Gambling og kasino blir samisk teater

Urfolksgrupper i USA tjener penger på gamling og kasinoer. Sånt blir det teater og kunst av her hjemme, med støtte fra Sametinget.

Sigbjørn Skåden & Joar Nango

LAGER KUNST OG TEATER AV GAMBLING: Sigbjørn Skåden til venstre og Joar Nango til høyre.

Foto: Tanya Busse (montasje av NRK)

– Ideen om å bruke gambling som en måte å sørge for økonomisk sikkerhet i Sápmi, er jo helt absurd. Samtidig kan man trekke paralleller fra dem som urfolk, til oss.

Ordene kommer fra den samiske kunstneren og forfatteren Sigbjørn Skåden.

Han er den ene halvparten bak den meget innovative ideen om å gjenskape «Indian gaming», altså gambling og kasino, i et bedehus i Nordkjosbotn. På plass er innleide skuespillere, og publikum skal selv delta i kasino-spillingen. Skåden liker derimot ikke å kalle det et rent teaterstykke.

Dette er en kunstinstallasjon med elementer av teater og andre uttrykk som vil gjøre opplevelsen spennende for publikum.

Researchtur

«Indian gaming» er et velkjent fenomen i USA blant urfolksgrupper på reservater. Kort fortalt går det ut på at disse gruppene starter opp egne kasinoer hvor formålet er å tjene inn til lokalsamfunnet. Stort i USA, helt ukjent i Norge.

Vi får av Sametinget det en Isac Elliot-konsert koster. For den summen får vi leid inn skuespillere og kunstnere, for å få gjennomført prosjektet

Sigbjørn Skåden

Her kan du lese om stammen Nah-Gah-Chi-Wa-Nong i Fond du Lac i Minnesota, som drifter et helt lokalsamfunn på inntektene fra to selvdrevne kasinoer.

Sigbjørn Skåden har nå grepet fatt i dette fenomenet, sammen med den samiske billedkunstneren og arkitekten Joar Nango. En toukers researchtur til statene har utviklet seg til å bli en kunstinstallasjon og teaterstykke.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Golden Ája Lapland Casino & Motel

Det er Hålogaland Teater som setter opp Golden Ája Lapland Casino & Motel den 25. april.

– Vi interesserer oss veldig i urfolksøkonomi og urfolkstiltak generelt, og sammenligner situasjonen i USA med de kritiske røstene vi samer også blir møtt med her hjemme, sier Skåden.

Interessen for « Indian gaming» faller seg derfor naturlig, ifølge de samiske kunstnerkameratene.

– Vi forsøker å skape et speilbilde av det vi selv opplevde da vi var på reise i USA. Hvordan urfolks posisjon i samfunnet kan utnyttes strategisk, samtidig som de har en slags kulturell rettighet, forklarer Nango.

Samiske elementer

Selv om kasinoene stammer fra og er basert på USA og urfolksreservater, vil også samiske elementer blandes inn i kunsten.

– Jeg sitter faktisk akkurat nå og designer et spillebord og sjetonger i samiske mønstre og farge, forteller Nango.

– Er denne forestillingen primært forespeilet samer?

– Vi har ingen spesiell målgruppe. Enhver som måtte ønske å lære mer om dette, er de vi ønsker skal komme, sier Skåden.

Jeg sitter faktisk akkurat nå og designer et spillebord og sjetonger i samiske mønstre og farge

Joar Nango

Hemmelig sum

Skåden og Nango har fått økonomisk støtte fra ulike hold for å kunne gjennomføre researchreisen og kunststykket i april. Men hvor mye kunstinstallasjonen og reisen har kostet, vil de ikke fortelle.

– Vi får av Sametinget betraktelig mindre enn det en Isac Elliot-konsert koster. For det får vi leid inn skuespillere og kunstnere, for å få gjennomført prosjektet, sier Skåden.

For det er ikke billig å gjennomføre et slikt prosjekt. Spillmaskiner skal bestilles, kunstnere og skuespillere leies inn og research gjøres. Derfor vil forestillingen foregå kun én kveld, i alle fall for denne gang.

Forestillingen er i samarbeid med Hålogaland Teater, og deres prosjekt ArtLab.

Korte nyheter

 • Váilot jođánis-iskosat

  Máŋga suohkanis váilot dál jođánis iskosat. Dain ođđa njuolggadusain maid ásahedje mánnodaga, lea čállon ahte koronanjommon olbmuid lagasoktavuođat eai dárbbaš erremii, nu guhká go čađahit ieš-iskosa oktanuppelohkái beaivvi. Gaskavahkku rájes galget suohkanat juohkit nuvttá jođánis-iskosiid, muhto dain suohkanin gos leat váilugoahtán iskosat, doppe leat ásahan gáržžidemiid nuvttá juohkima hárrái.

  Hurtigtest
 • – Goavddis gullá sámi álbmoga doložiidda

  Sámi vuorkádávviriid musea jođiheaddji Jelena Porsanger dovdá ahte lea riekta go Paul-Andde goavddis addo Sápmái. – Goavddis gullá sámi álbmoga doložiidda, ja dovdo áibbas riekta ahte leat sápmelaččat ieža geat hálddašit kulturárbbi áimmahuššet ja gaskkustit dieđuid min doložiid ja otná dili birra, lohka Jelena Porsanger. Musea lea nai bargame stuorebuš čájáhusain mat leat min 50 jagi ávvudoalut Dat ráhppu beassážiid ja namma lea «sámi rumbbuid máhcaheami ruoktot», muitala Porsanger. Geahča olles jearahallama dá.

  Sámi vuorkádávviriid musea jođiheaddji Jelena Porsanger lea movttet go Paul-Andde goavddis addo Sápmái. 
 • Marit Meløy styreleder for RiddoDuottarMuseat

  Sametingsrådet har oppnevnt Marit Meløy som styreleder for Stiftelsen RiddoDuottarMuseat, det skriver avisen Ságat. Som varamedlem ble Ol Johan Gaup oppnevnt for samme periode. Marit Meløy (43) er ansatt i Karasjok kommune som prosjektleder for «Framtidens Karasjok», skriver avisen.

  Marit Eira Meløy
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK