Hopp til innhold

Mener Sametinget bør fremme egen integreringspolitikk

Árja mener Sametinget bør utarbeide en egen integreringspolitikk for hvordan man skal ta imot innvandrere.

Laila Susanne Vars

Árjas sametingsrepresentant Laila Susanne Vars.

Foto: Åse Pulk/NRK

I tillegg mener de man skal finne ut hvordan man skal oppmuntre flyktninger til å bli boende i Sápmi og hvordan man kan sikre at de lærer seg samisk og lærer om samisk kultur.

Partiet fremmet saken til Sametingets plenum i dag.

– Sametinget må snakke om hvordan integreringspolitikk vi skal ha når det kommer innvandrere og flyktninger til samiske områder. Blant annet om hvordan de skal lære samisk språk og om samisk kultur. Vi har jo allerede en utfordring med å lære våre egne samisk, men også de må få tilbud om å lære samisk. Sametinget må hjelpe kommuner å løfte behovene til de samiske kommunene overfor regjeringen i forhold til integrering, sier Árjas Laila Susanne Vars.

Her kan du følge Sametingets plenummøte.

– Må kunne hjelpe kommunene

Árja har ikke konkrete forslag eller tiltak på hvordan de vil ha integreringspolitikken, men de spør heller sametingsrådet og de andre gruppene om hvordan man skal løse situasjonen og utfordringer man kommer til å få.

– Vi ser at det er utfordringer og at det kan bli problemer. Vi har jo lang erfaring med å leve sammen med andre folk, men dette er en spesiell situasjon fordi det er snakk om folk som har opplevd krig og har vært i en nødsituasjon. Det krever at helsetilbud er på plass i de områdene hvor de skal bosettes.

Árja ønsker at man kan få på plass et utgangspunkt for sametingsrådet som skal jobbe videre med saken overfor regjeringen.

– Sametingsrådet må kunne fortelle hvordan situasjonen er i de samiske kommunene, om de samiske kommunene i det hele tatt kan ta imot flyktninger og om hvilke behov de kommunene har som kan ta imot flyktninger, sier Vars.

Bekymret for den humanitære krisen

NSR og SÁBs sametingsgruppe har også fremmet ny sak om Sametingets bidrag i flyktningkrisen. De er bekymret for den humanitære krisen som har oppstått i forbindelse med mange kriger og konflikter i Afrika og Midt-Østen, og som har tiltatt med borgerkrigen i Syria.

Sametingsgruppa er også bekymret for de mange flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge og som venter på å bli bosatt i en kommune. De mener at en rask bosetting i lokalsamfunn er viktig for mennesker som har satt livet på vent en periode, og de mener at rask bosetting er viktig for integrering.

Sametingsgruppa ber sametingsrådet å ta opp med regjeringen om at dekningsgraden av de gjennomsnittlige utgiftene må økes fra 90 prosent til hundre prosent. De mener at det kan føre til at kommunene blir mer motiverte til å bosette flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge.

De ber også sametingsrådet vurdere hva Sametinget for øvrig kan bidra med i den sammenheng. De mener det er viktig at vi alle bidrar til at medmenneskelighet, menneskeverd og menneskerettigheter er det grunnleggende i vårt samfunn.

Viktig med innføring i samisk språk og kultur

Disse to sakene er slått sammen og skal behandles i plenum fredag. Sametingsrådet mener at Sametinget vil kunne oppfordre statlige myndigheter til å bidra med nødvendige midler for å sikre kommunenes oppfølging av flyktninger på en god måte, og at flyktninger får tilstrekkelig opplæring i samisk kultur.

Sametingsrådet mener at ved integrering i samiske lokalsamfunn så er det like viktig med innføring i samisk språk og kultur som i norsk språk og kultur, og dette kan bli mer ressurskrevende for kommunene. Dette i forhold til flyktningsituasjonen nå, men også i forhold til annen integrering.

Korte nyheter

 • SAS-raarahtallen jåerhkieminie

  SAS-raarahtallen måantan jåerhkieminie. Aejkiemieriem tsåahka 11 daenbiejjien lij, mohte dah ij sïemies sjidtieh. SASen girtieh ojhte dan hïeljien haelehten.

  Det er fare for pilotstreik i SAS
  Foto: Ismail Burak Akkan / NRK
 • Skogbrann i Kautokeino

  Det meldes om skogbrann to steder i Kautokeino kommune. Den første langs RV92, mellom Gievdneguikoa og Lapholuoppal. Den andre ved Havgajavri i nærheten av grensa til Øvre Anarjohka nasjonalpark. Helikopter er på vei. Det opplyser 110 Finnmark på Twitter.

 • 16 døde rein i Kvænangen

  Flom i vassdrag i Kvænangen har ført til at 16 rein har mistet livet. Reindriftssame Anders A. Sara er redd for at flere liv skal gå tapt.

  – Vi fikk ikke søkt gjennom hele området hvor det kan være døde dyr, så vi har ingen garanti for at det ikke er flere, sier han til Nordlys.

  Kvænangen Kraftverk AS gjør tiltak for å begrense den høye vannføringen, som skyldes stor snøsmelting.