– Samer har ikke eiendomsrett til fisk

Regjeringen vil ikke gi særegne fiskerettigheter til fjord- og sjøsamiske fiskere i Finnmark ved å innlemme nye paragrafer til den nye Havressursloven.

Helga Pedersen
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

– Regjeringen har på en veldig tydelig måte slått fast at det er ingen som har eiendomsretten til fiske, verken samer eller nordmenn, sier tidligere Kyst- og Fiskeriminister og nåværende parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen.

– Fiske er en ressurs som tilhører fellesskapet, og ikke enkeltpersoner, understreker Pedersen.

Ingen hensikt

Helga Pedersen ga på sin siste dag som fiskeriminister uttrykk for at regjeringen ikke mener at en egen lov som beskytter fiskerettigheter i Finnmark er hensiktsmessig. Eventuelle foreslåtte lovendringer kan i stedet innlemmes i den nye Havressursloven.

Det på tross av at Kystfiskeutvalget konkluderte med at folk bosatt ved fjordene og langs kysten i Finnmark har særskilt rett til havfiske, og at det skulle gjennomføres ved en egen lov.

Tidligere sametingsrepresentant Berit Ranveig Nilsen var med i det regjeringsoppnevnte Havressurslovutvalget. Hun mener at allerede i forarbeidet med den nye havressursloven ble sjøsamiske fiskeri-interesser avvist.

– Jeg satt i lovutvalget og jeg la frem et forslag om at vi skal ha en paragraf hvor vi kunne sikre at sjøsamene også har rettigheter innenfor fiskeriene. Jeg fikk ingen medhold i utvalget og jeg ble alene om forslaget.

– Et gjennombrudd

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, mener at fiskere i Finnmark bør være glade for de nye lovparagrafene.

– Det viktigste for fjordfiskerne og sjøsamene er jo hva som faktisk står i lovparagrafene, og ikke i hvilken lov de står, sier Pedersen.

– Det er et gjennombrudd at regjeringen går inn for å lovfeste adgangen til fiske og at fjordfiskerne får doblet sitt kvotegrunnlag. Det her gjelder de fiskerne som ble stående igjen på kaikanten da fartøykvotene ble delt ut på 80-tallet, og jeg mener at det er riktig å prioritere denne gruppen, sier Pedersen.