NRK Meny
Normal

Gir hele sametingsukas møtegodtgjørelse til UNICEF

– De som lider trenger pengene mer enn meg, sier sametingsrepresentant Beaska Niillas (NSR).

Beaska Niillas

Sametingsrepresentant Beaska Niillas (NSR)

Foto: Åse Pulk/NRK

Norge opplever en økt tilstrømming av flyktninger på grunn av den pågående flyktningkrisen i Europa.

– UNICEF jobber globalt og prioriterer nå flyktningestrømmen fra krigsområdene, sier Beaska Niillas om hvorfor han velger å støtte UNICEF.

Beaska Niillas får ca. 1500 kroner hver dag i møtegodtgjørelse, og fem dagers møtegodtgjørelse blir da på ca. 7500 kroner.

UNICEF er FNs barnefond og verdens største hjelpeorganisasjon for barn. Organisasjonen jobber både i Syria og nabolandene for å skape trygge områder for barn, hvor traumer bearbeides og nye muligheter skapes.

Oppfordret å gi tusen kroner

Det var sametingsrepresentant Áilen Nigá Máhtte/Mathis Nilsen Eira (NSR) som i dag oppfordret sine medrepresentanter i Sametinget å gi tusen kroner hver til Røde Kors i anledning flyktningkrisen. Dette gjorde han fra Sametingets talerstol.

Norges Røde Kors driver egne aktiviteter rettet mot flyktningene som kommer til Norge, og bistår også myndigheter og andre. Innsatsen skaleres nå opp.

– Áilen Nigá Máhtte oppfordret representantene å gi tusen kroner, men jeg vil gi hele ukas møtegodtgjørelse. Jeg greier meg helt klart, de som lider trenger pengene mer enn meg.

Etter at Beaska Niillas hadde vært på talerstolen kom Áilen Nigá Máhtte/Mathis Nilsen Eira bort til Beaska Niillas og takket ham for å gjøre dette.

Beaska Niillas og Mathis Nilsen Eira

Mathis Nilsen Eira takket Beaska Niillas for at han velger å følge oppfordringen om å gi penger til flyktninghjelp

Foto: Åse Pulk/NRK

FeFo gir 1 krone per innbygger

Mathis Nilsen Eira viste i sin tale til at FeFo-styret allerede har vedtatt å gi et bidrag på 75 713 kroner, som er 1 krone per innbygger i Finnmark, til å styrke den humanitære innsatsen overfor den stadig økende flyktningkrisen.

FeFo-styret oppfordret flere til å gjøre det samme.

– Vi som har mulighet til å bidra, må gjøre det. Vi oppfordrer derfor flere bedrifter og organisasjoner til å vise medmenneskelighet og solidaritet, har styreleder Raymond Robertsen i FeFo sagt.

Sametingets president Aili Keskitalo fulgte opp Mathis Nilsen Eiras oppfordring og oppfordret også sametingsrådsmedlemmene å gi tusen kroner hver til flyktninghjelp.