales i sin helhet.

  Det samiske magasinet Sámimag har fått varsel om at Medietilsynet vil kreve 4,4 millioner kroner tilbakebetalt av tidligere utbetalt pressestøtte.

  Magasinet fikk totalt 11,9 millioner kroner i pressestøtte for 2019 og 2020, som Medieklagemenda har avgjort de ikke hadde krav på. Nå krever Medietilsynet 4,4 millioner kroner tilbake.

  Daglig leder Jan Skoglund Paltto har overfor fagavisen Journalisten kalt pengekravet en skandale.

  Eierselskapet Isámi Press AS fikk et regnskapsmessig overskudd i 2020 på 6,8 millioner kroner. I 2019 var resultatet på - 1,6 millioner kroner.

  Vánhen Jan Skoglund Paltto
  Foto: Klemet Anders Sara / NRK
 • – Ållu siellde. Ij la åvvå jahkedahtte

  Maŋemus jagijt lij tsjekkera Ove lunna årrum madi Stájgon manádin. Sådnåbiejve de nieljes sijájs bijllasårmmimin hekkav massin.

  Ove Strand, guhti Strávvuonan Stájgon årru, lájggi gådijt turistajda. Danna lidjin låges Tsjekkias maŋemus vahko årrum, ja guollidam.

  Sådnåbiejve galggin gålmås sijájs sijddaj Tsjekkiaj. Guovtes dat vegas válljijga sijáv girddesalljuj Bådåddjuj suvddet. Valla nav guhkás ettjin boade. Sådnåbiejve massin nieljes hekkav bijllasårmmimin Stággotunellan.

  Ove Strand sijáv riek buoragit dåbdåj.

  – Dat la ållu siellde. Lidjiv sijá ságajn bielle tijma åvddåla gå vuolggin, ja sij lidjin riek buorre mielan, ja ávvusin juo boahtte jage vat ruoptus boahtet. Valla nav guhkás ettjin boade.

  – Muv ájádusá dal manni familjajda Tsjekkian, dan vehkaj gudi dási Stájgguj báhtsin, ja aj traktorvuoddjáj, javllá Ove Strand.

  Lågå ienenbuv dan birra dánna

  Ove Strand, Steigen
  Foto: Elena Paulsen / NRK