NRK Meny
Normal

Gjentar krav om samisk språklov i Sverige

Sametinget i Sverige mener tiden er overmoden for en samisk språklov. Dette er hovedbudskapet i rapport om samiske språk, som overrekkes den svenske regjeringen i dag.

Rapport om samisk språk i Sverige

KRITISK SITUASJON: De samiske språkene som eksisterer i Sverige i dag, er alle i en kritisk situasjon. Årlig rapporterer Sametinget til regjeringen om hva som er status for de samiske språkene.

Foto: Sameradion & SVT Sápmi

– I år kommer vi til å legge enda større press på regjeringen for å få på plass en egen samisk språklov, som samler og styrker de rettighetene som samer har til språket, sier leder i sametingets språknemnd, Josefina Skerk, til Sameradion & SVT Sápmi.

Den årlige rapporten fra Sametinget om situasjonen for samiske språk i Sverige, overleveres regjeringen i dag. Tidligere rapporter har vist at alle de samiske språkene på svensk side er truet, og det er ikke ventet at den nyeste rapporten viser store endringer i så måte.

Josefina Skerk

HOVEDBUDSKAP: Ifølge leder av sametingets språknemnd, Josefina Skerk, er den nyeste rapportens hovedbudskap at en egen samisk språklov må på plass.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Skerk mener det er må jobbes samtidig med å få på plass ordninger som kan motivere flere til å bruke det samiske språket.

– Det må satses stort på de samiske språkene med blant annet stipender, eller avskrivning av studielån for de som leser samisk og til samisklærere, sier hun.

Sverige har nylig kritikk av Europarådet for å ikke oppfylle minoritetsspråkkonvensjonen, som ble signert for 17 år siden. Der lover man blant annet at samer og andre nasjonale minoriteter skal få hele eller en stor del av skolegangen på sitt eget språk.

I flere år har Sametinget kritisert svenske myndigheter fordi mange samiske barn ikke får undervisning i samisk. Det er også stor mangel på samisklærere.