Gir bort Kola Sámi radio-aksjer til russiske samer

Samerådet, som eier Kola Sámi radio, har bestemt seg for å gi bort aksjene sine i radiostasjonen til russiske samiske foreninger.

Valentina Kirillova i Kola Sámi Radio

Valentina Kirillova i Kola Sámi Radio før radiostasjonen ble lagt ned.

Foto: Jevgenij Kirillov, KSR

Medlem i Samerådet Inger-Anne Äärelä sier at de i to år har forsøkt å finne ut hva de i fremtiden skal gjøre med radiostasjonen Kola Sámi radio Lujávri i Russland, men de finner ikke en god løsning på eierskapet. Et av problemene er at Samerådet ikke er registrert i Russland, og derfor har de heller ikke rett til å søke driftstilskudd i Russland.

– Når radioen er russiskeid, så kan de også søke driftstilskudd i Russland.

Lagt ned i fjor

Økonomien i Kola Saami radio har lenge vært dårlig. Radioen hadde en avtale om å selge saker til Ođđasat, men de hadde likevel ikke nok inntekter til å dekke utgifter som husleie og lønn.

– Det fungerte en stund, i prosjektperioden, men så fikk radiostasjonen problemer med å dekke utgiftene og Samerådet har ikke penger til slikt. Det var rett og slett vanskelig å finne finansiering, forteller Äärelä.

Kola Sámi radio i ble lagt ned i fjor på grunn av økonomiske problemer .

Håper på engasjement

Samerådet hadde forrige helg rådsmøte i Arvidsjaur i Sverige, hvor de vedtok å gi bort alle aksjene til samiske foreninger i Russland. Äärelä tror at det er bedre at Kola-samene selv eier radioen, i stedet for Samerådets russiske avdeling.

– Det er bedre at samene selv eier radioen. Når de selv eier den, da vil de også jobbe hardere for radiostasjonen, mener Äärelä.

– Hvor mye er aksjene verdt?

– Jeg tror ikke aksjene i seg selv er så mye verdt, men radiostasjonen har utstyr som vi har fått for mange år siden og en maste. Men det er av stor verdi om de får radiostasjonen i gang igjen og får laget saker til Ođđasat igjen.

Samerådet skal ha møte med russiske samiske foreninger for å høre om hvordan de skal gjennomføre overflyttingen av aksjene.