Hopp til innhold

Gir seg med turistsatsingen etter ti år

Dette er begynnelsen på slutten for Ingolf Kvandahl og hans Pippira siida i Ballangen. Men innehaveren forsikrer om at tanken om å gi seg ikke har sammenheng med de truslene han fikk for to år siden.

Ingolf Kvandahl

KLAR FOR PENSJON: 69-åringen, Ingolf Kvandahl, er klar for å bli «ordentlig» pensjonist.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Nei, det har det overhodet ikke, forsikrer Ingolf Kvandahl på spørsmål om de truslene han ble utsatt for har sammenheng med at han nå har tenkt å gi seg.

Løfte fram kulturen

Ideen om et sted der man får vist fram og fortalt en del av sin samiske kultur fikk Ingolf Kvandahl omtrent i den tid Sametinget i Norge ble etablert.

Sammen med sin kone Anette har han, i over ti år nå, bygd opp og drevet dette samiske tunet med utleie av hytter og selskapslokaler, arrangert kurs og seminarer om matlaging, partering, knivmaking, gammebygging og flere andre ting.

Ingolf Kvandahl viser en tømmersvans til daværende ordfører i Ballangen Anne-Rita Nicklasson

TØMMERSVANS: Under åpningen av Kvandahlmuseet for tre år siden viste Ingolf Kvandahl en gammel tømmersvans til daværende ordfører i Ballangen Anne-Rita Nicklasson.

Foto: Sander Andersen / NRK

Ekteparet har også etablert og bygd opp et museum basert på samepioneren Henrik Kvandahl sitt liv og virke.

– Målet med dette har hele tiden vært å løfte fram den samiske kulturen, men at det også skal være et levende museum slik at man kan komme hit, ikke bare for å se, men også gjøre ting.

– Meninga med smia, for eksempel, er jo at folk kan komme hit, fyre opp i smia, og prøve å smi litt. Tanken er at mye av det jeg har her skal kunne brukes av dem som kommer hit, forteller Ingolf Kvandahl.

Vil bli ordentlig pensjonist

Samisk kultur og historie, samt lokalhistorie og slektshistorie er det Kvandahl har i fokus med sin satsing.

69-åringen Ingolf Kvandahl ser frem til å bli "ordentlig" pensjonist.

IKKE PÅ GRUNN AV TRUSLER: Ingolf Kvandahl forsikrer at truslene han ble utsatt for ikke har sammenheng med det at han nå ønsker å gi seg.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Selv om Ingolf Kvandahl fortsatt ser utviklingsmuligheter, og fortsatt har mange planer og ideer, har han tanker om å gi seg.

Nå leter han etter noen som kan overta dette.

– Det som er virkeligheten er at jeg er 69, og jeg vil egentlig bli ordentlig pensjonist når jeg blir 75. Derfor er jeg på jakt etter noen som kan være interessert i å ta over dette.

Ser potensial

Og i løpet av vinteren skal Kvandahl prøve å få tak i noen som kan utvikle dette videre.

– De som skal være med på dette må ha seg en jobb inntil man kan leve av dette, sier Ingolf Kvandahl, som ikke legger skjul på at det gjenstår en del før man kan ha dette som levebrød. Men han ser potensialet.

Korte nyheter

 • Hevder at samer var de første som etablerte seg i Karasjok

  To grupper har krevd eierrettighet til land og vann i Karasjok, etter at Finnmarkskommisjonen konkluderte med at Karasjok tilhører den lokale befolkningen. Det er ikke Finnmarkseiendommen enig i. Et av argumentene som er brukt, er at kvener, ikke samer, var de første som etablerte seg i tettstedet Karasjok.

  – Jeg tror det spørsmålet berører den enkelte sterkt. I Nesseby sier folk at dommen i seg selv er en ting, men at det ble argumentert i Høyesterett at vi ikke er nok samer, det blir aldri glemt, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

  Loga sámegillii.

 • Muotka imaštallá ákkastallamiid mat geavahuvvojit Kárášjoga-áššis

  Leat guokte joavkku mat leat gáibidan oamasteami Kárášjoga eatnamiidda maŋŋel go Finnmárkokommišuvdna almmuhii ahte Kárášjohka gullá báikkálaš olbmuide. Dása ii leat Finnmárkkuopmodat ovtta oaivilis. Okta ákkain mii lea geavahuvvon lea ahte kvenat, eaige sápmelaččat ledje dat vuosttaš olbmot geat ásaiduvve márkanbáikái Kárášjogas. Sámediggepresideanta imaštallá daid ákkastallamiid mat geavahuvvojit dikkis.

  – Jáhkán ahte juste diet gažaldat čuohcá garrasit dábálaš olbmui. Dieđán ahte báikkálaš olbmot Unjárggas dadjet ahte duopmu iešalddis lea okta diŋga, muhto dat, ahte Alimusrievttis ákkastallojuvvo ahte mii eat leat doarvái sápmelaččat, dat ii boađe vájalduvvot agi beaivái, dadje sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

  Les på norsk.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka
  Foto: NRK
 • Suoma sámediggeláhka farga meannudeapmái

  Suoma sámediggelága ođasmahttinárvalus lei riikkabeivviid vuođđoláhkalávdegottis gullamis gaskavahkku. Láhka galggašii jienasteapmái ovdalgo riikkabeaiválgaáigi álgá. Válggat leat cuoŋománo 2. beaivve. Guhkes, ja váibadahtti proseassa, muitala sámediggepolitihkkár.

  – Dieđán ahte máŋgasat earát geat barget, ja áŋgiruššet sámediggelágan, ahte sis livčče olu eará hommá. Mu mielas dat ii leat govttolaš ja ii leat riekta ahte suoma stáhta ii čoavdde dan ášši, ja min vátna resurssat ja áigi manná dušši hommáide, go dat lea oalle čielga ášši, dadjá Pirita Näkkäläjärvi.

  Guldal olles jearahallama dás.

  Finske sametingspolitikere
  Foto: Suoma riikkabeaivvit