NRK Meny
Normal

– KSR har ingen fremtid

Aleksandr Paul har nylig sagt opp stillingen som sjefredaktør i Kola Sámi Radio. Han har ingen tro på fremtiden til radiostasjonen.

Aleksandr Paul utenfor det som i flere år var hans arbeidsplass.

Aleksandr Paul utenfor det som i flere år var hans arbeidsplass.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg skulle mer enn gjerne sagt at Kola Sámi Radio (KSR) har en fremtid, men det kan jeg dessverre ikke, sier Aleksandr Paul. Han har nylig sagt opp stillingen som sjefredaktør i kolasamenes eneste gjenværende mediatilbud.

Paul fikk nylig dommen fra Statsadvokaten i Lovozero, der det slås fast at han får ett års karantene i stillingen som sjef i KSR på grunn av manglende skatteinnbetalinger og manglende utbetaling av lønn til de ansatte.

Han var selv en av de ansatte som måtte vente på lønnsutbetaling i flere måneder.

Kroken på døra?

KSR hadde på det meste seks ansatte og hovedmålet med stasjonen er å produsere radiosendinger på kildinsamisk.

Aleksandr Paul.

Aleksandr Paul.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Etter at Aleksandr Paul har sagt opp er fotograf/tekniker/journalist Jevgenij Kirillov eneste gjenværende ansatte i KSR. Han kommer også til å si opp sin stilling i løpet av kort tid.

Nå har regningene igjen hopet seg opp i KSR. De ubetalte regningene for blant annet husleie, strøm og internettleie er på tilsammen 200.000 rubel eller cirka 40.000 norske kroner.

– Jeg har liten tro på at KSR klarer å finne folk som kan erstatte de som nå har sagt opp. Hvor skal de finne nye journalister, teknikere, fotografer og lignende? spør Aleksandr Paul.

Valentina Sovkina i Barents Indigenous Peoples Office (BIPU) har nå fått en uke på seg til å prøve å rydde opp i økonomien til KSR.

I helga skal det holdes et møte i Lovozero, hvor man håper på å få en endelig avklaring på KSRs fremtid. På dette møtet deltar blant annet representanter for hovedaksjonæren Samerådet og BIPU.

Aleksandr Paul skal også ha lovet å stikke innom KSRs kontor i Lovozero i løpet av dagen i dag for å skrive under alle skattepapirene, slik at disse skal være i orden. Ellers risikerer KSR å få en så stor bot at firmaet trolig ville ha gått konkurs.