Samiske språk i Sverige er truet

Alle de samiske språkene på svensk side, er truet. Det viser ny språktilstandsrapport som det svenske Sametinget har gjort.

Kart over samiske språk- og kulturområder

De samiske språkene som eksisterer i Sverige i dag, er alle i en kritisk situasjon.

Til tross for flere grep for å få svensk-samer til å bryte «språksperren», så er det få som bruker språket, viser rapporten fra det svenske Sametinget, som Ođđasat.se viser til (ekstern lenke).

Det skal ha blitt gjennomført en rekke tiltak, språkprosjekt og språkbad for å hjelpe de samiske språkene opp og frem, men det går langsomt med effekten og resultatene.

– Noen blir støtt hvis jeg snakker samisk

Ođđasat.se forteller om Sanna Svonni (19) som jobbar i en sportsbutikk i den nord-svenske gruvebyen Kiruna – en by med en betydelig samisk populasjon.

Hun har samisk som morsmål, men sjelden får hun bruk for morsmålet i jobbsammenheng.

– Det er sjelden, men det hender. Når det kommer eldre samisktalende innom butikken og trenger kundeveiledning, så bruker jeg å slå over til samisk – hvis jeg hører at de snakker samisk. Men hører jeg ikke at kundene snakker samisk, så bruker jeg svensk.

– Det er nemlig noen som blir støtt hvis jeg begynner å snakke samisk, forteller samejenta Svonni.

– Lulesamisk mest truet

– Lulesamisk er det språket som er mest truet. I tillegg står det ikke så bra til med nordsamisken som folk tror. Så lenge det dør flere samisktalende enn det blir født, så er de samiske språkene i en kritisk situasjon.

Det forteller Inga Marja Steinfjell, som er arbeidsleder hos den svensk-samiske språkinstitusjonen – Samiskt Språkcentrum.

Viktig å bevare morsmålet

For den sportsbutikkansatte samejenta Sanna Svonni, er det viktig å bevare sitt samiske morsmål.

– Jeg kommer absolutt til å holde fast på mitt morsmål når jeg blir eldre, og forsøke å lære det videre. Det er et viktig språk for meg, forteller Svonni.